Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Viktiga uppdateringar av WWF:s Fiskguide

WWF Suomi

Viktiga uppdateringar av WWF:s Fiskguide

Tiedote.
Julkaistu: 03.05.2016 klo 12:00
Julkaisija: WWF Suomi

Östersjölax som har fångats i Bottniska viken har nu lyfts upp från den röda listan till den gula i WWF:s Fiskguide. Den ändrade rekommendationen är ett resultat av förändringar inom fiskeförvaltningen och det minskade kommersiella fisket. WWF förklarar dock inte ännu den vilda laxen som räddad eftersom det fortfarande finns utmaningar.

Den ändrade rekommendationen i Fiskguiden gäller vild lax som har fångats med ryssja i Bottenviken. Merparten av den Östersjölax som säljs i Finland har fångats med ryssja i Bottenvikens kustområden. Vild lax som har fångats i Egentliga Östersjön och i Finska viken stannar kvar på Fiskguidens röda lista. Många faktorer inverkade på en ändring av rekommendationerna.

”Det kommersiella fisket i Bottenviken är för närvarande på en sådan nivå som inte verkar hota laxstammarnas återhämtning. Orsaken till detta är att attityderna har ändrats märkbart. Man är medveten om de problem som hör samman med laxstammarnas situation och man har börjat korrigera läget bland annat genom att minska kvoterna. Finland och Sverige har även nationella skötselplaner för lax, vilket för sin del påverkade utvärderingens slutresultat”, säger WWF:s skyddsexpert Matti Ovaska.

”Det har skett positiva förändringar inom fiskeförvaltningen. Ett större antal lekfiskar har kommit upp i älvarna vilket har lett till en ökad yngelproduktion, särskilt i laxälvarna i norra Östersjön till vilka merparten av fisket i Bottenviken riktar sig.”

Återhämtningen bland laxstammarna i Östersjön är ett exempel på att man under de senaste åren har gått framåt med stormsteg vad gäller skyddet av hotade fiskbestånd.

”Ett förbättrat skydd av hotade fiskar var även ett av huvudmålen för WWF:s nyligen avslutade Fiskkampanj. Inom fiskskyddet har det skett betydande förbättringar och ny syns resultaten även i Fiskguidens rekommendationer”, säger Ovaska.

Ovaska påpekar ändå att man inte ska bli alltför entusiastisk eftersom det fortfarande finns problem som hör samman med laxstammarnas situation. Även om vi rör oss i en positiv riktning har för närvarande endast ett par laxstammar med stor sannolikhet uppnått en trygg nivå. I många fall hör problemen med svaga laxstammar samman med uppdämning av älvar och dålig skötsel av fiskarnas förökningsområden. 

”Vi utlyser inte ännut Östersjölaxen som räddad eftersom det ännu finns hot för den. Laxfisket i Östersjön är så kallat fiske av blandbestånd, där även fisk från svagare laxälvar fångas. Dessutom finns det enligt de senaste uppgifterna tecken på att syndromet M74 som dödar fiskyngel har ökat i omfattning”, säger Ovaska.

Gult kort för gös i Skärgårdshavet

Även rekommendationerna vad gäller gös ändrades. Rekommendationen för gös som fångats i insjöarna och i Finska viken förblir grön, men gös som fångats i Skärgårdshavet och Bottenhavet fallerl ner till Fiskguidens gula lista.

”Särskilt det effektiva nätfisket i Skärgårdshavet med småmaskiga nät har lett till att storleken på könsmogna gösar har minskat, vilket till och med irreversibelt kan försvaga situationen för områdets gösbestånd", säger Ovaska.

”För närvarande är gösen en livskraftig art i Finland, men den har också utsatts för kraftigt fiske. Även i insjöarna varierar situationen från sjö till sjö.”

Fiskguiden 10 år användningen ökar stadigt

WWF:s Fiskguide publicerades för första gången i Finland år 2006. Guidens popularitet och användning – och därmed även effekt – har stadigt ökat. Redan en tredjedel av finländarna säger att de använder guiden.

Det grundläggande budskapet i Fiskguiden är dock detsamma som under publikationens första år: det lönar sig för den ansvarsfulla konsumenten att välja inhemska fiskarter som finns på den gröna listan. Till exempel mörtfiskar undviks ofta utan orsak.

”Den viktigaste akilleshälen inom ansvarsfull fiskhandel är importerad fisk, såsom odlad norsk lax och tonfisk. När man köper importerad fisk är det skäl att välja MSC- och ASC-miljöcertifierade produkter”, säger Ovaska.

Mer information:

Skyddsexpert Matti Ovaska, 040 727 3149, matti.ovaska@wwf.fi (kan intervjuas från och med klockan 13.00)

WWF:s Fiskguide strävar efter att styra konsumtionsvanorna mot ekologiskt bättre alternativ och samtidigt stöda återhämtningen av hotade och redan utsinade fiskstammar. wwf.fi/kalaopas

Bekanta dig med slutrapporten för WWF:s Fiskkampanj: wwf.fi/mediabank/8394.pdf

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs