Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristökeskus on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ympäristökeskus on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Julkaistu: 27.02.2009 klo 13:03
Julkaisija:

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esityksestä Eduskunnalle aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan mm. esityksen säädösehdotusten olevan vielä keskeneräisiä. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimialuetta koskevat ratkaisuehdotukset ovat hankkeen keskeisten periaatteiden vastaisia.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esityksestä Eduskunnalle aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan mm. esityksen säädösehdotusten olevan vielä keskeneräisiä. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimialuetta koskevat ratkaisuehdotukset ovat hankkeen keskeisten periaatteiden vastaisia. Tuottavuus- ja synergiahyötyjen sijasta tehdään tyhjäksi jo saavutetut hyödyt hallinnon tehostamisessa. Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan myös, että Vaasa tulee perustelluista syistä säätää ELYn päätoimipaikaksi. Aluehallintoviraston päätoimipaikan Vaasan lisäksi tulee Seinäjoelle ja Kokkolaan valtioneuvoston asetuksella säätää muu toimipaikka. Keski-Pohjanmaan sijoittuminen samaan yhteistoiminta-alueeseen Pohjanmaan kanssa on Pohjois-Pohjanmaata perustellumpi vaihtoehto.

Lausuntopyynnön mukaan Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU-hanke) tavoitteena on uudistaa laajasti aluehallintoa ja saada aikaan kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Hanke on valmistellut aluehallinnon uudistamista niin, että valtion aluehallintoa kootaan laajasti kahteen viranomaiseen – elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin sekä aluehallintovirastoihin. Samalla maakunnan liittojen asemaa aluekehitysviranomaisina vahvistetaan. Aluehallinnon uudistamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa 2009 ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta lukien. Lausunnoissa on pyydetty muun ohella arvioimaan paitsi ehdotettua Keski-Pohjanmaan sijoittumista samaan yhteistoiminta-alueeseen Pohjois-Pohjanmaan kanssa, myös sitä vaihtoehtoa, että Keski-Pohjanmaa sijoittuisi samaan alueeseen Pohjanmaan kanssa.

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausunnon keskeiset kohdat ovat:

  • Ennakoiduissa synergiahyödyissä ei ole otettu huomioon nykytilannetta eivätkä ne perustu asianmukaisiin laskelmiin, vaikka näiden hyötyjen aikaansaaminen on yksi ehdotuksen keskeisistä tavoitteista. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kohdalla nykyisen aluehallinnon purkaminen merkitsisi mittavien vuosikymmenien aikana muotoutuneiden synergia- ja tuottavuushyötyjen menettämistä. Esityksessä ei ole myöskään kiinnitetty riittävästi huomiota siihen, että ympäristöasioita koskeva päätöksenteko on pääosin lakisidonnaista ja oikeusharkintaista.
  • Keski-Pohjanmaan sijoittuminen samaan yhteistoiminta-alueeseen Pohjanmaan kanssa on Pohjois-Pohjanmaata perustellumpi vaihtoehto. Ratkaisua tukevat mm. olemassa olevat yhteistoimintaverkostot, vesistöaluejako, olemassa olevan aluehallinnon jatkuvuus, viranomaisten kielelliseen asemaan liittyvät seikat sekä vesiasioiden osalta myös alueen väestön turvallisuusnäkökohdat. Kokkolan toimipaikan säilyttämiselle on kummassakin vaihtoehdossa vankat toiminnalliset perusteet.
  • Aluehallintovirastoihin siirtyy alueellisista ympäristökeskuksista ympäristölupien käsittely. Päätoimipaikka on Vaasassa, minkä lisäksi Seinäjoelle ja Kokkolaan tulee valtioneuvoston asetuksella säätää muu toimipaikka. Tämän järjestelyn tulee olla riippumaton siitä, mikä Keski-Pohjanmaan suuntautumisratkaisu tulee olemaan. Ympäristölupia tulee voida käsitellä myös muissa aluehallintoviraston toimipaikoissa Tampereella ja Jyväskylässä.
  • Olemassa olevan osaamispääoman hyödyntäminen, resurssien  käyttö, synergiahyödyt, nykyisten aluehallinnon virastojen toimintaan liittyvät perusteet samoin kuin hyvä henkilöstöpolitiikka edellyttävät, että Vaasa tulee säilyttää ympäristövastuualueen päätoimipaikkana. Vaasa tulee säätää ELY:n päätoimipaikaksi Keski-Pohjanmaan suuntautumisesta riippumatta ja Pohjanmaan ELY:stä tulee muodostaa täyden palvelun ELY. Erillisen ruotsinkielisen yksikön perustamiseen ei sen sijaan ole perusteita enempää oikeudelliselta, kielelliseltä kuin muultakaan kannalta, vaan palvelut tulee hoitaa kielilain mukaisessa kaksikielisessä viranomaisessa.

Ympäristökeskus on antanut lausuntonsa valtiovarainministeriölle 20.2.2009.

Lisätietoja

  • Johtaja Pertti Sevola, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 667 664
  • Hallintopäällikkö Mikko Eerola, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 638 105

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs