Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Vesihuoltoavustuksia jaetaan miljoona euroa

Vesihuoltoavustuksia jaetaan miljoona euroa

Julkaistu: 20.03.2009 klo 13:42
Julkaisija:

Keski-Suomen ympäristökeskus on tehnyt päätökset vuoden 2009 vesihuoltoavustusten kohdentamisesta. Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä 45 hakemusta, joista avustusta myönnettiin 16 hankkeelle. Ympäristökeskuksella oli vesihuoltoavustuksiin käytettävissä yhteensä miljoona euroa.

Keski-Suomen ympäristökeskus on tehnyt päätökset vuoden 2009 vesihuoltoavustusten kohdentamisesta. Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä 45 hakemusta, joista avustusta myönnettiin 16 hankkeelle. Ympäristökeskuksella oli vesihuoltoavustuksiin käytettävissä yhteensä miljoona euroa. Vesihuoltoavustusta myönnettiin pääasiassa haja-asustusalueiden vesi- ja viemäriverkkojen rakentamiseen muun muassa Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Laukaan, Muuramen, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken alueella.

Avustusta myönnettiin verkoston rakentamiseen Kärkkäälän, Pohjois-Hartolan, Pappisen, Kuikan, Kalmavirran, Korpilahden Hyrkkölän, Puhakan, Saarilampi-Simunan, Kuusanmäentien, Muuramen Rannankylän-Isolahden ja Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnalle. Avustusta saivat myös verkoston rakentamiseen Koiviston vesihuolto-osuuskunta, Liimattalan viemäriosuuskunta ja Vesiosuuskunta Uurainen, sekä Karstulan kunta jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn ja Toivakan kunta runkoviemärin rakentamiseen.

Alueelliset ympäristökeskukset myöntävät harkinnanvaraisia vesihuoltoavustuksia asutusta tai siihen rinnastuvaa elinkeino- ja vapaa-ajantoimintaa palveleviin, sekä ympäristönsuojelua edistäviin vesihuoltotoimenpiteisiin. Tuen saamisen periaatteista on säädetty laissa vesihuollon tukemisesta.

Avustuksen myöntämisen perusteina oli, että hankkeen toteuttaminen tukee vesiensuojelulle määriteltyjä tavoitteita ja edistää erityisesti haja-asutuksen talousjätevedenkäsittelyn toimeenpanoa. Lisäksi hankkeen tulee edistää vesihuollon alueellisen yhteistyön aikaansaamista, vesihuollon turvaamista erityistilanteissa ja vesihuollon toteuttamista maaseutuyhdyskunnissa tai haja-asutusalueilla.

Hankkeita priorisoitaessa on tarkasteltu myös seuraavia kriteerejä: hankkeen toteuttamisella on hyvä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, hanke on alueellisen vesihuoltostrategian tavoitteiden mukainen, hankkeella on laajapohjainen kysyntä tai se on tarpeen terveyden- tai ympäristönsuojelullisista syistä, vesihuoltotarve tulee tyydytettyä tarkoituksenmukaisesti, valtion tuki varmistaa hankkeen asianmukaisen toteutumisen ja on kokonaistaloudellisesti tehokas hankkeen koko elinkaarta tarkasteltaessa.

Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2009 määrärahakiintiö avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin on 8,1 miljoonaa euroa. Tästä määrärahasta on Keski-Suomen ympäristökeskuksen myöntövaltuus 880 000 euroa kuluvalle vuodelle. Vastaavasti ympäristöministeriön yhdyskuntien ympäristönsuojelun edistämiseen varatusta 950 000 euron määrärahasta Keski-Suomen ympäristökeskukselle on myöntövaltuutta annettu 120 000 euroa. Ympäristökeskukseen tulleiden hakemusten rakentamiskustannukset olivat yhteensä 31 miljoonaa euroa, joihin avustusta haettiin 9,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Vesihuoltoylitarkastaja Juha Vuorenmaa, puh. 0400 158 283

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs