Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Växthusföretag går in för inhemska energikällor

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Växthusföretag går in för inhemska energikällor

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.05.2012 kl. 10:00
Utgivare: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

År 2011 var energiförbrukningen i växthusföretagen 1 700 gigawattimmar (GWh), vilket är nästan två procent mindre än 2008 då senaste undersökningen gjordes. Produktionen har effektiviserats betydligt, eftersom produktionsmängderna ökade under samma tidsrymd. Detta framgår av trädgårdsundersökningen som utförts av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike.
<--break->
Den vanligaste energikällan för värme var fortfarande tunn eldningsolja som 577 företag använde för 99 GWh. Trots att förbrukningen av tunn eldningsolja har gått kraftigt tillbaka, används olja fortfarande speciellt inom säsongsodlingen där behovet av uppvärmning är kortvarigt. Tunn eldningsolja används typiskt på bland annat sommarodlingar och i företag som inleder gurkodling i mars–april. Jämfört med 2008 har förbrukningen av tung eldningsolja och naturgas minskat mest. De har använts främst för uppvärmning av stora växthus som används vintertid.
 
Energiflis och stycketorv utmanar olja

Priserna på olja och naturgas har stigit, vilket har fått odlarna att leta efter förmånligare energiformer. I växthusföretag har man de senaste åren investerat i pannor för fasta bränslen. De lämpar sig för förbränning av trä i olika former och ofta också av torv. År 2011 var förbrukningen av trä- och torvbaserad energi (inkl. åkerbränslen) sammanlagt 553 GWh.

Vanligast var träflis som användes i 144 företag. Den viktigaste inhemska energiformen var likväl stycketorv. Utbudet och priset har minskat användningen av träpellets. Inhemska energikällor tillgodosåg 30 procent av energiförbrukningen i växthusföretagen. Speciellt stora företag och företag med vinterodling använder flera olika energiformer för uppvärmningen.

El är ett måste i vinterodling

Vinterodling lyckas inte utan effektiv belysning, och största delen av elförbrukningen riktas just på belysning av växterna. Ökningen av vinterodling ledde till att elförbrukningen ökade med en procent till 481 gigawattimmar. Förbrukningsökningen är obetydlig med tanke på att den totala arealen för åretruntodling av grönsaker och krukgrönsaker har ökat med åtta hektar (+12 %). Å andra sidan minskar spillvärmen från växtbelysningen behovet av uppvärmning i växthusen.
 

Bättre energieffektivitet i växthusproduktionen

Den totala energiförbrukningen i växthusproduktionen minskade med 31 gigawattimmar, eller nästan två procent, under 2008–2011. Ändå ökade skördarna av växthusgrönsaker med 5,9 miljoner kilo (+8 %) och av krukgrönsaker med 3 miljoner krukor (+4 %). Däremot minskade arealen för prydnadsväxter med nästan två hektar (-12 %).

Bakgrund till statistiken

Energiförbrukningen i växthus utreds vartannat år i samband med datainsamlingen för trädgårdsundersökningen. Uppgifter inhämtades om energiförbrukningen i växthusföretag som har över 1 000 m2 uppvärmd växthusareal. I fjol fanns det 861 företag, som hade totalt 372 hektar uppvärmd växthusareal. I förfrågningen i oktober 2011 deltog sammanlagt 5 159 trädgårdsföretag.
 
De statistiska tabellerna som hör ihop med meddelandet finns på sidan för trädgårdsstatistik i lantbruksstatistiktjänsten Matilda och de ingår också i publikationen Trädgårdsstatistik 2011 som ges ut i juni.

Mer information

Tike, statistiktjänster
aktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen, tfn 0295 313 138
statistiksekreterare Arja Anttila, tfn 0295 313 136
E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@mmmtike.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs