Mediapankki

Näytä tiedotekategoriat

Mediapankit » Kansallisarkisto » Tiedotteet

Kutsu seminaariin: MIN ÁRBI - Saamelainen elävä kulttuuriperintö

Seminaari ke 5.10.2016 klo 10.00 – 16.15Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, InariSuomi allekirjoitti Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen vuonna 2013. Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, käsityötaitoja, esittävää taidetta, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa koskevia tietoja ja taitoja. Keväällä avattu Elävän perinnön wikil...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Arkistolaitos ja Kuntaliitto tiedottavat kunnallisista yleispäätöksistä: toimielinten päätöksenteko ja rakennusvalvonta

Arkistolaitos päättää Kansallisarkiston strategian 2020 mukaisesti kuntien substanssitehtävissä syntyvien asiakirjatietojen pysyvästä säilyttämisestä yksinomaan sähköisessä muodossa. Päätökset annetaan yleispäätöksinä koko kuntasektorille. Kunnallisten toimielinten ja julkista tehtävää hoitavien organisaatioiden toimielinten pysyvästi säilytettävät pöytäkirjat ja niiden liitteet Arkistolaitoksen päätöksen 22.8.2016 (AL/6411/07.01.01.03.01/2016)...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Arkivverket och Kommunförbundet informerar om generella beslut som gäller kommunerna: organens beslut och byggnadstillsynen

I enlighet med Riksarkivets strategi 2020 beslutar Arkivverket om varaktig endast elektronisk förvaring av uppgifter i handlingar som uppstår i kommunernas substansuppgifter. Besluten meddelas som generella beslut till hela kommunsektorn. Varaktig förvaring av protokoll jämte bilagor från kommunala organ och organ inom organisationer som sköter en offentlig uppgift Enligt Arkivverkets beslut 22.8.2016 (AL/6411/07.01.01.03.01/2016) ska protokoll...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Saamelaisarkistoon useita arkistoluovutuksia

Saamelaisarkisto otti vastaan 22.8.2016 peräti neljä uutta arkistoluovutusta yhden päivän aikana. Hammastunturin paliskunta luovutti arkistonsa, joka sisältää paliskunnan kokouspöytäkirjoja ja toiminta-asiakirjoja vuosilta 1960 eteenpäin. Arkisto täydentää Saamelaisarkiston paliskuntien arkistojen kokoelmaa. Saman päivänä vastaanotettu Utsjoen manttaalikunnan arkisto puolestaan sisältää manttaalikunnan toimintaan ja edunvalvontaan, erityisesti ...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg

Haku Suomen kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin auki lokakuun loppuun

Kansallinen Maailman muisti -haku on osa Unescon Maailman muisti -ohjelmaa, joka pyrkii suojelemaan maailman arkisto- ja kirjastoperintöä, parantamaan sen saavutettavuutta sekä lisäämään tietoisuutta tämän perinnön olemassaolosta ja merkityksestä. Kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin kootaan kansallisesti merkittävää asiakirjallista ja kirjallista kulttuuriperintöä, joka voi olla erilaisten organisaatioiden, yhteisöjen tai joissain tapauksis...

kansallisarkisto_logo_cmyk-medium.jpg
Kansallisarkisto

Kansallisarkisto

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja edistää niiden tutkimuskäyttöä. Tehtäviin kuuluu myös alan tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Lue lisää

Mediapankki

Yhteyshenkilöt

Pelkonen Marie Marie Pelkonen
Viestintäpäällikkö
Puh: +358 50 409 8983
Oja Marko Marko Oja
Tiedottaja
Puh: +358 29 533 7137
ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs