Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Avustukset ja vapaaehtoistyö » Minnesandakten för de på havet omkomna

Suomen Merimieskirkko ry

Minnesandakten för de på havet omkomna

Pressmeddelande.
Publicerad: 06.10.2015 kl. 16:01
Utgivare: Suomen Merimieskirkko ry

På Alla helgons dag 31.10.2015 kl. 12.00 förrättas den traditionella minnesandakten för de på havet omkomna, platsen är Ursinsberget i Eira Helsingfors. Tillställningen är gratis och öppen för allmänheten.

Andakten hålls av generalsekreterare Hannu Suihkonen från Sjömanskyrkan och för musiken svarar Helsingfors UMKF:s manskör under ledning av Jukka Okkonen. Sjöräddningssällskapets fartyg hedrar stunden genom defilering. Representanter för Finlands Skeppsbefälsförbund rf förrättar kransnedläggningen.

Efter uppvaktningen bjuder Finlands Sjömanskyrka på kaffe vid Albertsgatan 2. Sjöräddningsfartygen finns till påseende vid Salutorget ca kl. 13.30.

För arrangemanget ansvarar 16 olika sjöfartsorganisationer och myndigheter. Finlands Sjömanskyrka rf tar hand om de praktiska arrangemangen årligen.

Mera information om programmet och möjligheter till intervju av direktör för arbetet bland sjöfarare Jaakko Laasio, Finlands Sjömanskyrka rf, tel. 0400 156 660.

 

PROGRAM

Helsingfors UMKF:n manskör, leder Jukka Okkonen: Eero Erkkilä, avslutande koral ur kantaten Tamburo Militaro

Tal, generalsekreterare Hannu Suihkonen, Finlands Sjömanskyrka rf

Stilla stund för att hedra de omkomnas minne

UMKF:n manskör: Franz Schubert, Helig, Helig, Helig

Kransnedläggning: Finlands Skeppsbefälsförbund rf

UMKF:n manskör: Otto Palmgren: Heijastus

Ansvariga organisationer bakom minnestunden (i kransnedläggningsorder)

Finlands Skeppsbefälsförbund rf
Finlands Sjömans-Union FSU rf
Finlands Rederiförening rf
Trafiksäkerhetsverket Trafi
Finlands Svenska Scouter rf
Finlands Sjöräddningssällskap ry
Finlands Maskinbefälsförbund rf
Finlands Telekommunikationstekniska rf
Gränsbevakningsväsendet
Helsingfors Skeppsbefälhavareförening rf
Hamnoperatoörerna rf
Sjömansservicebyrån
Sjöfartsförbundet rf
Marinen
Lotsförbundet rf
Finlands Sjömanskyrka ry (tar hand om de praktiska arrangemangen årligen)

Finlands Sjömanskyrka är kyrkan för människor på rörlig fot. Sjömanskyrkan grundades redan 1875 som en allmännyttig förening för att bistå sjömän och utlandsbosatta finländare. I dag välkomnar våra anläggningar besökarna på sju orter utanför Finland och åtta här hemma. Våra skeppskuratorer deltar i arbetet ombord på finländska fartyg både på Östersjön och Nordsjön. I sydöstra Asien fungerar en resepräst för Sjömanskyrkan, som vill vara ett hem för alla på rörlig fot.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs