Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Vedenalaisäänet osoittivat, että Itämeressä on pyöriäisiä

Turun ammattikorkeakoulu

Vedenalaisäänet osoittivat, että Itämeressä on pyöriäisiä

Tiedote.
Julkaistu: 15.04.2013 klo 14:08
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu

Vedenalaisäänet osoittivat, että Itämeressä on pyöriäisiä

SAMBAH-seurantahanke tuo pohjatietoa Itämeren uhanalaisen pyöriäiskannan suojeluun

Vedenalaisääniä seurantamenetelmänä käyttävä pyöriäisten seurantahanke SAMBAH osoitti Itämereltä löytyvän uhanalaisia pyöriäisiä. Tieto yksilömääristä ja tärkeimmistä elinalueista on ensiarvoisen tärkeää pyöriäisen suojelun pohjaksi. Sidosryhmätapaamisessa Göteborgissa 15.4. merialueen käyttäjät, viranomaiset ja tutkijat keskustelevat hankkeen tuloksista ja pyöriäisen suojeluun liittyvistä kysymyksistä.

Pyöriäisen (Phocoena phocoena) Itämeren kanta on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi, mutta luokitus perustuu puutteelliseen aineistoon. SAMBAH-hankkeessa (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour porpoise) on kerätty tietoa lajin esiintymisestä käyttämällä akustisia seurantalaitteita, jotka tallentavat pyöriäisen kaikuluotausääniä. Kaikuluotausta pyöriäiset käyttävät liikkumiseen ja ravinnonhankintaan. Yhteensä 300 laitetta on ollut sijoitettuna eri puolille Itämerta jo lähes kahden vuoden ajan. Toukokuun 2013 aikana havaintolaitteet nostetaan ylös.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että Itämerellä on pyöriäisiä, mutta ne ovat harvinaisia. Pyöriäisten kaikuluotausääniä on rekisteröity monilla alueilla. Odotetusti pyöriäisiä on eniten alueen eteläosissa ja myös Gotlannin eteläpuolisilla matalikoilla. Pohjoisimmat varmistetut havainnot ovat Suomesta, Itämeren pääaltaan pohjoisosista.

Seuraavien kahden vuoden aikana hanke tuottaa akustisen aineiston ja sitä täydentävien tietojen perusteella Itämeren pyöriäiskannan levinneisyys- ja tiheyskartat sekä analysoi esiintymistä suhteessa ihmistoimintaan ja elinympäristömuuttujiin.

SAMBAH järjestää sidosryhmätapaamisen Göteborgissa 15.4.2013. Tapaamisen aikana keskustellaan merialueen käyttäjien, viranomaisten ja tutkimustahojen kesken hankkeen tuottamien tulosten käytöstä pyöriäisen suojelussa. Päätarkoituksena on lisätä keskustelua eri tahojen välillä, jotta uhanalaisen pyöriäisen elinmahdollisuudet voidaan sovittaa parhaiten yhteen kalastuksen, meriliikenteen, huviveneilyn, tuulivoimapuistojen ja muun ihmistoiminnan kanssa.

Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu, yhteistyössä ympäristöministeriön, Särkänniemen delfinaarion ja WWF Suomen kanssa.

Liitteenä olevia kuvia voi käyttää hankkeesta uutisoitaessa, kuvaaja mainiten.

Lisätietoja:

www.sambah.org

projektipäällikkö Olli Loisa, Turun ammattikorkeakoulu
olli.loisa@turkuamk.fi, GSM 050 598 5743

Liitetiedostot

Turun ammattikorkeakoulu on noin 9500 opiskelijan ja 800 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Tarjoamme työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa. Turun AMK:sta valmistuneet ovat työllistyneet parhaiten muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs