Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Varavoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus kommentoitavana

Varavoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus kommentoitavana

Julkaistu: 29.04.2009 klo 13:35
Julkaisija:

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n hanke varavoimakapasiteetin lisäämiseksi on edennyt siihen vaiheeseen, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut. Selostusta koskevia mielipiteitä ja lausuntoja otetaan vastaan 29.5.2009 asti. Mielipiteitä voivat esittää kaikki asiasta kiinnostuneet.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n hanke varavoimakapasiteetin lisäämiseksi on edennyt siihen vaiheeseen, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut. Selostusta koskevia mielipiteitä ja lausuntoja otetaan vastaan 29.5.2009 asti. Mielipiteitä voivat esittää kaikki asiasta kiinnostuneet.

Hankkeessa on tarkoitus lisätä Suomen sähköjärjestelmän vakavien häiriötilanteiden hallinnassa tarvittavaa varavoimalaitoskapasiteettia kokonaissähkötehona enintään 400 megawatilla (MW). Voimalaitosten vaihtoehtoiset sijoituspaikat ovat nykyisten voimalaitosten tai sähköasemien lähellä: Forssan sähköasema, Inkoon voimalaitos, Joroisten Huutokoski, Kangasalan sähköasema ja Seinäjoen sähköasema. Jyväskylän Keljonlahden sijoituspaikkavaihtoehto on jätetty pois jatkotarkasteluista hankkeen teknisen suunnittelun etenemisen ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta saadun palautteen perusteella.

Kullakin sijoituspaikalla tarkastellaan kahta erilaista toteutustekniikkaa eli kaasuturpiinilaitosta ja dieselmoottorilaitosta. Hanke tarkoittaa käytännössä muutamaa noin 100 MW:n varavoimalaitosta, joita varaudutaan laajentamaan noin kaksinkertaisiksi joko jo ensimmäisessä rakennusvaiheessa tai vasta pitemmällä aikavälillä. Yhdelle sijoituspaikalle varavoimakapasiteettia rakennetaan enintään noin 200 MW.

Ympäristövaikutukset vähäisiä kaikilla sijoituspaikoilla

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; maa- ja kallioperään, pohjavesiin ja vesistöihin; kasvillisuuteen, eläimiin ja luonnon monimuotoisuuteen; maakäyttöön, rakennettuun ympäristöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. Selostuksessa on otettu huomioon niin rakennus- kuin toimintavaiheenkin aikaiset vaikutukset.

Kaikki ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellut hankevaihtoehdot ovat arviointityön laatijan mielestä toteuttamiskelpoisia tietyin tarkennuksin.

Forssassa toteuttamiskelpoisuus edellyttää varavoimalaitoksen sijoituspaikan tarkentamista täydentävien liito-oravatutkimusten perusteella siten, että liito-oravan suojelu ei vaarannu. Kangasalla varavoimalaitoshanke on sovitettava yhteen uuden asuinalueen suunnittelun kanssa. Asuinalueen toteutuessa keskeistä on varavoimalaitoksen meluvaikutusten hallinta ja määrättyjen suojaetäisyyksien täyttyminen sekä alueen virkistys- ja luontoarvojen säilyttäminen. Seinäjoella varavoimalaitoshankkeessa on otettava huomioon alueen tielinjausratkaisujen eteneminen.

Varavoimalaitoksen ympäristövaikutukset ovat arvioinnin mukaan vähäiset kaikilla sijoituspaikkavaihtoehdoilla, eivätkä ne tule aiheuttamaan merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai ympäristön pilaantumista.

Mielipiteet ja lausunnot 29.5. mennessä Keski-Suomen ympäristökeskukseen

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävänä 28.4.-29.5.2009 seuraavissa paikoissa:

Forssan kaupungintalo, Tekninen ja ympäristötoimi, Turuntie 18
Inkoon kunnantalo, Ola Westmanin puistotie 3
Joroisten kunnan tekninen osasto, Mutalantie 2
Kangasalan kunnan ympäristöpalvelukeskus, Urheilutie 13
Seinäjoen kaupungintalo, Kirkkokatu 6
Keski-Suomen ympäristökeskus, Ailakinkatu 17, Jyväskylä

Arviointiselostus on lähetetty luettavaksi myös kuntien pääkirjastoihin.

Selostus on nähtävänä lisäksi Fingrid Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.fingrid.fi  > Ympäristö > YVA-menettelyt.

Arviointiselostuksen valmistumisen jälkeen yleisötilaisuus pidetään vain Joroisissa, jossa hanketta kohtaan oli eniten kiinnostusta. Tilaisuus järjestetään Joroisten kunnan valtuustosalissa 13.5.2009 klo 18 (Mutalantie 2).

Hankkeen YVA-prosessin yhteysviranomaisena toimii Keski-Suomen ympäristökeskus. Arviointiselostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee lähettää 29.5.2009 mennessä osoitteella Keski-Suomen ympäristökeskus, Ailakinkatu 17, 40101 Jyväskylä.

YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon kesällä 2009. Hankkeen ensimmäisen, noin 100 MW:n rakentamisvaiheen suunnitellaan valmistuvan vuosien 2012–13 aikana. Kokonaisuudessaan enintään 400 MW:n varavoiman lisäkapasiteettia arvioidaan tarvittavan vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Esa Mikkonen, Keski-Suomen ympäristökeskus, puh. 040 515 3138

YVA-yhteyshenkilö Satu Vuorikoski, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5195

Tekninen asiantuntija Juha Pikkupeura, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4169

Ympäristövaikutusten arvioinnista konsultti Arto Heikkinen, ÅF-Consult Oy, puh. 040 348 5238

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs