Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vaskiluodon Voima Oy:n Seinäjoen voimalaitoksen (SEVO) turvekattilan polttoainemuutoksista

Ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vaskiluodon Voima Oy:n Seinäjoen voimalaitoksen (SEVO) turvekattilan polttoainemuutoksista

Julkaistu: 25.03.2009 klo 11:31
Julkaisija:

Ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vaskiluodon Voiman Seinäjoen voimalaitoksen turvekattilan polttoainemuutosten ympäristövaikutusten selostuksesta. Vaskiluodon Voima Oy:n Seinäjoen voimalaitoksen turvekattilan polttoainemuutoshankkeen tavoitteena on monipuolistaa vuonna 1990 toimintansa aloittaneen voimalaitoksen polttoainevalikoimaa.

Ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vaskiluodon Voiman Seinäjoen voimalaitoksen turvekattilan polttoainemuutosten ympäristövaikutusten selostuksesta. Vaskiluodon Voima Oy:n Seinäjoen voimalaitoksen turvekattilan polttoainemuutoshankkeen tavoitteena on monipuolistaa vuonna 1990 toimintansa aloittaneen voimalaitoksen polttoainevalikoimaa. Tavoitteena on myös hyödyntää paikallisia polttoaineita ja edistää energiaomavaraisuutta sekä vähentää laitoksen hiilidioksidipäästöjä. Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut YVA-lain mukaisen lausunnon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Seinäjoen voimalaitos (SEVO) sijaitsee Seinäjoen kaupungin Soukkajoen kaupunginosassa Kyrkösjärven tekojärven rannalla. Laitos on tyypiltään kiinteitä polttoaineita käyttävä lämpövoima-laitos. Hankevaihtoehdot sijoittuvat nykyiselle voimalaitosalueelle. Niihin sisältyy polttoaine-muutosten lisäksi esimerkiksi uusien kierrätyspolttoaineiden vastaanotto- ja varastotilojen rakentaminen tai biopolttoaineiden vastaanotto- ja varastotilojen laajentaminen. Hankealuetta lähimpänä oleva asuinalue sijaitsee noin 600–700 metrin päässä ja kilometrin päässä etelässä on Kyrkösjärven uimaranta.

Hankkeen taustalla vaikuttavat polttoaineiden hintojen kohoaminen ja mahdolliset muutokset hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnoissa ja turpeen energiakäytön asemassa sekä myös yhteiskunnan tarve hyödyntää energiana materiaalien uudelleenkäyttöön soveltumattomia jätteitä. Polttoainevalikoiman laajentaminen ja hiilidioksidineutraalin osuuden lisääminen mahdollistavat investoinnit parantavat laitoksen kilpailukykyä ja tehostavat toiminnan käyntiastetta.

Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on pääosin riittävästi huomioitu ne asiat, jotka arviointiohjelmalausunnossa on pyydetty huomioimaan.

Arviointiselostuksessa on käsitelty merkittävimmät asiat, jotka liittyvät ilman päästöihin, liikenteeseen ja ihmisten viihtyvyyteen. Lisäksi on käytetty tuhkan ja muiden prosessissa syntyvien oheismineraalien määrää, laatua ja käsittely- ja käyttövaihtoehtoja sekä niiden hyötykäyttömahdollisuuksia ja sijoitusvaihtoehtoja. Päästöjen osalta arviointiselostuksessa esitetyt tulokset ja selvitykset osoittavat, että raja-arvot alitetaan jokaisessa hankevaihtoehdossa ja myös alennetuilla polttolämpötilalla. Voidaan todeta, että voimalan turpeenkäytön väheneminen ja bioenergian lisääminen on oikeansuuntainen ja kestävä ratkaisu tulevaisuutta ajatellen.

Jatkossa on kuitenkin syytä vielä kiinnittää huomiota sekä kierrätyspolttoaineen että biopolttoaineen murskauksesta että varastoinnista aiheutuvista mahdollisesta pölystä ja melusta. Mahdollisuuksien mukaan nämä toiminnot pitäisi saattaa sisätiloihin tai toiminnan tapahtua katetuissa olosuhteissa, jotta tuuli ei kuljettaisi pölyä lähialueille.

Tuhkan loppusijoituksen ja hyödyntämisen osalta tulisi kuitenkin lupakäsittelyvaiheessa esittää tar-kempi arvio siitä, paljonko tuhkaa menee vuositasolla loppusijoitukseen ja paljonko hyötykäyttöön. Lisäksi tulisi arvioida, missä tuhkaa hyötykäytetään tai minne se loppusijoitetaan sekä miten pitkälle olemassa olevat alueet riittävät ja minne tulevia alueita suunnitellaan perustettavan.

Arviointiselostuksen mukaan hankkeen vaikutukset eivät heikennä lähiasukkaiden viihtyvyyttä. Hankkeen edetessäkin tulee huomioida, ettei se saa aiheuttaa haittoja tämän alueen olemassa olevalle tai tulevalle asutukselle.

Tuotannon mahdolliset muutokset aiheuttavat lisäksi tuotantolaitoksen laajennustarpeita, millä on merkitystä kaavoitukseen, maankäyttöön ja elinkeinotoiminnan mahdollisuuksiin lähialueella.

Vaikutukset maankäyttöön tulisikin selvittää ja kaavoitus saattaa ajan tasalle ennen hankkeen toiminnan mahdollista käynnistämistä ja sen vaatimaa lupakäsittelyä. Ympäristökeskuksen lausunto kokonaisuudessaan on nähtävillä ympäristökeskuksen verkkosivulla: Seinäjoen voimalaitoksen (SEVO) turvekattilan polttoainemuutokset, Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoki

Lisätietoja

  • Ylitarkastaja Egon Nordström, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 417 904

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs