Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Vesihuolto etenee Pietarsaaren ja Kokkolan seudulla

Vesihuolto etenee Pietarsaaren ja Kokkolan seudulla

Julkaistu: 17.02.2009 klo 11:07
Julkaisija:

Pietarsaaren, Kokkolan, Uudenkaarlepyyn, Kruunupyyn, Pedersören ja Luodon vesihuollon yleissuunnitelman luonnos on valmistunut. Suunnitelma viimeistellään lausuntojen saamisen jälkeen ja sen arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2009. Alueella vesihuollon ongelmana on lähinnä käyttövarmuus. Alueen asukasluku on yhteensä 94 270.

Pietarsaaren, Kokkolan, Uudenkaarlepyyn, Kruunupyyn, Pedersören ja Luodon vesihuollon yleissuunnitelman luonnos on valmistunut. Suunnitelma viimeistellään lausuntojen saamisen jälkeen ja sen arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2009. Alueella vesihuollon ongelmana on lähinnä käyttövarmuus. Alueen asukasluku on yhteensä 94 270.

Suunnittelualueella on jo laajoilla alueilla toimivat vesilaitokset. Vesilaitoksiin liittyneissä kiinteistöissä on noin 99 % eli 93 460 asukasta. Vedenhankinnan ja -jakelun ongelmana on lähinnä käyttövarmuus. Kokkolan nykyiset vedenottamot sijaitsevat alueella, jossa on teollisuutta, rautatie ja maanteitä. Onnettomuuksien varalta ja myös pohjaveden jatkuvan hyvän laadun turvaamiseksi tarvitaan uusi vesivaranto. Pietarsaaressa vesilaitoksen raakavesi on pintavettä; suunnittelussa tavoitteena on saada asutuksen käyttöön pelkästään pohjavettä. Muilla alueilla tarvitaan varajohtoja ja -ottamoita kriisi- ja poikkeustilanteiden varalta.

Vedenhankinnassa lähivuosina merkittävimpänä on pohjaveden hankinta Lohtajan Karhinkankaalta Kokkolaan ja Pietarsaareen Pietarsaaren ja Pedersören pohjavesialueita. Muilla alueilla tarvitaan ensisijaisesti siirto- ja yhdysjohtoja sekä varaottamoita vedenjakelun turvaamiseksi ja kriisi- ja poikkeustilanteiden varalta. Vuoteen 2015 mennessä investointien tarpeeksi on laskettu yhteensä noin 20,6 miljoonaa euroa ja koko suunnittelujakson (2009-2040) aikana kaikkiaan 31,2 miljoonaa euroa.

Viemärilaitokset on rakennettu yleensä vain keskusta-alueille. Koko suunnittelualueella asuu viemärilaitoksiin liittyneissä kiinteistöissä noin 69 200 asukasta eli 73 %. Puhdistusvaatimusten kiristyessä myös haja-asutusalueilla on tullut ajankohtaiseksi laajentaa viemäröintialueita ja keskittää puhdistusta suurempiin yksiköihin.

Viemäröintipuolella merkittävimpiä hankkeita lähivuosina ovat siirtoviemärit Pedersören-Pietarsaaren alueella ja Kokkolassa Lohtajalta ja Kälviältä Kokkolaan sekä puhdistamoiden laajennukset Pietarsaaressa ja Kokkolassa. Ullavan pienet viemärilaitokset säilytetään ja Teerijärveltä jätevesi johdetaan vastarakennetussa siirtojohdossa Kaustiselle. Kruunupyystä jätevesi johdetaan tulevaisuudessa Kokkolaan. Vuoteen 2015 mennessä on investointitarpeeksi arvioitu yhteensä 37,4 miljoonaa euroa ja kokonaissuunnittelujakson aikana kaikkiaan 55,7 miljoonaa euroa. Viemärilaitosten paikallisviemäröinti ei sisälly edellä oleviin kustannuksiin.

Viemärilaitosten ulkopuolelle jäävissä kiinteistöissä asuu myös tulevaisuudessa kaikkiaan noin 15 000 asukasta. Haja-asutusalueellakin on parannettava jätevedenkäsittelyä. Kustannusten suuruusluokaksi näillä alueilla on arvioitu kaikkiaan noin 29 miljoonaa euroa.

Suunnittelutyötä on valvonut työryhmä, jossa on edustajat alueen kunnista, vesihuoltolaitoksista sekä Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta. Työryhmän puheenjohtaja on yli-insinööri Päiviö Tokola Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta ja suunnittelussa on toiminut konsulttina Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja

 • Yli-insinööri Päiviö Tokola, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 040 550 7404
 • Suunnittelija Jenni Huttula, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 139 734
 • Vanhempi insinööri Jyrki Palomäki, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 040 715 9188
 • Insinööri Markku Leppäniemi, Ramboll Oy, puh. 0400 265 993
 • Markku Kaksonen, Pietarsaaren kaupunki, puh. 044 785 1262
 • Heikki Penttilä, Kokkolan kaupunki, puh. 044 780 9332
 • Mathias Backman, Uudenkaarlepyyn kaupunki, puh. 044 721 9021
 • Gustav Hofman, Uudenkaarlepyyn kaupunki, puh. 044 721 9010
 • Ben Inman, Uudenkaarlepyyn kaupunki, puh. 050 594 7837
 • Tage Torrkulla, Kruunupyyn kunta, puh. 050 556 9276
 • Ingmar Ek, Pedersören kunta, puh. 050 554 5720
 • Sonja Sundqvist-Pellinen, Pedersören kunta, puh. 050 326 0736
 • Bjarne Häggman, Luodon kunta, puh. 044 787 7220
 • Jan-Erik Högdahl, Kovjoki Vatten Ab, puh. 050 553 4690
 • Sven Sohlström, Pedersöre Vatten Ab, puh. 050 558 7263
 • Tage Ray, Esse Vatten Ab, puh. 050 552 4187

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs