Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristökeskus ei puolla Kuopion Puutosmäen uraanivaltaushakemusta

Ympäristökeskus ei puolla Kuopion Puutosmäen uraanivaltaushakemusta

Julkaistu: 05.12.2008 klo 13:05
Julkaisija:

Pohjois-Savon ympäristökeskus on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon ns. Kuopion Puutosmäen uraanivaltaushakemuksesta. Ympäristökeskus ei puolla valtausluvan myöntämistä, koska mahdollinen uraanikaivostoiminta on ristiriidassa alueelle yleiskaavassa ja maakuntakaavassa osoitetun maankäytön kanssa.

Pohjois-Savon ympäristökeskus on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon ns. Kuopion Puutosmäen uraanivaltaushakemuksesta. Ympäristökeskus ei puolla valtausluvan myöntämistä, koska mahdollinen uraanikaivostoiminta on ristiriidassa alueelle yleiskaavassa ja maakuntakaavassa osoitetun maankäytön kanssa. Namura Finland Oy on tehnyt valtaushakemuksen uraanin etsimiseksi Puutosmäestä. Valtaushakemus koskee kymmentä valtausaluetta, joiden yhteispinta-ala on 421 hehtaaria.

Lausunnossaan ympäristökeskus katsoo, että alueelle yleiskaavassa ja maakuntakaavassa osoitetun maankäytön sekä mahdollisen uraanikaivostoiminnan välillä on selvä ristiriita. Vaikka valtaushakemus kohdistuu tässä vaiheessa ainoastaan uraanimalmin etsimiseen Puutosmäen alueelta, on etsintätyön tarkoituksena kuitenkin tutkia edellytyksiä mahdollisen uraanikaivoksen perustamiseksi ja asiaa on tarkasteltava myös tästä näkökulmasta.

Valtausalueella on voimassa Soisalon länsiosien ja Vuorisalon rantaosayleiskaava. Kaavassa on valtausalueiden tuntumassa runsaasti ympärivuotista omakotitaloasutusta ja loma-asutusta. Pääosa valtausalueesta on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi, mutta valtausalueiden sisälle jää kaavassa osoitettuja lukuisia uusia lomarakennuspaikkoja sekä alueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Kuopion seudun maakuntakaavassa Puutosmäen kyläalue on osoitettu merkinnällä at-2. Merkintä tarkoittaa kyliä, joiden suunnittelutavoitteena on haja-asutusluonteisen lisärakentamisen suosiminen asutusrakenteen vahvistamiseksi, kulttuuriympäristöarvojen säilyminen ja kehittäminen sekä omaehtoisten kehittämistoimien tukeminen.

Mikäli työ- ja elinkeinoministeriö kuitenkin päättää myöntää valtausluvan alueelle, tulee luvassa huomioida ympäristökeskuksen lausunnossaan esille tuomat luonnon- ja ympäristönsuojelunäkökohdat. Myös kaavamääräykset tulee ottaa huomioon malminetsinnässä. Tutkimustoiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista, ja valtausalue tulee saattaa tutkimusten jälkeen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Mikäli suunnitellulla valtausalueella on tarkoitus tehdä myöhemmin uraanin koelouhintaa ja -rikastusta, tulee valtauksen hakijalta edellyttää erillistä uutta hakemusta.

Lausunto valtaushakemuksesta PSA-2008-L-544 (pdf-tiedosto, 263 kt )

Lisätietoja

Ylitarkastaja Anne Grönlund, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 040 756 7860, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [anne gronlund]

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs