Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Avustukset ja vapaaehtoistyö » Digitaalisesta pelaamisesta koetaan haittoja – hoitoa kehitteillä

A-klinikkasäätiö

Digitaalisesta pelaamisesta koetaan haittoja – hoitoa kehitteillä

Tiedote.
Julkaistu: 25.08.2014 klo 13:00
Julkaisija: A-klinikkasäätiö

Suomalaiset arvioivat varsin yleisesti läheistensä kokeneen haittoja digitaalisesta pelaamisesta. Enemmistö on sitä mieltä, että peliteollisuuden pitäisi kantaa vastuuta pelaajille aiheutuneista ongelmista. Tämä selviää A-klinikkasäätiön, Sininauhaliiton ja niiden yhteisen Peluuri-palvelun teettämän kyselyn tuloksista. Digitaalisella pelaamisella tarkoitettiin kyselyssä muuta kuin rahapelaamista esimerkiksi pelikonsolilla, tietokoneella tai kännykällä.

Tutkimus tehtiin Taloustutkimus Oy:n viikoittaisella Telebus-puhelinhaastattelukierroksella heinä-elokuun vaihteessa 2014. Tutkimuksessa haastateltiin tuhatta henkilöä, kohdejoukkona olivat 15 vuotta täyttäneet suomalaiset. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi.

Kyselyyn vastanneista 45 prosenttia kertoi pelaavansa digitaalisia pelejä ja 15 prosenttia kertoi pelaavansa niitä päivittäin tai lähes päivittäin. Pelaaminen painottui nuoriin ikäluokkiin: alle 25-vuotiaista pelasi 85 prosenttia.

Vastaajista 40 prosenttia arvioi, että digipelaaminen on saattanut aiheuttaa haittoja jollekin läheiselle. Omasta digipelaamisesta haittoja itselle oli kokenut 19 prosenttia digitaalisia pelejä pelaavista vastaajista. Päivittäin digipelejä pelaavista haittoja oli kokenut yli neljännes, 26 prosenttia.

Haitoista tyypillisimmät liittyivät ajankäyttöön: pelaamiseen meni liikaa aikaa, jonka olisi voinut käyttää johonkin muuhun. Myös peleihin muodostuvaa riippuvuutta tuotiin esiin. Fyysisistä haitoista eniten mainintoja saivat niskavaivat ja silmien väsyminen.

Noin puolet kyselyn vastaajista, 48 prosenttia piti digipelaamisesta aiheutuvia haittoja ongelmana Suomessa. Toisaalta alle 25-vuotiaiden ikäryhmästä vain noin neljännes, 26 prosenttia piti digipelaamisen haittoja ongelmana.

Suomalaisista niukka enemmistö, 51 prosenttia, oli kysyttäessä sitä mieltä, että digitaalisen peliteollisuuden pitäisi kantaa vastuuta niistä pelaajista, joille pelaaminen aiheuttaa haittoja.

Pelaajat hakevat apua, rahoitusmalli avoinna

Digitaalisen pelaamisen haittoja ja läheisten huolta kohdataan A-klinikoilla, Sininauhaliiton info- ja tukipiste Tiltissä sekä em. toimijoiden rahapeliongelmaisten tueksi perustamassa Peluurissa. Myös Helsingin ja Vantaan asukkaita palvelevalle Peliklinikalle hakeutuu haitalliseen digipelaamisen apua etsiviä. Vaikeaksi tilanteen tekee se, että kunnat ja valtio eivät toistaiseksi osallistu muun kuin rahapelaamisen ongelmien hoitoon.

"Palveluille olisi kysyntää, mutta rahoitusmalli on avoin", tiivistää Peluurin kehittämispäällikkö Mari Pajula.

Ensi käden neuvontaa antavan puhelin- ja nettipalvelu Peluurin toiminnan mahdollistaa Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Fintoton suora rahoitus.

"Yksi ratkaisu olisi rahoitusmalli, jossa myös digitaalinen peliteollisuus kantaisi vastuuta ongelmiin joutuneista pelaajista", Pajula sanoo.

Hoito-ohjelmia kehitteillä verkkoon

Verkkopohjaisia kuntoutusohjelmia tahoillaan kehitelleet A-klinikkasäätiö, Peluuri ja HUS ovat tiivistämässä yhteistyötään. Valikoimaan kuuluu jo päihde- ja mielenterveyspalveluja sekä apua rahapeliongelmiin.

”Tavoitteena on asiakkaiden sujuva avun saanti ja ohjautuminen oikeanlaiseen kuntoutukseen”, kertoo A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki.

Ensi vuodesta alkaen apua saavat myös digipelaajat. HUS ja Peluuri tarjoavat verkossa tietoa ja oma-apuvälineitä samalla, kun A-klinikkasäätiö kehittää verkkopohjaista terapiaa digipelaajille.

”Hoitoon voi tulevaisuudessa hakeutua esimerkiksi työterveyslääkärin lähetteellä”, Simojoki sanoo.

Lisätietoja:

Johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki, A-klinikkasäätiö, p. 040 5731 083, kaarlo.simojoki(at)a-klinikka.fi
Viestintäpäällikkö Aino Majava, A-klinikkasäätiö, p. 050 5824 357, aino.majava(at)a-klinikka.fi
Kehittämispäällikkö Mari Pajula, Peluuri, p. 040 7608 507, mari.pajula(at)peluuri.fi
Projektipäällikkö Jenni Kämppi, Sininauhaliitto/Tiltti, p. 050 5442 897, jenni.kamppi(at)sininauhaliitto.fi
Kehittämiskoordinaattori Tapio Jaakkola, Peliklinikka, p. 040 1758 244, tapio.jaakkola(at)hus.fi
Kehittämispäällikkö Jan-Henry Stenberg, HUS, p. 050 4270 656, jan-henry.stenberg(at)hus.fi

A-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja asiantuntijapalvelut vähentävät päihdehaittoja ja muita psykososiaalisia ongelmia. Samalla A-klinikkasäätiö parantaa päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs