Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Autot ja moottoripyörät » Aktiivisen ajoturvallisuuden virstanpylväs - Boschin ESP®-järjestelmän 15. juhlavuosi

Robert Bosch Oy

Aktiivisen ajoturvallisuuden virstanpylväs - Boschin ESP®-järjestelmän 15. juhlavuosi

Julkaistu: 30.08.2010 klo 15:00
Julkaisija: Robert Bosch Oy

Bosch aloitti moottoriajoneuvoille suunnatun ajovakauden hallintajärjestelmän (Electronic Stability Program ESP) sarjatuotannon viisitoista vuotta sitten. ESP® pyrkii estämään ajoneuvon joutumista sivuluisuun, ja puolueettomat tutkimukset osoittavat, että järjestelmä voi vähentää vakavia tai kohtalokkaita yhden ajoneuvon onnettomuuksia lähes puolella. Tämä tekee ESP®-järjestelmästä ajoneuvon tärkeimmän turvajärjestelmän turvavyön jälkeen, eli se on jopa tärkeämpi kuin turvatyyny.

Aktiivisen ajoturvallisuuden virstanpylväs

Boschin ESP®-järjestelmän 15. juhlavuosi

 

  • Ensimmäinen ESP®-järjestelmällä varustettu ajoneuvo valmistettiin syyskuussa 1995
  • Jos ESP® olisi kaikissa ajoneuvoissa, liikennekuolemien määrä Euroopassa vähenisi 4 000:lla vuodessa
  • Asetukset edellyttävät pian, että kaikissa matkustaja-autoissa Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa on oltava ESP®
  • Vuonna 2009 60 % kaikista uusista autoista Euroopassa ja 36 % maailmanlaajuisesti oli varustettu ESP®-järjestelmällä
  • Bosch on valmistanut 50 miljoonaa ESP®-järjestelmää vuonna 1995 alkaneen tuotannon jälkeen


Bosch aloitti moottoriajoneuvoille suunnatun ajovakauden hallintajärjestelmän (Electronic Stability Program ESP) sarjatuotannon viisitoista vuotta sitten. ESP® pyrkii estämään ajoneuvon joutumista sivuluisuun, ja puolueettomat tutkimukset osoittavat, että järjestelmä voi vähentää vakavia tai kohtalokkaita yhden ajoneuvon onnettomuuksia lähes puolella. Tämä tekee ESP®-järjestelmästä ajoneuvon tärkeimmän turvajärjestelmän turvavyön jälkeen, eli se on jopa tärkeämpi kuin turvatyyny. EU hyväksyi kesällä 2009 asetuksen, jonka mukaan kaikissa hiljattain rekisteröidyissä ajoneuvoissa on oltava ESP® marraskuussa 2014. Vuonna 2009 60 % kaikista uusista ajoneuvoista oli varustettu ESP®-järjestelmällä – Saksassa vastaava luku oli jopa 80 %. Maailmanlaajuisesti 36 % eli useampi kuin yksi kolmesta ajoneuvosta oli varustettu tällä järjestelmällä. Bosch odottaa luvun nousevan 50 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä. ”ESP® on maailmanlaajuinen menestystarina”, sanoo Werner Struth, Bosch Chassis Systems Control -divisioonan johtaja. Bosch kehitti ensimmäisen sarjatuotantoon tarkoitetun ESP®-järjestelmän ja on valmistanut jo 50 miljoonaa järjestelmää tuotannon alettua vuonna 1995.


Ajovakauden hallintajärjestelmään kuuluu sekä lukkiutumattoman ABS-jarrujärjestelmän että TCS-luistonestojärjestelmän ominaisuudet. ABS estää renkaita lukkiutumasta jarrutettaessa, ja TCS ehkäisee renkaita sutimasta kiihdytettäessä. Lisäksi ESP® havaitsee ajoneuvoa uhkaavan sivuluisun vertaamalla anturisignaalien avulla suuntaa, mihin kuljettaja haluaa ajoneuvon liikkuvan, ja suuntaa, mihin ajoneuvo todellisuudessa liikkuu. Jos nämä kaksi suuntaa eivät täsmää, järjestelmä puuttuu asiaan. Järjestelmä vähentää kierrosnopeutta ja säätelee yksittäisten renkaiden jarrupaineita, mikä ehkäisee luisumista ja pitää ajoneuvon turvallisesti tiellä fysiikan lakien sallimissa rajoissa. ESP® on myös tulevaisuuden turvajärjestelmien keskeinen osa. Esimerkiksi yhdessä ajoneuvon ympäristöä tarkkailevien sensoreiden kanssa se voi havaita kriittiset tilanteet ajoissa. Boschin ennakoiva hätäjarrutusjärjestelmä PEBS on uuden Audi A8:n lisävaruste, ja sen sarjatuotanto on aloitettu hiljattain. Jos PEBS havaitsee peräänajon vaaran, se varoittaa kuljettajaa ja auttaa häntä jarruttamaan törmäyksen estämiseksi. Jos törmäystä ei voida estää, järjestelmä laukaisee automaattisesti täysjarrutuksen juuri ennen törmäystä tehden onnettomuudesta huomattavasti lievemmän.

Menestystarina sai alkunsa ABS:n kehittämisestä

Vuonna 1983 Bosch alkoi harkita optimoidun ABS-järjestelmän käyttämistä parantaakseen ajoneuvon vakautta täysjarrutuksessa. Ajatusta hiottiin seuraavien vuosien aikana, ja Bosch jätti ABS-järjestelmää koskevan peruspatentin hakemuksen vuonna 1987. Insinöörit kehittivät järjestelmän toimintoja vuosina 1990 ja 1991 tehdäkseen siitä tehokkaan kaikissa ajotilanteissa, kuten kiihdytyksessä. Pian tämän jälkeen ESP® oli valmis sarjatuotantoon, joka aloitettiin vuonna 1995.

Laajaa näyttöä ESP®:n hyödyistä

Useat tutkimukset kertovat ESP®-järjestelmän hyödyllisyydestä. Esimerkiksi Daimler osoitti vuonna 2004, että Mercedes-henkilöautojen yhden ajoneuvon onnettomuuksien määrä Saksassa on vähentynyt noin 42 prosentilla siitä lähtien, kun ESP®-järjestelmästä tuli niiden vakiovaruste. Yhden ajoneuvon onnettomuuksilla tarkoitetaan tapauksia, joissa kuljettaja menettää ajoneuvonsa hallinnan riippumatta muista tienkäyttäjistä. Volkswagenin samana vuonna tekemän arvion mukaan ESP® esti noin 80 % kaikista sivuluisuonnettomuuksista. Kölnin yliopiston vuonna 2007 tekemän kustannushyötytutkimuksen mukaan yksin ESP®-järjestelmän ottaminen käyttöön laajasti koko Euroopassa vähentäisi liikennekuolemien määrää 4 000:lla ja loukkaantuneiden määrää 100 000:lla joka vuosi. Yhdysvaltojen NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) laski puolestaan vuonna 2006, että jos ESP® olisi vakiovaruste Yhdysvalloissa käytetyissä henkilöautoissa, 34 % kaikista yhden ajoneuvon onnettomuuksista ja 71 % kaikista autojen kaatumisista voitaisiin estää. Kyseinen hyötyanalyysi johti maailman ensimmäiseen uusien autojen ESP®-järjestelmää koskevaan asetukseen: syyskuussa 2011 kaikissa Yhdysvalloissa myytävissä korkeintaan 4,5 tonnia painavissa ajoneuvoissa on oltava ESP®. Australia ja Eurooppa seuraavat perässä marraskuussa 2013 ja 2014. Heinäkuussa 2010 myös Korean maa-, liikenne- ja meriasioiden ministeriö ilmoitti suunnitelmistaan tehdä ESP®-järjestelmästä pakollinen. Euroopan ja Australian NCAP-testien (New Car Assessment Programs) arviointikriteereihin kuuluvat nyt myös aktiiviset turvajärjestelmät. Vuodesta 2010 lähtien ainoastaan automallit, joissa ESP® on vakiovarusteena, voivat saada täyden viiden tähden turvaluokituksen Euro NCAP:ssa. Japanin NCAP puolestaan suosittelee ostamaan ESP®-järjestelmällä varustetun auton.

Maailmanlaajuista liikenneturvallisuutta

Maaliskuussa 2010 YK:n yleiskokous julisti vuosiksi 2011–2020 liikenneturvallisuuskampanjan ”Decade of Action for Road Safety”. Huolimatta monissa maissa tapahtuneesta kehityksestä tieliikennekuolemien määrä on jatkanut kasvuaan viime vuosina. Noin 1,3 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain liikenneonnettomuuksien seurauksena, ja YK:n arvion mukaan 50 miljoonaa ihmistä loukkaantuu. YK:n kampanjan tavoitteena on puolittaa vuodelle 2020 ennustettu tieliikennekuolemien määrä. Kampanja pitää sisällään sekä tieverkostojen parantamisen että aktiivisten turvajärjestelmien yleistämisten.

Optimoitu suunnittelu, alhaiset kustannukset

Onnettomuuksien määrää ei voida vähentää merkittävästi, ellei mahdollisimman moni ajoneuvo ole varustettu turvajärjestelmällä. Boschin tavoite onkin alusta lähtien ollut kehittää ESP®-järjestelmän suunnittelua – tavoitteena on ollut tehdä siitä aiempaa pienempi, tehokkaampi ja kustannustehokkaampi. Ensimmäistä järjestelmää, versiota 5.0, seurasi vuonna 1998 versio 5.7 ja vuonna 2002 sukupolvi 8. Vuoden 2010 alussa markkinoille tuli sukupolvi 9, jonka pienin ESP®-järjestelmä painaa vain 1,6 kg. Ensimmäinen, vuoden 1995 ESP® painoi kokonaiset 4,3 kg. Uuden sukupolven modulaarisen muotoilun ansiosta järjestelmä tarjoaa ihanteellisia ratkaisuja kaikille ajoneuvoille, niin pienille ja isoille henkilöautoille kuin kevyille kuorma-autoille. ”Kustannustehokas suunnittelumme tukee autoteollisuuden ja hallitusten pyrkimyksiä tehdä aktiivisista turvajärjestelmistä jokaisen auton vakiovaruste”, Struth sanoo. ”Näin voimme merkittävästi vähentää vakavien onnettomuuksien määrää."

Lisätietoja: Communications & PR Manager Hanna Räisänen, 010 480 8225, hanna.raeisaenen@fi.bosch.com   


Bosch-yhtymä on maailman johtavia teknologiatuotteiden ja  palveluiden toimittajia. Ajoneuvo- ja teollisuustekniikkaa, kulutustarvikkeita sekä rakennusteknisiä tuotteita valmistavan yhtymän vuoden 2009 liikevaihto oli 38,2 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli runsaat 275 000 työntekijää. Yhtymä käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 300 tytäryhtiötä noin 60 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin kasvun perusta. Bosch käyttää tutkimukseen ja kehitykseen yli 3,5 miljardia euroa vuodessa ja hakee vuosittain noin 3 800 patenttia. Tuotteidensa ja palvelujensa avulla Bosch parantaa elämänlaatua ja tarjoaa innovatiivisia ja hyödyllisiä ratkaisuja.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Bosch-yhtymän taloudellinen riippumattomuus ja yrittäjänvapaus perustuvat poikkeukselliseen omistusrakenteeseen, jonka ansiosta yhtiö kykenee toteuttamaan merkittävät investointinsa ja kantamaan yhteiskunta- ja ympäristövastuunsa perustajansa Robert Boschin hengessä. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Yritystoiminnan omistajuustoiminnoista huolehtii säätiö. Jäljellä olevat osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.
Lisätietoja: www.bosch.fi   

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs