Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristöluvat autopurkamoille Mikkeliin ja Savonlinnaan

Ympäristöluvat autopurkamoille Mikkeliin ja Savonlinnaan

Julkaistu: 15.01.2009 klo 09:09
Julkaisija:

Etelä-Savon ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Mikkelissä Suonsaarentiellä sijaitsevalle Suonsaaren Auto-osat -nimiselle yritykselle romuajoneuvojen vastaanottoon ja esikäsittelytoimintaan. Ympäristöluvassa tarkistetaan aiemman ympäristöluvan lupamääräykset.

Etelä-Savon ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Mikkelissä Suonsaarentiellä sijaitsevalle Suonsaaren Auto-osat -nimiselle yritykselle romuajoneuvojen vastaanottoon ja esikäsittelytoimintaan. Ympäristöluvassa tarkistetaan aiemman ympäristöluvan lupamääräykset.

Ympäristölupa myönnettiin myös savonlinnalaiselle Auto- ja konepurkamo Natuselle uuteen autopurkamotoimintaan. Toiminta sisältää auto- ja muun metalliromun vastaanottoa, varastointia ja käsittelyä. Laitos sijaitsee Savonlinnan Naistenlahdentiellä puolustusvoimilta tyhjäksi jääneissä tiloissa.

Suonsaaren Auto-osat vastaanottaa ja purkaa romuajoneuvoja sekä kierrättää niistä saatavia varaosia. Auto ja konepurkamo Natusen toiminta käsittää metalliromun kierrätystä, lajittelua, välivarastointia sekä romuautojen purkutoimintaa. Molemmat yritykset poistavat purettavista ajoneuvoista alkuvaiheessa nesteet, akut, renkaat ja kaikki ongelmajätteet.

Suonsaaren Auto-osat saa ympäristöluvan mukaan vastaanottaa esikäsiteltäväksi romuajoneuvoja enintään 300 kappaletta vuodessa. Esikäsittelemättömiä romuajoneuvoja, jotka sisältävät vaarallisia aineita, osia, tai ongelmajätteitä saa olla varastoituna kerrallaan enintään 20 kappaletta. Auto ja konepurkamo Natunen saa vastaanottaa auto- ja muuta metalliromua yhteensä enintään 360 tonnia vuodessa ja varastoida romua kerrallaan enintään 360 tonnia.

Autopurkamoille vastaanotettu romu, ongelma- ja muut jätteet sekä tarvikkeet on lupamääräysten mukaan käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, hajuhaittaa tai saastumis­vaaraa maaperälle ja pinta- ja pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Purkamoiden toiminnasta aiheutuvalle melulle on lupamääräyksissä asetettu rajoituksia.

Ympäristölupapäätökset:

Suonsaaren Auto-osat: ESA_2008_Y_245_paatos.pdf
Auto- ja konepurkamo Natunen: ESA_2008_Y_207_paatos.pdf

Lisätietoja:

Suonsaaren Auto-osat: Ympäristöinsinööri Keijo Lindberg, Etelä-Savon ympäristökeskus, puh. 040 7509 564

Auto ja konepurkamo Natunen: Yli-insinööri Tapani Aura, Etelä-Savon ympäristökeskus, puh. 040 7509 647

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs