Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristökeskus: Hatlamminsuota ei saa pirstoa voimajohdolla

Hämeen ympäristökeskus

Ympäristökeskus: Hatlamminsuota ei saa pirstoa voimajohdolla

Julkaistu: 05.02.2009 klo 09:12
Julkaisija: Hämeen ympäristökeskus

Hatlamminsuon suojelualueen kautta suunniteltu 400 kV:n voimajohto ei ole luonnonsuojelun kannalta toteuttamiskelpoinen. Muista Hikiän ja Riihimäen välille esitetyistä voimajohtovaihtoehdoista tai Riihimäen ja Forssan välisestä päävaihtoehdosta ei arvioinnissa tullut esiin sellaisia ympäristövaikutuksia, joita ei esitetyillä haitallisten vaikutusten vähentämistoimilla saataisi poistetuiksi tai vähennetyiksi kohtuulliselle tasolle.

Hatlamminsuon suojelualueen kautta suunniteltu 400 kV:n voimajohto ei ole luonnonsuojelun kannalta toteuttamiskelpoinen. Muista Hikiän ja Riihimäen välille esitetyistä voimajohtovaihtoehdoista tai Riihimäen ja Forssan välisestä päävaihtoehdosta ei arvioinnissa tullut esiin sellaisia ympäristövaikutuksia, joita ei esitetyillä haitallisten vaikutusten vähentämistoimilla saataisi poistetuiksi tai vähennetyiksi kohtuulliselle tasolle. Haitallisten vaikutusten vähentämistoimien tulee siten olla olennainen osa hankkeen jatkosuunnittelua ja toteutusta, Hämeen ympäristökeskus toteaa Hikiä – Forssa 400 + 110 kV:n voimajohdon YVA-selostuksesta Fingrid Oyj:lle antamassaan lausunnossa.

Arvioinnissa ihmisiin kohdistuvat vaikutukset on kuvattu asukkaiden ja muiden tahojen kokemina muutoksina ympäristössä, turvallisuudessa ja elinkeinotoiminnassa. Ympäristökeskus toteaa, että ihmisten mielipiteiden ja tuntemusten esittely on liian suppea lähestymistapa ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. YVA-selostus sisältää varsin niukasti "kovaa faktaa", esimerkiksi epidemiologisten tutkimusten tuloksia, voimajohtojen vaikutuksista ihmisiin.

Riihimäen ja Hausjärven kunnat ovat arviointiselostuksesta antamissaan lausunnoissa erimielisiä toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista: Riihimäki haluaa 400 kV:n voimajohdon pois taajama-alueeltaan, Hausjärvi puolestaan vastustaa uusien johtoaukeiden avaamista alueelleen. Viestirykmentti muistuttaa, että Riihimäen läpi kulkeva vaihtoehto aiheuttaa ongelmia sen toiminnalle: korkeat pylväät haittaavat mittausta ja testausta ja lisääntyneet sähköiset häiriöt vaikuttavat mittauksiin ja lisäävät tarvetta niiden toistoihin. Arviointiselostuksesta tuli 18 kansalaisten tai yhteisöjen mielipidettä, joista osassa oli useampia allekirjoittajia. Hausjärveltä tuli mielipide, jonka oli allekirjoittanut 99 henkilöä. Riihimäeltä uudistettiin 233 nimeä sisältäneen, YVA-ohjelmavaiheessa saapuneen adressin viesti.

YVA-menettelyn päätyttyä Fingrid Oyj valitsee toteutettavan reittivaihtoehdon ja käynnistää johtoreitin maastotutkimukset ja yleissuunnittelun.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Riitta Turunen, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 680

Lausunto arviointiselostuksesta (pdf-tiedosto, 133 kB)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs