Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristölupa Varkauden kaupungille Riikinnevan jätekeskuksen uusille toiminnoille

Ympäristölupa Varkauden kaupungille Riikinnevan jätekeskuksen uusille toiminnoille

Julkaistu: 13.03.2009 klo 09:05
Julkaisija:

Riikinnevan jätekeskus Leppävirralla sai Pohjois-Savon ympäristökeskukselta luvan uuden tavanomaisen jätteen kaatopaikan uudelle täyttöalueelle ja jätteenkäsittelyalueelle. Samalla ympäristökeskus hyväksyi koko jätekeskuksen toiminnan päivitetyn päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelman.

Riikinnevan jätekeskus Leppävirralla sai Pohjois-Savon ympäristökeskukselta luvan uuden tavanomaisen jätteen kaatopaikan uudelle täyttöalueelle ja jätteenkäsittelyalueelle. Samalla ympäristökeskus hyväksyi koko jätekeskuksen toiminnan päivitetyn päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelman.

Nykyisin käytössä olevan täyttöalueen käyttö tulee lopettaa vuoden 2010 loppuun mennessä. Uusi täyttöalue tulee vanhan alueen vierelle. Siinä on täyttötilavuutta 160 000 m3 ja arvioitu käyttöaika on 6-8 vuotta. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitetaan vuosittain pääasiassa yhdyskunta-, teollisuus- ja rakennusjätettä noin 20 000 tonnia. Kaatopaikoille tuotavien muiden kuin yhdyskuntajätteiden kaatopaikkakelpoisuus tulee selvittää luotettavasti ennen kuin ne voidaan loppusijoittaa jätepenkkaan.

Jätteenkäsittelyalueella välivarastoidaan ja käsitellään pilaantuneita maa-aineksia ja teollisuuden jätemateriaaleja, joita on mahdollista käsittelyn jälkeen hyödyntää esimerkiksi kaatopaikan peittomaina. Käsiteltävien materiaalien koostumus tulee olla tiedossa. Suurin varastoitava määrä on 60 000 tonnia. Materiaalit käsitellään siten, etteivät niiden sisältämät haitta-aineet vapaudu ympäristöön pitkänkään ajan kuluessa haitallisessa määrin.

Kaatopaikalta tulevat suotovedet ja jätteenkäsittelyalueen vedet pumpataan käsiteltäväksi Akonniemen jätevedenpuhdistamolle Varkauteen. Tarvittaessa jätteenkäsittelyalueen vedet tulee esikäsitellä, ettei niistä aiheudu haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Kaatopaikkakaasua syntyy tavanomaisen jätteen kaatopaikalla orgaanisesta jätteestä. Kaasu kootaan kaivoihin ja johdetaan niistä edelleen maa- ja kiviainesta sisältäviin hapetuspatjoihin, joissa kaatopaikkakaasu muuttuu vähemmän haitalliseen muotoon. Jätteenkäsittelyalueella varastoitavat materiaalit tulee peittää pölyämisen ja haitta-aineiden liukenemisen estämiseksi.

Luvan saaja tarkkailee jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Nyt tehdyssä suunnitelman päivityksessä tarkkailuun on lisätty uuden kaatopaikan täyttöalueen tarkkailu ja jätteenkäsittelyalueen tarkkailu.

Varkauden kaupungin tulee asettaa lisää vakuutta kattamaan myös kaatopaikan uuden täyttöalueen jälkihoitokustannukset.

Päätös PSA-2008-Y-227-111.pdf

Lisätietoja

Ylitarkastaja Raili Pärjälä, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 040 582 8782, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs