Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Viljelijöitä aktivoidaan vesiensuojeluun Malisjoella

Viljelijöitä aktivoidaan vesiensuojeluun Malisjoella

Julkaistu: 10.02.2009 klo 14:35
Julkaisija:

Vireä Malisjoki –hanke järjestää vesiensuojelupainotteisia yleisötilaisuuksia Nivalassa Malisjoen alueella. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä ProAgria/YmpäristöAgro-hankkeen ja MTK-Nivalan kanssa. Hankkeessa tehdään pitkäjänteistä vesiensuojelutyötä Malisjoen veden laadun parantamiseksi.

Vireä Malisjoki –hanke järjestää vesiensuojelupainotteisia yleisötilaisuuksia Nivalassa Malisjoen alueella. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä ProAgria/YmpäristöAgro-hankkeen ja MTK-Nivalan kanssa. Hankkeessa tehdään pitkäjänteistä vesiensuojelutyötä Malisjoen veden laadun parantamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus toteuttaa EU-rahoitteista hanketta vuosina 2008-2010 yhteistyössä Nivalan kaupungin kanssa.  

Tilaisuudet järjestetään

  • Erkkilän koululla tiistaina 17.2.2009 klo 13.00 (Erkkiläntie 132 A)
  • Malilan koululla keskiviikkona 18.2.2009 klo 13.00 (Maliskyläntie 1147 A) 
  • Ahteen koululla tiistaina 24.2.2009 klo 13.00. (Pihlajatie 2)

Tilaisuuksissa kahvitarjoilu. 

Tilaisuuksien ohjelma:

Klo  
13.00 – 13.15   Kahvitarjoilu
   
13.15 – 13.30         Vireä Malisjoki –hankkeen esittely, Tanja Honkela, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
   
13.30 – 14.00    Ravinnetaselaskenta, Riina Rahkila, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
   
14.00 – 14.30  

Kosteikkojen yleissuunnittelu, Tanja Honkela,  Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus

   
14.30 – 15.00    

YmpäristöAgro –hankkeen puheenvuoro, Maarit Satomaa tai Taimi Mahosenaho, Pro Agria Oulu/ YmpäristöAgro
- Luonnonmukainen peruskuivatus
- Lumokartoitus

   
15.00 -       Keskustelua

 

Hanke tarjoaa maksutonta ravinnetaselaskentaa

Hanke tarjoaa Malisjoen valuma-alueella sijaitseville maatiloille mahdollisuuden osallistua maksuttomaan ravinnetaselaskentaan sekä kosteikkojen yleissuunnitelman laatimiseen. 

Ravinnetase on viljelysuunnittelun apuväline viljelijälle. Taseita laskemalla selviää, kuinka tehokkaasti ravinteet käytetään hyväksi tilalla ja pelloilla. Taseen perusteella voidaan sanoa, onko maaperään jäänyt hyödyntämättömiä ravinteita alttiiksi vesistöön huuhtoutumiselle, tai onko kasvi käyttänyt maaperän ravinnevaroja kasvamiseensa. Taselaskelman avulla on mahdollista tarkentaa lannoitusta ja näin  saavuttaa sekä taloudellista että ympäristönsuojelullista hyötyä. 

Pellon kasvukunto vaikuttaa merkittävästi viljelykasvin mahdollisuuksiin hyödyntää lannoituksen mukana annettuja ravinteita. Kasvukuntoon vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa maaperän happamuus, pellon peruskuivatus sekä maan rakenne. Pellon kasvukunnosta huolehtimalla vähennetään ravinnehuuhtoumia ja edistetään vesiensuojelua. Hyvä ravinnetasetulos kertoo, että tilalla pidetään huolta sekä ympäristön että peltojen kunnosta. 

Kosteikkojen yleissuunnittelu alueella jatkuu

Kosteikkojen yleissuunnitelman laatimiseen on vielä vaikutusmahdollisuuksia, sillä sopivia kohteita Malisjoen alueelta kartoitetaan edelleen. Ainoastaan yleissuunnitelmassa esitettyjen kohteiden toteuttamiseen ja hoitoon on mahdollista hakea TE -keskuksesta rahallista tukea. Kohteiden kuuluminen yleissuunnitelmaan ei kuitenkaan velvoita maanomistajia toimenpiteisiin, eikä rajoita alueiden käyttöä, vaan toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kosteikolla tarkoitetaan vesistön osan tai valtaojan yhteyteen tehtyä aluetta, joka on suuren osan vuodesta veden peitossa. Kosteikoiden tarkoituksena on edistää vesiensuojelua maatalouden voimakkaasti kuormittamilla vesistöalueilla pidättämällä kiintoainesta ja ravinteita. Lisäksi kosteikot parantavat linnuston ja muun eliöstön elinolosuhteita sekä palauttavat peltoaukeilta kuivatustoimenpiteiden myötä hävinneitä elinympäristöjä. Kosteikot voidaan perustaa niiden luontaisille paikoille pelloille, pellon reuna-alueille, metsämaalle tai herkästi tulviville pelloille.

Paikallisilta viljelijöiltä ja muilta maanomistajilta toivotaan edelleen ehdotuksia sopivista kosteikkokohteista. 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tanja Honkela, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 0400 156 459

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs