Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristökeskus tutki Särkijärven (Utajärvi) kunnostuksen vaikutuksia

Ympäristökeskus tutki Särkijärven (Utajärvi) kunnostuksen vaikutuksia

Julkaistu: 04.12.2008 klo 11:40
Julkaisija:

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus kuivatti Utajärven Särkijärven väliaikaisesti ja nyt tehtyjen tutkimusten perusteella kunnostus näyttää onnistuneen. Vaikutukset ovat pääosin myönteisiä.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus kuivatti Utajärven Särkijärven väliaikaisesti ja nyt tehtyjen tutkimusten perusteella kunnostus näyttää onnistuneen. Vaikutukset ovat pääosin myönteisiä.

Särkijärvi Utajärvellä oli Suomen ensimmäinen kokeilukohde jossa toteutettiin järven väliaikainen kuivattaminen. Järvi tyhjennettiin talvella 2000/2001 ja täytettiin keväällä 2002. Menetelmän oletettiin tiivistävän pohjaliejua kuivuessaan ja siten lisäävän vesitilavuutta järvessä. Myös tuulen sekoittava vaikutus, ravinteiden vapautuminen pohjasta ja vesikasvillisuus vähenisi.

Viisi vuotta uudelleen vesittämisen jälkeen Särkijärveltä tuli huolestuttavia tietoja sinileväkukinnoista, joten tilanne ei näyttänyt hyvältä. Ensin tarkasteltiin vesinäytetuloksia ja todettiin selittämätöntä ravinteiden lisääntymistä, joka lämpimänä kesänä aiheuttaa sinilevien runsastumista. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa päätettiin tutkia oliko kunnostukselle asetetut tavoitteet toteutuneet ja minkälainen on järven tila verrattuna aikaisempaan.

Järvestä tutkittiin vedenlaatua, kalastoa, pohjalietettä ja kasvillisuutta. Myös järven kykyä sitoa ravinteita tutkittiin. Vedenlaadun todettiin parantuneen, ravinnepitoisuus on hieman laskenut ja etenkin veden sameus vähentynyt. Toisaalta havaittiin kesäisin korkeita a-klorofyllipitoisuuksia, jotka kertovat levien viihtyvän järvessä.

Koekalastuksessa Särkijärvessä havaittiin särkikalojen runsastuneen. Järven ollessa kuvana pohjasedimentti kuivui ja tiivistyi, nyt tehdyissä tutkimuksissa todettiin tiivistymisen pysyneen. Sedimentin vesipitoisuus ja huokoisuus ovat laskeneet ja kyky sitoa ravinteita parantunut. Ennen kunnostusta Särkijärvessä oli paikoitellen erittäin tiheää kasvillisuutta. Tehtyjä kasvillisuuskartoituksia verrattaessa havaitaan, että kuivatus on vähentänyt vesikasvillisuutta merkittävästi.

Särkijärven ulkoinen kuormitus on vähentynyt kun turvetuotannon vedet on johdettu järvestä pois, myös maatalouden aiheuttama kuormitus on vähentynyt. Parantuneesta tilanteesta huolimatta järvi on rehevä, osittain se johtuu valuma-alueelta tulevasta luonnon huuhtoumasta. Myös ihmisten aiheuttama kuormitus ja särjet rehevöittää järveä.

Jotta järven tila pysyisi hyvänä ja paranisi tulevaisuudessa, pitää Särkijärvellä kalastaa erityisesti särkeä. Ihmisen aiheuttama jätevesi- ja muukin kuormitus olisi saatava mahdollisimman pieneksi.

Lisätietoja

Insinööri Arto Lehto, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 0400 383 402

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs