Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Viktigt åtagande från Forststyrelsen för att skydda Östersjön - Kartor görs upp över de mest sårbara platserna

Metsähallitus

Viktigt åtagande från Forststyrelsen för att skydda Östersjön - Kartor görs upp över de mest sårbara platserna

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.06.2015 kl. 12:00
Utgivare: Metsähallitus

Forststyrelsen har gett ett åtagande åt Baltic Sea Action Group om att förvandla den information man samlar in till kartor som kan användas för att identifiera platser där trycket på naturens mångfald troligen är som allra högst. Kartorna publiceras under Finlands hundraårsjubileumsår 2017.

Forststyrelsen har inventerat havsområden sedan 2004 inom ramen för Velmu-programmet. ”Vi har information från 66 000 undervattensvideopunkter, över 550 dyklinjer och flera hundra prover av bottendjur”, berättar specialplanerare Jan Ekebom vid Forststyrelsen.

”Forststyrelsens marinbiologer har gjort ett bra jobb. Det är fint att få resultaten på konkreta kartor som man kan använda för att rikta skyddsåtgärderna ännu bättre”, säger Ilkka Herlin, som är en av grundarna av BSAG.

Enligt den andra delen i Forststyrelsens åtagande görs arbete för Östersjöns väl även i källorna. Forststyrelsens skogsbruk utbildar sin personal och sina entreprenörer i planeringen av åtgärder för att avrinningen av näringsämnen ut i vattendragen ska minska.

Samtidigt identifieras platser nära sjöar och åar som kan utnyttjas för att förbättra vattenkvaliteten och skydda livsmiljöerna i vattendragen genom att utveckla avrinningsområdesplaneringen och skogsbruksåtgärderna.

”Det är fint och imponerande att vi i Finland har en organisation som sköter om vattendragen, från åarnas källor till Östersjön och nu har den gått med i vårt omfattande nätverk för att rädda Östersjön”, säger Herlin glatt.

De allmänna vattenområden som finska staten äger förvaltas av Forststyrelsen. De omfattar dryga 34 000 kvadratkilometer vilket nästan motsvarar gamla Södra Finlands län. En av Forststyrelsens uppgifter är att ansvara för kartläggningen och skyddandet av havs- och inlandsvattennaturen.

”Finländarna – invånarna, media och beslutsfattarna – är inte medvetna om hur stor vattenareal vi ansvarar för”, säger Forststyrelsens generaldirektör Esa Härmälä. Vattnens betydelse ökar i framtiden och rent vatten är en naturresurs som blir allt knappare, både ytvattnet och grundvattnet.

”Finland har ett akut problem i Östersjön, så jag tycker att Forststyrelsen ska stå i främsta ledet i ett så här internationellt sett viktigt projekt”, säger Härmälä för att motivera åtagandet. Dessutom påminner Härmälä om att det redan har gjorts mycket skyddsarbete i skogarna. ”Nu är det havets tur”.

”Eutrofieringen är ett av de allvarligaste problemen i Östersjön. På grund av våra tidigare utsläpp har Östersjön redan enorma mängder syrefri, död botten och den interna belastningen gör att eutrofieringen ökar i sig själv. Det är ytterst viktigt att minimera alla näringsutsläpp som orsakar eutrofiering”, säger Herlin.

”För att kunna rädda Östersjön måste hela samhället delta: företag, ämbetsmän, invånare och politiska beslutsfattare. Det är inte omöjligt, men utan ett omfattande samarbete lyckas det inte”, säger Herlin.

Forststyrelsens åtagande kan läsas i sin helhet på engelska på adressen: http:/www.metsa.fi/itamerisitoumus

Ytterligare information:
Generaldirektör Esa Härmälä, Forststyrelsen, tfn 0205 64 4201, esa.harmala (at) metsa.fi
Kommunikationsdirektör Juha Mäkinen, Forststyrelsen, tfn 040 570 9307, juha.makinen (at) metsa.fi
Specialplanerare Jan Ekebom, Forststyrelsen, tfn 040 503 6211, jan.ekebom (at) metsa.fi
Informatör Pieta Jarva, Baltic Sea Action Group, tfn 050 338 1096, pieta.jarva(at) bsag.fi

Bilagor

Forststyrelsen sköter och använder statens land- och vattenområden på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vår verksamhet bygger på sakkunnigt nyttjande av förnybara naturresurser, främjande av naturens mångfald och samarbete med regionala aktörer. Vår affärsverksamhet ger staten inkomster på över hundra miljoner euro per år. Nationalparkerna och strövområdena, som naturtjänsterna sköter med offentliga medel, är av stor betydelse för den regionala ekonomin.

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs