Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristölaboratorion palvelut siirtyivät maakunta-kuntayhtymälle

Ympäristölaboratorion palvelut siirtyivät maakunta-kuntayhtymälle

Julkaistu: 02.02.2009 klo 13:36
Julkaisija:

Kainuun ympäristökeskuksen oma laboratoriotoiminta päättyi 31.12.2008. Ympäristökeskus solmi ostopalvelusopimuksen Kainuun maakunta –kuntayhtymän kanssa laboratoriopalvelujen tuottamisesta. Näin varmistettiin laboratoriopalvelujen ja laboranttien työpaikkojen säilyminen Kainuussa.

Kainuun ympäristökeskuksen oma laboratoriotoiminta päättyi 31.12.2008. Ympäristökeskus solmi ostopalvelusopimuksen Kainuun maakunta –kuntayhtymän kanssa laboratoriopalvelujen tuottamisesta. Näin varmistettiin laboratoriopalvelujen ja laboranttien työpaikkojen säilyminen Kainuussa. Vuoden alusta ympäristöä koskevia analyyseja tuottaa Kajaanissa Tehdaskadulla sijaitseva Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Kansalaiset voivat edelleen toimittaa  vesinäytteitä laboratorioon. Kaikki palvelut ovat maksullisia.

Ympäristölaboratorioiden osalta valtakunnallinen suuntaus on jo pitkään ollut lukumäärän vähentäminen. Muutama vuosi sitten muodostettiin ympäristöhallinnon laboratorioverkko, jonka kanssa on toimittu samalla väljässä yhteistyössä, koska osa laboratoriopalveluista on saatu verkolta. Vuodenvaihteessa saneerattiin Kainuun ympäristökeskuksen laboratorio, jonka laitteisto sekä osa henkilöstöstä siirtyi Kainuun maakunta- kuntayhtymälle.

Monipuolisia tutkimuksia vuosien saatossa

Ympäristölaboratorion tutkimuksen painopiste on ollut Kainuun vesistöjen tila. Alkuaikoina keskityttiin asumajätevesitutkimuksiin, koska oli tärkeää saada taajamiin jätevedenpuhdistamot. Niinä aikoina jätevedet laskettiin suoraan vesistöihin ja silloisen vesihallinnon yhtenä tehtävänä oli saada asiaan korjaus. Samoihin aikoihin alettiin tutkia kalankasvatuksen vaikutusta vesistöihin sekä luonnonravintolammikoita. Turvetuotannon vaikutukset, kaivovesien laatu ja Kainuun lähdekartoitus olivat eräitä tutkimusteemoja. Vesistöjen laatukartoitus aloitettiin 1970-luvun alusta ja neljä hehtaaria suuremmat vesistöt on nyt tutkittu jo vähintään kahteen kertaan. Tutkimusten tuloksena on laadittu vesistöjen yleisiä käyttökelpoisuusluokituksia. Viimeisin luokituskartta on vuosilta 2000-2003. Kartta löytyy esim. internetistä ympäristöhallinnon sivuilta.

Tutkimustoiminta on perustunut useamman vuoden mittaisiin valtakunnallisiin tutkimus- ja seurantaohjelmiin  sekä vuosittaisiin Kainuuta koskeviin  suunnitelmiin. Ympäristökeskuksen omat näytteenottajat ovat huolehtineet näytteenotosta. Näytteistä on tutkittu pääosin fysikaalis- kemiallisia suureita. Myös joitakin biologisia menetelmiä on ollut käytössä. Nykyisin EU:n vesipuitedirektiivin vaikutuksesta biologisten tutkimusten määrää tulee lisätä, mutta se ei poista entisten seurantojen jatkamisen tarvetta.

Laboratorion lyhyt historiikki

Kainuun alueen vesien tutkiminen pienimuotoisena aloitettiin Kainuun vesipiirin vesitoimistossa 1960-luvun lopulla. Laboratoriotoiminta käynnistyi vuonna 1972 vesihallinnon perustamisen yhteydessä. Aluksi rakennettiin pieni laboratorio virastotalolle. Sitten korjaamotiloja muutettiin laboratorion tarpeisiin sopiviksi ja palkattiin lisää henkilökuntaa, jolloin toiminta alkoi vakiintua.

Varsinainen laboratoriorakennus rakennettiin työllisyystöinä Komilaan vuonna1978. Kainuun ympäristökeskuksen ja Kajaanin kaupungin laboratoriot solmivat allianssisopimuksen vuoden 1999 alusta lukien. Toiminta on jatkunut Kajaanin kaupungin sekä myöhemmin Kainuun maakunta –kuntayhtymän kanssa yhteisissä tiloissa näihin päiviin asti.

Lisätietoja

Laboratorioesimies Anna-Liisa Mulari, Kainuun ympäristökeskus, puh. 040 763 9251

Suunnittelija Reima Leinonen, Kainuun ympäristökeskus, puh. 040 529 6896

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs