Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Varsinais-Suomeen syntymässä vahva kehittäjävirasto

Varsinais-Suomeen syntymässä vahva kehittäjävirasto

Julkaistu: 11.02.2009 klo 11:29
Julkaisija:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Valmistelutyöstä vastaa ELY -muutosryhmä, joka aloitti työnsä 9. helmikuuta. Tavoitteena on asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva virasto, jonka monialainen toiminta perustuu yhteiseen strategiseen toimintasuunnitelmaan.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen perustamistyö on alkanut

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Valmistelutyöstä vastaa ELY -muutosryhmä, joka aloitti työnsä 9. helmikuuta. Tavoitteena on asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva virasto, jonka monialainen toiminta perustuu yhteiseen strategiseen toimintasuunnitelmaan.

Muutosryhmässä on yhdistyvien virastojen ja toimintojen laaja edustus, mukaan lukien henkilöstöjärjestöt. Ensimmäisessä kokouksessaan muutosryhmä oli yksimielinen siitä, että uhkakuvia ELY:n muodostamisessa on melko vähän, sen sijaan saavutettavia synergiaetuja on paljon.

ELY:n valmistelu rytmitetään valtakunnalliseen ALKU –hanketyöhön. Muutossuunnitelmien tulee olla kokonaisuudessaan valmiina 15.12.2009 mennessä. 
– Uskon vilpittömästi, että olemme tekemässä hyvää, nykyistä virastomallia kehittyneempää ratkaisua, sanoo Varsinais-Suomen TE -keskuksen johtaja Pekka Sundman, joka toimii muutosryhmän puheenjohtajana.
– Valmistelussa on tiiviisti mukana kymmeniä ihmisiä, ja meidän on nopeassa aikataulussa tehtävä monia toisiinsa kytkeytyviä ratkaisuja.

Matti Vanhasen II hallitusohjelman linjausten pohjalta hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi asetti aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU). Sen tuloksena muodostuu kaksi alueellista virastoa, Aluehallintovirasto AVI ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY. ELY tukee alueellista kehittämistä sekä edistää yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. ELY:ssä tulee olemaan kolme päävastuualuetta: Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri; Liikenne ja infrastruktuuri; Ympäristö ja luonnonvarat

Haasteena tasapainoinen aluekehitys ja asiakkaiden kokonaispalvelu

Uudistuksessa selkeytetään nykyistä pala palalta muodostunutta aluehallintoa roolien, tehtävien, ohjauksen ja aluejakojen osalta. Tavoitteena on koota tehtäviä siten, että asiakkaiden palvelut paranevat ja ne voidaan tuottaa kevyemmällä hallinnolla.
 – Pyrimme yhden luukun periaatteesta vielä tasoa ylemmäs, pyrimme yhteiseen asiakasnäkemykseen ja asiakkaiden kokonaispalveluun, tähdentää Sundman. 

ALKU –hanke on prosessi, jonka ensimmäinen etappi saavutetaan 1.1.2010. Sen jälkeen kehittämistyö jatkuu tiiviinä kolmen vuoden ajan, mikä on siirtymäaika mm. erilaisissa henkilöstökysymyksissä.  
– Organisoitumisen suuret linjat tulevat valtakunnan tasolta, mutta käytämme luovaa suunnittelua alueemme ELY -keskuksen perustamisessa. Elinkeinoelämän, ympäristön, liikenteellisen ja merellisen sijainnin sekä infrastruktuurin ominaispiirteet otetaan huomioon, kun perustetaan toimivaa ELY:ä Varsinais-Suomeen, korostaa Sundman.

Toimitiloille asettuu suuria vaatimuksia

Varsinais-Suomen ELY on aikanaan noin 350 henkilön asiantuntijavirasto, jonka toiminnassa asiakas- ja sidosryhmäkontakteilla tulee olemaan suuri merkitys. Valtion kiinteistöyhtiö Senaatti on mukana muutoksessa ja pyrkii löytämään ja jalostamaan tiloja uusien virastojen käyttöön. 
– Jatkamme yhteistyössä Senaatin kanssa vaihtoehtojen etsintää. Korostamme kuitenkin – ja tässä me yhdistyvien virastojen johtajat olemme hyvin yksimielisiä – että toimitilaratkaisun täytyy vastata ALKU -hankkeen tavoitteita, toteavat Lounais-Suomen ympäristökeskuksen johtaja Risto Timonen ja Turun tiepiirin johtaja Pekka Jokela.
– Me olemme sitoutuneet toimivan ja asiakaslähtöisen ELY:n synnyttämiseen, siksi emme voi tyytyä puolinaiseen ratkaisuun myöskään tilakysymyksissä. Siirtymäkauden jälkeen ELY toimii yksissä tiloissa, ilman sitä merkittävä osa synergiahyödyistä jää saavuttamatta, tähdentää Jokela.

Lisätietoja:

ELY –VALMISTELU
   Varsinais-Suomen TE -keskus
   Lounais-Suomen ympäristökeskus
   Turun tiepiiri
   Merenkulkulaitos
   Länsi-Suomen lääninhallitus

johtaja Pekka Sundman, Varsinais-Suomen TE-keskus, puh. 050 395 2555
johtaja Pekka Jokela, Turun tiepiiri, puh. 0400 524 195
johtaja Risto Timonen, Lounais-Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 251 680
apulaisjohtaja Timo Vähämaa, Merenkulkulaitos, puh. 0400 784 672
johdon edustaja Lauri Latva-Äijö, Länsi-Suomen lääninhallitus, puh. 0400 871 008

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs