Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Vesihuollon toimintavarmuutta nostetaan Hämeenlinnan seudulla

Hämeen ympäristökeskus

Vesihuollon toimintavarmuutta nostetaan Hämeenlinnan seudulla

Julkaistu: 20.11.2008 klo 14:33
Julkaisija: Hämeen ympäristökeskus

Hämeenlinnan seudulle on valmistunut vesihuoltosuunnitelma. Kaikkia kahdeksaa nykyistä kuntaa koskeva suunnitelma tähtää varmistamaan taajamien vedenhankintaa, tehostamaan jäteveden käsittelyä, parantamaan hulevesien hallintaa ja minimoimaan haitallisia ympäristövaikutuksia.

Hämeenlinnan seudulle on valmistunut vesihuoltosuunnitelma. Kaikkia kahdeksaa nykyistä kuntaa koskeva suunnitelma tähtää varmistamaan taajamien vedenhankintaa, tehostamaan jäteveden käsittelyä, parantamaan hulevesien hallintaa ja minimoimaan haitallisia ympäristövaikutuksia. Toteutettavat vesihuoltolinjat tukevat maankäytön tärkeimpiä kehityskäytäviä luomalla mahdollisuudet uuden asutuksen ja elinkeinotoimintojen sijoittumiselle. Lisäksi suunnitelma antaa hyvän pohjan kuntakohtaisille vesihuollon kehittämissuunnitelmille, jotka ovat tärkeitä ratkaistaessa ajankohtaisia haja-asutuksen jätevedenkäsittelyn kysymyksiä.

Hämeenlinnan Seudun Veden toiminta-alueella keskeisiä toimenpiteitä ovat Kalvolan jätevesien johtaminen Hämeenlinnaan sekä samassa yhteydessä toteutettava yhdysvesijohto ja vedenottamo Hattulan ja Kalvolan vedensaannin varmistamiseksi. Hämeenlinnan vedensaannin varmistamiseksi rakennetaan vedenottamot ja vesijohdot Hauhon-Tuuloksen suunnalta. Myös Lammin jätevesien johtaminen Hämeenlinnaan liittyy tähän hankkeeseen.

Janakkalassa johdetaan Tervakosken ja Leppäkosken jätevedet Turenkiin nykyiselle, parhaillaan saneerattavalle, jätevedenpuhdistamolle. Samalla rakennetaan myös yhdysvesijohdot ja Tanttalan vedenottamo Turengin vedensaannin varmistamiseksi. Lisäksi Janakkalassa rakennetaan lähivuosina vesihuoltolinja Tervakoskelta kirkonkylään ja Uhkoilan vedenottamo. Toimintavarmuuden lisäämiseksi yhdistetään myös Hämeenlinnan ja Janakkalan vesijohtoverkostot.

Alueen vedenhankinta perustuu tulevaisuudessakin pohjaveteen. Uusien pohjavedenottamoiden käyttöönotto edellyttää runsaasti pohjavesitutkimuksia, jotta veden laadusta ja määrästä sekä ympäristövaikutuksista saadaan riittävästi tietoa hankkeiden lupakäsittelyä varten.

Jätevesien käsittelyn keskittäminen Hämeenlinnan Paroisten ja Janakkalassa Turengin jätevedenpuhdistamolle vähentää jäteveden purkupaikkojen määrää. Suurten puhdistamojen toiminta on varmempaa ja käsittelyprosessit ovat tehokkaampia, jolloin kokonaiskuormitus vesistöihin pienenee. Typenpoiston tehostaminen Turengissa ja Paroisilla sekä jäteveden jälkikäsittely Hämeenlinnassa pienentävät yhdyskuntien ravinnekuormitusta ja luovat osaltaan edellytykset Vanajaveden tilan paranemiselle.

Esitetyt vesihuollon runkolinjat parantavat niiden läheisyydessä olevan asetuksen palvelutasoa sekä luovat mahdollisuuksia uuden asutuksen ja elinkeinotoimintojen sijoittumiselle. Ne tukevat maankäytön tärkeimpiä kehityskäytäviä, joita ovat Kalvola-Hattula-Hämeenlinna, Lammi-Tuulos-Hämeenlinna ja Tervakoski-Turenki-Hämeenlinna.

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa pääosin vuoteen 2020 mennessä. Hankkeiden investointikustannukset ovat yhteensä noin 31 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset ovat vuodessa noin 2,6 miljoonaa euroa ja niihin sisältyvät investoinnit ja käyttökustannukset.

Suunnittelutyöstä on vastannut projektiryhmä, jossa ovat edustettuina Hämeen liitto, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Janakkalan Vesi ja Hämeen ympäristökeskus sekä Kehittämiskeskus Oy Häme ja Seutukeskus Oy Häme. Suunnittelutyötä on ohjannut ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki suunnittelualueen kunnat sekä muita si­dosryhmäedustajia. Suunnitelman laati Ramboll Finland Oy:n Hollolan toimisto.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Paavo Päätalo, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 634

Ympäristöinsinööri Timo Virola, Hämeen ympäristökeskus, puh. 0500 624 928

Tiedotus

Katri Erkamo, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 605

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs