Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Avustukset ja vapaaehtoistyö » Munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisystä hyötyy yksilö ja yhteiskunta

Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisystä hyötyy yksilö ja yhteiskunta

Tiedote.
Julkaistu: 09.05.2015 klo 18:04
Julkaisija: Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksaliiton vuosikokouksen julkilausuma: Munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisystä hyötyy yksilö ja yhteiskunta

Munuais- ja maksaliiton 9.5. pidetty vuosikokous vaatii lisää resursseja sairauksien ennaltaehkäisevään työhön. Liitto viettää ennaltaehkäisyn ohjelmakautta 2015–2016. Kokouksessa valittiin myös liitolle uusi hallitus.

Munuais- ja maksasairaudet lisääntyvät jatkuvasti. Sairauksien ennaltaehkäisystä hyötyy yksilön lisäksi yhteiskunta, sillä niiden vaikutukset työ- ja toimintakykyyn sekä varsinkin uusien hoitojen aiheuttamat kustannukset ovat kansantaloudellisesti merkittäviä. Ennaltaehkäisyn tavoitteena on myös vähentää sairauden aiheuttamia haittoja tai estää jo olemassa olevan sairauden ja sen aiheuttamien haittojen pahenemista.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suunnattava koko väestölle ja niihin on saatava lisää resursseja. Varhainen puuttuminen ja kaikille avoimet matalankynnyksen palvelut ja hoito ovat avainasemassa, kun halutaan vaikuttaa elintapojen aiheuttamiin sairauksiin. Asenteiden muuttamiseksi tarvitaan lisää yhteiskunnallista keskustelua.

Maksasairaudet

Varsinkin elintapoihin liittyvät maksasairaudet yleistyvät. Arviolta jopa viidesosalla suomalaisista on rasvamaksa. Sen taustalla voi olla runsas alkoholinkäyttö sekä yhä useammin ylipaino ja tyypin 2 diabetes. Alkoholimaksasairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma ja kuolleisuus niihin on EU:n korkeimpia. Virushepatiiteista yleisin on C-hepatiitti, jonka kantajia maassamme on lähes 30 000. Myös lääkkeet, luontaistuotteet tai myrkylliset sienet voivat vaurioittaa maksaa. Autoimmuuni- ja perinnölliset maksasairaudet eivät johdu elintavoista, mutta niihin sairastuneet kohtaavat edelleen ennakkoluuloja.

Munuais- ja maksaliitto vaatii, että maksasairauksien ennaltaehkäisy on huomioitava perusterveydenhuollon palveluissa ja riskiryhmiin kuuluvien terveystarkastuksiin on liitettävä myös maksakokeiden otto. Maksasairautta sairastavilla tulee olla mahdollisuus tasapuolisesti vaikuttavaksi osoitettuun hoitoon asuinpaikasta ja sairauden syystä riippumatta.

Munuaissairaudet

Kymmenesosalla väestöstä on krooninen munuaissairaus, joka viidellä prosentilla on edennyt munuaisten vajaatoiminnaksi, suhteellisesti eniten yli 60–70-vuotiailla. Diabetesta sairastavia on Suomessa puoli miljoonaa ja heistä jopa 30 prosentille saattaa kehittyä munuaismuutoksia. Hoidon kehittyessä entistä harvempi munuaisten vajaatoimintaa sairastava joutuu dialyysihoitoon. Dialyysissä olevien ja munuaisensiirron saaneiden määrä kuitenkin lisääntyy, koska väestö vanhenee. Erityyppisten dialyysihoitomuotojen, varsinkin kotona tehdyn dialyysin yleisyys vaihtelee alueittain.

Munuais- ja maksaliitto vaatii, että munuaissairauksien ennaltaehkäisy tulee ottaa osaksi perusterveydenhuollon palveluita. Munuaissairauden etenemistä voidaan hidastaa lääkehoidolla sekä elämäntapa- ja ravitsemusohjauksella. Sairastuneilla tulee olla mahdollisuus hoitoon ja elämäntilanteeseen sopivan dialyysimuodon valintaan asuinpaikasta riippumatta. Kotona tehtävä dialyysi on sairaaladialyysiä edullisempi hoitomuoto yhteiskunnalle ja usein paras vaihtoehto sairastuneelle. Kotidialyysin vaatimat kodinmuutostyöt tulee järjestää yhteneväisin perustein koko maassa. Dialyysinesteiden kotiinkuljetuksesta ei saa aiheutua sairastuneelle ylimääräisiä kustannuksia.

Vuosikokous valitsi liitolle hallituksen

Liiton puheenjohtajaksi valittiin toiselle kaudelle Asko Räsänen, Karkkila, 1. varapuheenjohtajaksi Yrjö Viitikko ja 2. varapuheenjohtajaksi Kirsi Rajasuo. 

Hallitukseen valittiin Pertti Helminen, Leena Korhonen, Aulikki Rautavaara, Mikko Saarela ja Jutta Siira. Hallituksessa jatkavat Helena Alsela, Tiina Korkealehto,  Juha Latva-Nikkola, Jukka Niemelä ja Liisa Posio 

Lisätietoja:
Asko Räsänen, Puheenjohtaja, 045 2354 755, asko.rasanen@gmail.com
Sari Högström, Toiminnanjohtaja, 050 536 7258, sari.hogstrom@musili.fi

Munuais- ja maksaliitto on valtakunnallinen kansalais- ja potilasjärjestö. Liitto tukee sairastuneiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia hyvään elämään ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liiton tavoitteena on munuais- ja maksasairauksien ja niistä johtuvien haittojen ennaltaehkäisy, sairauksien varhainen toteaminen ja hyvä hoito sekä kuntoutumisen tukeminen kaikissa sairauden vaiheissa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs