Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristölupa Nivalan Kaukolämpö Oy:lle kotimaisen polttoaineen kattilan rakentamiselle

Ympäristölupa Nivalan Kaukolämpö Oy:lle kotimaisen polttoaineen kattilan rakentamiselle

Julkaistu: 27.02.2009 klo 09:07
Julkaisija:

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan toiminnan olennaiselle muuttamiselle Nivalan Kaukolämpö Oy:lle Nivalan kaupunkiin. Yhtiöllä on tarkoitus rakentaa lämpökeskuksen tontille kotimaista polttoainetta käyttävä kattila ja se olisi tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan toiminnan olennaiselle muuttamiselle Nivalan Kaukolämpö Oy:lle Nivalan kaupunkiin. Yhtiöllä on tarkoitus rakentaa lämpökeskuksen tontille kotimaista polttoainetta käyttävä kattila ja se olisi tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 aikana.

Uuden kattilan pääasialliset polttoaineet ovat jyrsinturve sekä puuperäiset polttoaineet. Lisäksi mahdollisesti käytetään jonkin verran olkea ja ruokohelpeä. Alueelle jää lisäksi vara- ja huippukattiloiksi yhteensä viisi kattilaa (kaksi kotimaisen polttoaineen kattilaa ja kolme öljykattilaa). Savukaasujen puhdistuslaitteina vanhoilla kotimaiseen polttoaineen kattiloilla ovat multisyklonit ja savukaasupesuri. Uusi rakennettava kattila varustetaan sähkösuodattimella.

Laitoksen hiukkaspäästöjen arvioidaan vähenevän nykyisestä tasosta. Polttoaineiden varastointi tontilla tai jätteiden toimittaminen ei muutu oleellisesti nykykäytännöstä.  Savukaasupesurin käytön vähenemisen vuoksi Malisjokeen johdettavan lauhdeveden määrä vähenee.

Toiminnassa syntyvä tuhka kuljetetaan väliaikaiselle varastopaikalle ja sieltä edelleen hyötykäyttöön tai kaatopaikalle. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet lajitellaan erilleen. Kaatopaikkakelpoinen jäte toimitetaan kaatopaikalle. Ongelmajätteet toimitetaan keräykseen.

Laitoksen uuden kattilan hiukkaspäästöille on annettu raja-arvo, joka vastaa uusilta  turvekattiloilta vaadittavaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan tasoa. Lisäksi muille kotimaisen polttoaineen kattiloiden sekä öljykattiloiden on annettu raja-arvot hiukkaspäästöille. Lisäksi on annettu määräys käytettävistä puhdistuslaitteistoista sekä savukaasujen johtamisesta piippuihin. Käytettävät polttoaineet eivät saa sisältää halogenoituja yhdisteitä tai raskasmetalleja puun pinnoituksesta tai puunsuoja-aineiden käsittelystä johtuen. Käytettävässä polttoöljyssä ei saa olla yli 1 paino-% rikkiä.

Lisäksi on annettu määräyksiä melutasoista, jätteiden käsittelystä, vesien johtamisesta, polttoaineiden ja kemikaalien varastoinnista, toimimisesta häiriötilanteissa, tarkkailusta sekä raportoinnista ja menettelyistä toiminnan muuttuessa tai loppuessa.

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamista varten on tehtävä 31.12.2019 mennessä.

Lisätietoja

  • Ylitarkastaja Juha Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 040 3568705

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs