Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristölupa Tulikivi Oyj:n Heinäveden tehtaalle

Ympäristölupa Tulikivi Oyj:n Heinäveden tehtaalle

Julkaistu: 25.02.2009 klo 11:16
Julkaisija:

Etelä-Savon ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Tulikivi Oyj:n Heinäveden tehtaalle. Tehtaalla valmistetaan keramiikkaesineitä ja varaavia tulisijoja. Keramiikkaesineet ovat pääosin astioita ja kaakeleita. Lisäksi valmistetaan koristekeramiikkaa. Tulisijat ovat kaakelipäällysteisiä kotitalouksien käyttöön tarkoitettuja uuneja ja takkoja.

Etelä-Savon ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Tulikivi Oyj:n Heinäveden tehtaalle. Tehtaalla valmistetaan keramiikkaesineitä ja varaavia tulisijoja. Keramiikkaesineet ovat pääosin astioita ja kaakeleita. Lisäksi valmistetaan koristekeramiikkaa. Tulisijat ovat kaakelipäällysteisiä kotitalouksien käyttöön tarkoitettuja uuneja ja takkoja.

Prosessissa syntyvien jätevesien käsittelyä tullaan tehostamaan rakentamalla uudet laskeutusaltaat, joissa jätevedet laskeutetaan kahdessa vaiheessa ja laskeutusta tehostetaan jatkuvalla saostuskemikaalien syötöllä. Päätöksen mukaan uusi prosessijätevesien puhdistamo on otettava käyttöön viimeistään vuoden 2010 joulukuuhun mennessä. Jätevesipäästöille on annettu vuosittainen mittausvelvoite.

Tehdasalueelle on läjitetty toiminnassa syntyneitä savijätteitä, keramiikkajätteitä, kipsimuotteja sekä muuta toiminnassa syntyvää kiviperäistä jätettä. Tutkimusten perusteella kohteen maaperässä ei esiinny varsinaista maaperän pilaantuneisuutta. Todetut haitta-aineiden pitoisuudet alittavat teollisuusalueilla maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset kynnys- ja ohjearvot. Läjitysalue on kunnostettava esitetyn suunnitelman mukaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Lähialueen ojista ja pohjavesiputkista seurataan vuosittain veden laatua. Tarkkailulla valvotaan prosessijätevesien, sadevesien ja jätteiden käsittelyalueelta mahdollisesti tulevien vesien vaikutusta ympäristöön.

Fluorivetypäästöjen ilmaan vähentämiseksi on pyrittävä korvamaan nykyiset eniten fluoria sisältävät raaka-aineet vähemmän fluoria sisältävillä raaka-aineilla keraamisen massan valmistuksessa. Hiukkaspäästöjen arvioimiseksi on mitattava päästökohteittain hiukkaspäästöt kertaluoteisesti normaalituotantotilanteessa.

Lupa on voimassa toistaiseksi ja luvan tarkistamisesta on tehtävä hakemus 31.12.2019 mennessä.

Ympäristölupapäätös: ESA_2008_Y_42_Paatos.pdf

Lisätietoja:

Yli-insinööri Tapani Aura, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 040 750 9647

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs