Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristölupa Varkauden tehtaiden prosessijätteiden kaatopaikalle

Ympäristölupa Varkauden tehtaiden prosessijätteiden kaatopaikalle

Julkaistu: 13.03.2009 klo 12:11
Julkaisija:

Pohjois-Savon ympäristökeskus on antanut Stora Enso Oyj:lle ympäristöluvan Varkauden tehtaiden prosessijätteiden kaatopaikalle. Kaatopaikka sijaitsee Varkauden kaupungin Kopolanniemen kylässä Pukkikankaan alueella.

Pohjois-Savon ympäristökeskus on antanut Stora Enso Oyj:lle ympäristöluvan Varkauden tehtaiden prosessijätteiden kaatopaikalle. Kaatopaikka sijaitsee Varkauden kaupungin Kopolanniemen kylässä Pukkikankaan alueella.

Päätöksessä on myönnetty lupa sijoittaa uusi tavanomaisten prosessijätteiden kaatopaikka nykyisen kaatopaikan kaakkoiskulmassa sijaitsevalle kallioalueelle. Pukkikankaan kaatopaikalle sijoitetaan Varkauden tehtaiden toiminnassa syntyviä prosessijätteitä (pääasiassa tuhkia) yhteensä noin 20 000 tonnia vuodessa. Lisäksi varaudutaan ottamaan vastaan tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavia, poikkeustilanteissa syntyviä prosessijäte-eriä. Lisäksi alueella välivarastoidaan mm. kaatopaikan rakenteisiin hyötykäytettäväksi tarvittavia jäte/sivutuote-materiaaleja. Uusi kaatopaikka rakennetaan vaiheittain siten, että vaiheen 1 käyttö voidaan aloittaa 1.7.2010.  Uuden kaatopaikan pohjarakenne sisältää valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen tavanomaisen jätteen kaatopaikan mukaiset rakennekerrokset. Pohjarakenteen tiivistyskerroksessa voidaan käyttää tehtaan jätevedenpuhdistuksessa muodostuvaa kuitusavea. Kaatopaikan suotovedet käsitellään biologis-kemiallisessa puhdistamossa.

Päätöksellä on hyväksytty parin vuoden lisäaika nykyisin käytössä olevan kaatopaikan maisemoinnille. Nykyisen kaatopaikan länsipääty tulee maisemoida vuoden 2012 loppuun ja itäpääty vuoden 2014 loppuun mennessä. Perusteluna muutokselle on se, että maisemoinnissa voidaan paremmin hyödyntää tehtaan sivutuotteita ja jätemateriaaleja.

Päätöksellä on hyväksytty myös Corenson epäkurantin muovi/alumiinijakeen sijoittaminen Pukkikankaan nykyisen kaatopaikan länsipäädyn alueelle 30.6.2010 saakka. Sijoitettaessa muovi/alumiinijae tulee peittää muilla jätteillä. Kaatopaikan pintarakenteissa sitä ei saa käyttää.

Hakijalle on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, kunhan hakija toimittaa siihen liittyvän vakuuden. Lupaa jätteiden välivarastointiin vanhalle alueelle, jos uuden kaatopaikan käyttöönotto viivästyy, ei ole myönnetty.

Päätöksessä on annettu määräykset käsiteltävistä jätteistä, kaatopaikan rakenteista, käytöstä ja hoidosta, kaatopaikkakaasusta, vesien käsittelystä ja johtamisesta, päästöistä ilmaan, melusta, poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta sekä tarkkailusta ja raportoinnista. Asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi toiminnanharjoittajan on asetettava 1 152 000 euron vakuus.

Lupapäätös on nähtävillä Varkauden kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa 30 päivän ajan päätöksen antopäivästä. Päätös on nähtävissä myös internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/psa/ymparistoluvat.

Päätös PSA-2008-Y-183-111.pdf

Lisätietoja

Ylitarkastaja Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 040 535 0393, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs