Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristölupa Reteko Oy:lle Jyväskylään

Ympäristölupa Reteko Oy:lle Jyväskylään

Julkaistu: 19.12.2008 klo 12:15
Julkaisija:

Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Jyväskylässä toimivalle, metalliromua käsittelevälle Reteko Oy:lle ympäristöluvan 18.12.2008. Lupa koskee nykyisen toiminnan kapasiteetin lisäystä sekä uutena toimintana romuajoneuvojen kuivausta ja lyijyakkujen ja paristojen vastaanottoa ja välivarastointia.

Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Jyväskylässä toimivalle, metalliromua käsittelevälle Reteko Oy:lle ympäristöluvan 18.12.2008. Lupa koskee nykyisen toiminnan kapasiteetin lisäystä sekä uutena toimintana romuajoneuvojen kuivausta ja lyijyakkujen ja paristojen vastaanottoa ja välivarastointia.

Nyt annetun ympäristöluvan mukaan Reteko Oy saa vastaanottaa, esikäsitellä, välivarastoida ja edelleen toimittaa erilaista metalliromua 14 000 t vuodessa ja romuajoneuvoja 3 000 t vuodessa sekä vastaanottaa ja välivarastoida lyijyakkuja 500 t vuodessa ja sähkö- ja elektroniikkaromua 500 t vuodessa. Laitoksella kerralla varastoitavan materiaalin määrä saa olla maksimissaan 3 300 tonnia.

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä 31.12.2015, ellei toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaista muutosta.

Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä, joilla pyritään ehkäisemään toiminnan aiheuttamia haittoja ympäristölle ja terveydelle. Määräyksiä on annettu mm. materiaalien vastaanotosta, käsittelystä, varastoinnista ja edelleen hyödyntämisestä sekä toimintojen järjestämisestä ja alueen hoidosta.

Toiminta-aikaa on rajoitettu meluhaitan vähentämiseksi. Toimintaa saa harjoittaa pääsääntöisesti arkisin 7.00 - 20.00 ja arkilauantaisin 8.00 - 15.00 välisinä aikoina. Lupamääräyksiä on annettu myös toiminnasta syntyvistä jätteistä, päästöistä maaperään, vesiin ja ilmaan, tarkkailusta ja raportoinnista, häiriötilanteista ja toiminnan lopettamisesta. Lisäksi toiminnanharjoittajan on asetettava vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi.

Lisätietoja:

Tarkastaja Rea Salminen, p. 0400 569 896

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs