Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ylämaan räjäytyshitsaustoiminnalle ympäristölupa

Ylämaan räjäytyshitsaustoiminnalle ympäristölupa

Julkaistu: 13.03.2009 klo 10:02
Julkaisija:

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan High Speed Tech Oy Ltd:n räjäytyshitsaustoiminnalle Ylämaan kuntaan. Samalla kumotaan Ylämaan kunnan ympäristönsuojelulautakunnan 06.07.1995 yritykselle myöntämä räjäytyshitsausyksikköä koskeva ympäristölupa.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan High Speed Tech Oy Ltd:n räjäytyshitsaustoiminnalle Ylämaan kuntaan. Samalla kumotaan Ylämaan kunnan ympäristönsuojelulautakunnan 06.07.1995 yritykselle myöntämä räjäytyshitsausyksikköä koskeva ympäristölupa.

High Speed Tech Oy Ltd:n räjäytyshitsaustuotantoyksikkö hitsaa räjäyttämällä suurnopeussähkömoottoreiden roottoriaihioita. Räjäytyshitsauksessa liitetään pysyvästi yhteen kahta eri metallia. Materiaalien väliin syntyy räjäytyksessä luja hitsausliitos. Toiminta nykyisellä paikalla on aloitettu vuonna 1997. Arkipäivinä räjäytyksiä tehdään korkeintaan kahdeksan klo 8.00-16.00 välisenä aikana, pääasiassa syksyllä ja keväällä.

Toimiessaan lupapäätöksen mukaisesti laitoksen ei katsota aiheuttavan haittaa terveydelle, merkittävää ympäristön pilaantumista eikä kohtuutonta rasitusta naapurustolle. Merkittävimmät ympäristöhaitat ovat räjäytyksistä aiheutuva melu sekä tärinä. Melutason pienentämiseksi räjäytykset tehdään avokattoisessa räjäytyskammiossa hiekkapatjan päällä. Yritys on asentanut räjäytyskam­mioon sisäseinämille  kumimattoja, joiden vaikutus melutasoihin tarkistetaan kevään kuluessa. Myönnetty lupa edellyttää, että melun keskiäänitaso (LAeq) ei saa vakinaisten tai vapaa-ajan asuntojen piha-alueilla ylittää päiväaikaan 55 dB. Sen lisäksi on tullut uusi vapaa-ajan asuntojen piha-alueita koskeva keskiäänitaso, joka on voimassa kesäaikana. Tämä määräys tulee voimaan vasta kesällä 2010. Lisäksi lupamääräysten mukaan räjäytyksiä ei pääsääntöisesti saa tehdä juhannuksen ja 15.8. välillä, mutta mikäli tuotannollisista syistä  räjäytyksiä on tarpeen tehdä tänä aikana, yritys on velvoitettu ilmoittamaan niistä vähintään kahta viikkoa aikaisemmin esimerkiksi paikallisessa sanomalehdessä.

Yksittäistä räjäytystä koskeva melun enimmäistaso (LAImax) ei saa jatkossakaan ylittää 85 dB asuntojen piha-alueilla. Uutena määräyksenä äänialtistustaso (LCE) yksittäisen räjäytyksen osalta ei saa ylittää asuntojen piha-alueilla 100 dB.  Lupa edellyttää yritystä myös huolehtimaan siitä, että alueella liikkuville tai työskenteleville ei aiheudu terveydellistä vaaraa räjäytyksistä. Räjäytyshitsauksesta syntyvä pienitaajuinen voimakas melu voi aiheuttaa meluaistimusten lisäksi ikkunoiden helinää, astioiden kilinää tai tunteen rakennuksen huojahduksesta, vaikka se ei varsinaisesti riko rakenteita. Tärinän vaikutuksia ja sen ehkäisyä tutkitaan parhaillaan ja toiminnanharjoittajan tulee seurata parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehitystä tällä alalla. Seuraavassa lupahakemuksessa tulee olla mukana räjäytyksen ympäristövaikutuksiin liittyviä uusimpia selvityksiä ja myös uuden teknologian vaihtoehtoja räjäytyshitsaukselle.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja
Erja Monto
puh. 0400 551 715

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs