Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristölupa Maamerkki Oy:lle Mikkeliin

Ympäristölupa Maamerkki Oy:lle Mikkeliin

Julkaistu: 02.12.2008 klo 11:27
Julkaisija:

Etelä-Savon ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Maamerkki Oy:n toiminnalle. Toiminta käsittää maa- ja kiviainespohjaisen rakennusjätteen käsittelyä Mikkelin Tuskussa.

Etelä-Savon ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Maamerkki Oy:n toiminnalle. Toiminta käsittää maa- ja kiviainespohjaisen rakennusjätteen käsittelyä Mikkelin Tuskussa. Käsittelyalueelle on tarkoitus ottaa vastaan maanrakentamisessa ja purkutoiminnassa syntyvää ylijäämämaata, betonia ja tiiltä. Betoni- ja tiilijäte murskataan ja pulveroidaan pääasiassa jo sen syntypaikalla. Hyödyntämisalueella suoritetaan pulverointia tarvittaessa muutamia kertoja vuodessa.

Alueelle on tarkoitus sijoittaa yhteensä noin 25 000 m3 maa- ja kiviainesjätettä. Vuosittain alueelle tuotavan betoni- ja tiilijätteen määrä arvioidaan olevan noin 4 000 tonnia. Muuta täyttöön sopivaa ja/tai hyödynnettävää maa-ainesta arvioidaan tulevan korkeintaan 5 000 tonnia vuodessa. Pulveroitu tai murskattu betoni- ja tiilijäte sekä kiviainekset käytetään ensisijaisesti hyödyksi tontin esirakentamisessa.

Käsittelylle rajoituksia

Ympäristölupamääräysten mukaan jätteen kuljetukset ja jätteen käsittely tontilla tulee järjestää siten, ettei kuormauksesta tai kuljetuksista aiheudu pölyämistä, roskaantumista eikä muuta vaaraa tai haittaa ihmisille tai terveydelle. Kuormat on tarvittaessa peitettävä kuljetuksen ajaksi. Käsiteltävän betoni- ja tiilijätteen on oltava kosteaa, jotta estetään käsittelystä aiheutuva pölyäminen sekä tarvittaessa murskainlaitteisto on koteloitava. Kostuttamiseen on käytettävä vettä.

Betoni- ja tiilimursketta sisältävä rakenne tulee rakentaa siten, ettei jätettä sisältävä rakenne pääse kosketuksiin pohjaveden kanssa. Nykyisen maanpinnan päälle tulee siten rakentaa ensin noin kaksi metriä korkea maapatja, jonka päällä voidaan käyttää täyttörakenteena po. jätettä. Tontti on rakennettava kantavaksi ja samalla on huolehdittava tontin riittävästä peruskuivatuksesta. Tontin kuivatus on järjestettävä avo-ojiin.

Melutaso pidettävä kohtuullisena

Toiminnanharjoittajan on toiminnan alettua selvitettävä kertaluonteisesti toiminnasta aiheutuvan melun tasot. Melumittaukset on teetettävä ulkopuolisella mittaajalla ja mittaussuunnitelma tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen mittausten suorittamista tarkastettavaksi ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa asiaa koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi vuoden 2013 loppuun mennessä

Ympäristölupapäätös: ESA_2007_Y_123_Paatos.pdf

Lisätietoja:

Ympäristöinsinööri Keijo Lindberg, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 040 750 9564

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs