Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristöteknologian todentaminen käynnistyy

Ympäristöministeriö

Ympäristöteknologian todentaminen käynnistyy

Julkaistu: 20.12.2010 klo 10:59
Julkaisija: Ympäristöministeriö

Ympäristöteknologian todentamiseen saadaan uusia työkaluja ensi vuonna, kun Euroopan unionin ympäristöteknologian todentamisohjelma käynnistyy. Suomi on ollut aktiivisesti mukana valmistelemassa ohjelmaa. Euroopan komission odotetaan julkaisevan ohjeet ympäristöteknologian todentamisesta (General Verication Protocol, GVP) vuoden alussa.

Ympäristöteknologian todentamiseen saadaan uusia työkaluja ensi vuonna, kun Euroopan unionin ympäristöteknologian todentamisohjelma käynnistyy. Suomi on ollut aktiivisesti mukana valmistelemassa ohjelmaa. Euroopan komission odotetaan julkaisevan ohjeet ympäristöteknologian todentamisesta (General Verication Protocol, GVP) vuoden alussa.

Ympäristöteknologian suorituskyvyn luotettava todentaminen tukee ympäristöteknologiaa tarjoavien yritysten pääsyä yhä voimakkaammin kilpailluille markkinoille sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Samalla se tarjoaa rahoittajille, kuluttajille sekä yksityisille ja julkisille hankkijoille mahdollisuuden saada tietoa ja luotettavia työkaluja uusien ympäristöteknologioiden suorituskyvyn arviointiin.

Todentaminen on vapaaehtoista ja koskee teknologian tarjoajan ilmoittamia ja testattuja väittämiä. Todentamisen suorittaa riippumaton ja kyseiselle ympäristöteknologian osa-alueelle akkreditoitu todentamisorganisaatio. Todentajaorganisaation tehtävänä on arvioida väittämiin liittyvien testaustulosten riittävyys ja luotettavuus. Todentamisen kustannukset teknologian tarjoajalle vaihtelevat kyseisen teknologian ja käytettävissä olevan testausaineiston mukaan.

Ohjelman myötä tutkimuslaitokset ja muut tahot voivat hakea ympäristöteknologian akkreditoiduiksi todentajiksi. Akkreditointien myöntämisestä vastaa Suomen kansallinen akkreditointielin FINAS-akkreditointipalvelu, joka on osa Mittatekniikan keskuksesta. Todentamistoiminnan käynnistämiseen on mahdollista hakea Euroopan unionin avustusta.

Suomi aktiivisesti mukana ohjelman valmistelutyössä

Euroopan unioni käynnisti ympäristöteknologian todentamista koskevan esiohjelman (Environmental Technology Verication, ETV) viime keväänä.  Suomi on ympäristöministeriön johdolla osallistunut esiohjelmaan Belgian, Ison-Britannian, Puolan, Ranskan, Tanskan ja Tsekin kanssa. Lisäksi muun muassa Saksa ja Ruotsi ovat osallistuneet ohjelman valmisteluun tarkkailijoina. Suomi on halunnut olla mukana ohjelman valmistelussa, jotta se on päässyt vaikuttamaan muun muassa todentamisvaatimuksiin ja teknologia-alueiden valintaan. Samalla on haluttu turvata suomalaisten organisaatioiden mahdollisuudet saada omille ympäristöteknologian innovaatioilleen EU-tasoisen järjestelmän mukainen vahvistus. Vastaavia ympäristöteknologian todentamisjärjestelmiä on käytössä muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Koreassa ja Filippiineillä.

Alkuvaiheessa järjestelmä kattaa todennäköisesti vain keskeisimmät ympäristöteknologian alueet. Näitä ovat ainakin vesiteknologia, energiateknologia, jätteisiin, materiaaleihin ja luonnonvarojen käyttöön liittyvät sekä mahdollisesti myös maatalouden ympäristöteknologiat. Euroopan komissio arvioi, että järjestelmän käynnistämiseen kokonaisuudessaan kuluu noin viisi vuotta.

> EU Environmental Technology Verification pre-programme

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö, puh. 0400 232 763, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Arvioija Jenni Harjuoja, FINAS, puh. 040 526 8485, etunimi.sukunimi@finas.fi

Teknologia-asiantuntija Piia Moilanen TEKES, puh. 050 557 7748, etunimi.sukunimi@tekes.fi

Ohjelmajohtaja Mari Pantsar-Kallio, ympäristöteknologian klusteriohjelma, Lahden tiede- ja yrityspuisto, puh. 050 402 6919, etunimi.sukunimi@lahtisbp.fi

Asiantuntija Isa-Maria Bergman, Motiva, puh. 040 487 4242, etunimi.sukunimi@motiva.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs