Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristö ja meriturvallisuus vahvasti mukana EU:n Itämeri-strategiassa

Trafi

Ympäristö ja meriturvallisuus vahvasti mukana EU:n Itämeri-strategiassa

Tiedote.
Julkaistu: 16.07.2015 klo 16:00
Julkaisija: Trafi

Euroopan unionin Itämeri-strategian toimintasuunnitelma uudistettiin keväällä 2015. Toimintasuunnitelmaan on otettu mukaan lukuisia meriturvallisuutta edistäviä hankkeita. Suomen vetovastuulla ovat muun muassa kansainvälisesti merkittävät CompMon- ja Vessel Triage -hankkeet.

CompMon on Trafin vetämä eurooppalaisten viranomaisten sekä tutkimuslaitosten yhteistyöhanke, jonka päämäärä on tutkia ja testata uusia merenkulun päästövalvontakäytäntöjä sekä kaukovalvontaa.  Suomesta hankkeessa ovat mukana Trafin lisäksi Ilmatieteen laitos ja Åbo Akademi. Hanke on saamassa 2,44 miljoonan rahoituksen Euroopan komission Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineeltä (CEF).

Rikkidirektiivin mukainen alusten polttoaineita koskevien rikkipitoisuusvaatimusten valvonta alkoi 1.1.2015.  Päästövalvonnan tarkoitus on taata kaikille elinkeinon harjoittajille samanarvoinen liiketoimintaympäristö. ”Säännöt ovat samat kaikille ja jotta niitä noudatettaisiin, tulee valvonnan olla samantasoista kaikkialla. Nyt perinteisen näytteenoton lisäksi haetaan uusia toimintatapoja valvonnan tehostamiselle”, kertoo osastopäällikkö Juha-Matti Korsi Trafista.

Korkean teknologian soveltamismahdollisuuksia

Merenkulun päästöjen kaukovalvonta on uusi toimintamalli, joka tarjoaa uusia korkean teknologian ja osaamisen soveltamismahdollisuuksia niin viranomaisille kuin yksityissektorillekin. Tehostuva päästövalvonta nostaa vaatimusten noudattamistasoa, minkä arvioidaan tuottavan jopa kymmenien miljoonien euron hyödyn muun muassa terveysvaikutusten kautta.

”Nyt kannattaa olla etulinjassa, sillä tekeillä on uusia valvontateknologioita ja niiden lanseeraaminen on erittäin ajankohtaista uusien rikkipäästösäädösten astuessa voimaan”, Korsi sanoo. Suomalaiset pienyritykset ja tutkimuslaitokset ovatkin käynnistäneet tutkimushankkeita aiheesta.

”Yhteistyöstä ja sen innovaatiopotentiaalista on jo kiinnostuttu niin Välimeren maissa kuin maailman johtavissa varustamoissakin, joiden tulee varautua 5–10 vuoden kuluessa voimaan astuviin uusiin määräyksiin”, kertoo CompMon-hankkeen valmistelua johtanut Tapani Stipa Ilmatieteen laitokselta.

Uusi työkalu onnettomuusaluksen ja meripelastuksen väliseen viestintään

Vessel Triage eli onnettomuusaluksen riskiarvio on Rajavartiolaitoksen, Trafin ja Liikenneviraston yhteishanke, jossa kehitetään alusten luokittelujärjestelmää laivaonnettomuuksiin. Kyse on uudenlaisesta arviointityökalusta, joka on tarkoitettu kauppa-alusten riskitason arviointiin onnettomuustilanteissa. Hanketta vetävä Rajavartiolaitos havaitsi tapahtuneita onnettomuuksia arvioidessaan, että onnettomuusaluksen ja meripelastuksen välistä viestintää ja päätöksentekoa on parannettava.  

Menetelmän avulla muodostetaan neliportaisen luokituksen mukaan käsitys aluksen onnettomuustilanteen vakavuudesta ja sitä kautta aluksen turvallisuustilasta. ”Kun onnettomuus tapahtuu, tulee toimia mahdollisimman nopeasti. Menetelmän tavoitteena on taata aluksilla olevien ihmisten turvallisuus ja käynnistää juuri kyseisen tilanteen kannalta oikeat toimenpiteet. Työkalu parantaa pelastustoimiin osallistuvien tiedonvaihtoa – kaikilla on oltava sama käsitys tilanteesta”, kertoo osastopäällikkö Sanna Sonninen Trafista.

Laajaa kansainvälistä kiinnostusta

”Vessel Triage -hankkeen menetelmä on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Hankkeeseen on osallistunut 40 organisaatiota 15 maasta, ja saadun palautteen perusteella kansainvälinen meripelastusyhteisö näkee kehitystyössä merkittäviä hyötyjä ”, kertoo Rajavartiolaitoksen komentaja Petteri Leppänen.

Hankeen keskeisimpänä tavoitteena on järjestelmäkehityksen lisäksi edistää menetelmän liittämistä osaksi kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) antamia meriturvallisuutta koskevia ohjeisiin ja velvoitteita, jolloin järjestelmä saataisiin käyttöön kaikilla maailman merillä. Työ jatkuu nyt menetelmän testauksilla osana varustamoiden ja viranomaisten päivittäistä toimintaa ja sekä luotujen riskinarviomenetelmän ja työkalujen käyttöönottamista osana Itämeren ja Arktisen alueen yhteistyötä. 

Vessel Triage- ja CompMon-hankkeita esiteltiin torstaina Lahja Itämerelle -keskustelutilaisuudessa Porin SuomiAreenalla.

 

Lisätietoja Vessel Triage -hankkeesta:

www.raja.fi/vesseltriage
www.youtube.com/watch?v=ckkv7o5G5L8

Trafi
osastopäällikkö Sanna Sonninen, sanna.sonninen(at)trafi.fi, p. 029 534 5011 

Rajavartiolaitos
komentaja Petteri Leppänen, petteri.leppanen(at)raja.fi, p. 029 542 1153

Lisätietoja CompMon-hankkeesta:

Trafi
osastopäällikkö Juha-Matti Korsi, juha.korsi(at)trafi.fi, p. 029 5346 437

Ilmatieteen laitos
dosentti Tapani Stipa, tapani.stipa(at)fmi.fi, p. 040 505 8090

 

Trafi on liikenteen viranomainen ja liikennealan vahva asiantuntija, joka toimii rohkeasti vastuullisen liikenteen puolesta. www.trafi.fi, twitter.com/Trafi_Finlandfacebook.com/Trafi.Finland

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs