Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Vesilahdessa runsaasti mahdollisuuksia ympäristönhoitoon - Kohteita esitetty vastavalmistuneessa yleissuunnitelmassa

Pirkanmaan ympäristökeskus

Vesilahdessa runsaasti mahdollisuuksia ympäristönhoitoon - Kohteita esitetty vastavalmistuneessa yleissuunnitelmassa

Julkaistu: 17.12.2008 klo 09:20
Julkaisija: Pirkanmaan ympäristökeskus

Vesilahdessa on valmistunut maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma. Tuonenojan, Toivolanojan ja Naarvanjoen valuma-alueilla kartoitettiin kesän 2008 aikana vesiensuojelua edistäville kosteikoille sopivia kohteita.

Vesilahdessa on valmistunut maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma. Tuonenojan, Toivolanojan ja Naarvanjoen valuma-alueilla kartoitettiin kesän 2008 aikana vesiensuojelua edistäville kosteikoille sopivia kohteita. Lisäksi suunnittelualueella kartoitettiin alueen luonnonhoidonja maiseman kannalta arvokkaita alueita. Kaikkiaan Pirkanmaan ympäristökeskuksen laatimassa vastavalmistuneessa yleissuunnitelmassa on esitetty 86 kohdetta.

Alueella lukuisia luonnon monimuotoisuus- ja kosteikkokohteita

Alueen asukkailta saatujen vihjeiden ja maastotöiden perusteella suunnittelualueelta löytyi yhdeksän mahdollista monivaikutteisen kosteikon paikkaa. Lisäksi kahdelle kohteelle olisi mahdollista muodostaa pienten kosteikkojen ketju. Suunnitelmaan on merkitty myös mahdollisia pohjapatojen paikkoja sekä alueita, joilla luonnonmukainen eroosiosuojaus estäisi ojien sortumia ja liettymistä. Lisäksi maastotöiden yhteydessä täydennettiin alueella vuonna 2002 tehtyä suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmaa.

Luonnon monimuotoisuudeltaan merkittäviä kohteita löydettiin kaikkiaan yli 70 rajattua aluetta, joista osa koostuu useammasta pienestä kohteesta. Tyypillisiä kohteita Vesilahdessa olivat vaihtelevankokoiset metsäsaarekkeet sekä erilaiset reunavyöhykkeet. Lisäksi alueella oli säilynyt muutamia vanhoista maankäyttömuodoista kertovia perinnebiotooppeja.

Toimivalla yhteistyöllä onnistunut hanke

Huomattava osa yleissuunnitelmaan merkityistä kohteista löytyi alueen asukkaiden kanssa yhteistyössä. Alueen viljelijät ja muut kiinnostuneet osallistuivat aktiivisesti kohteiden kartoitukseen ja hankkeen aikana järjestettyihin yleisötilaisuuksiin.

Myös Vesilahden kunta oli aktiivisesti mukana yleissuunnittelussa. Hankkeen ajan suunnittelualueen viljelijöillä ja yhdistyksillä oli mahdollisuus hakea kunnalta avustusta yksityiskohtaisen kosteikkosuunnitelman laatimiseen. Mahdollista onkin, että osa kohteista toteutetaan jo lähivuosina.

Yleissuunnitelma hoidon ja erityistukien hakemisen apuna

Yleissuunnitelmaa voidaan käyttää apuna tarkempia tilakohtaisia suunnitelmia laadittaessa esimerkiksi silloin, kun viljelijä hakee maatalouden ympäristötuen erityistukia. Erityistukisopimus voi koskea esimerkiksi kosteikon hoitoa, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistä, perinnebiotoopin hoitoa tai suojavyöhykkeen perustamista.

Erityistukien lisäksi viljelijöiden ja yhdistysten on mahdollista hakea ei-tuotannolliset investoinnit -tukea arvokkaan perinnebiotoopin alkukunnostukseen ja monivaikutteisen kosteikon perustamiseen. Hoitotoimiin ryhtyminen ja tuen hakeminen on täysin vapaaehtoista.

Julkaisu on lähetetty kaikille viljelijöille, joille on suunnitelmassa esitetty kohde-ehdotus. Lisäksi raportti on nähtävissä Pirkanmaan ympäristökeskuksen internetsivuilla osoitteessa www. ymparisto.fi/pir/julkaisut.

Lisätietoja:

  • Rakennus- ja ympäristölautakunnan pj. Pertti Uusi-Erkkilä, Vesilahden kunta, p. 040 588 8630

Tiedotus:

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs