Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Vantaan Kuusijärven alueen suunnitelmat eivät tarvitse ympäristövaikutusten analyysia

Vantaan Kuusijärven alueen suunnitelmat eivät tarvitse ympäristövaikutusten analyysia

Julkaistu: 03.04.2009 klo 10:38
Julkaisija:

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että Kuusijärvelle suunnitteilla oleva logistiikkakeskus ei aiheuta sellaisia vaikutuksia, että hankkeeseen tulisi soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Yva-menettelyn tarpeellisuuden kynnys ei ylity myöskään logistiikkakeskuksen, linja-autovarikon ja lumenkaatopaikan yhteisvaikutusten perusteella

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että Kuusijärvelle suunnitteilla oleva logistiikkakeskus ei aiheuta sellaisia vaikutuksia, että hankkeeseen tulisi soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Yva-menettelyn tarpeellisuuden kynnys ei ylity myöskään logistiikkakeskuksen, linja-autovarikon ja lumenkaatopaikan yhteisvaikutusten perusteella

Kaikki kolme hanketta ovat yleiskaavan ja lisäksi logistiikkakeskushanke myös  asemakaavan mukaista toimintaa. Ympäristökeskuksen mukaan logistiikkakeskuksen alueen louhintamäärät ovat maan-ainesten ottomäärissä alle Yva-asetuksen ja lisäksi alueella toteutettavat louhinnat valmistavat aluetta asemakaavan mukaiseen käyttöön.

Logistiikkakeskuksen alueella on tehty pohja- ja pintavesiselvitys. Selvityksen mukaan hankeen toteuttaminen ei lisäisi merkittävästi Keravanjoen  kuormitusta. Pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvat riskit on vältettävissä teknisin keinoin.

Hankkeiden yhdessä aiheuttama liikennemäärien lisäys ei aiheuta merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen. Erityisesti hankkeiden sijainti jo valmiiksi vilkasliikenteisen Lahdenväylän tuntumassa lieventää niistä aiheutuvien vaikutusten merkittävyyttä.

Hankkeet on tarkoitus toteuttaa osittain peräkkäin. Näin rakennusvaihe kestää pitkään. Rakentamisen aiheuttamat melu- ja pölyhaitat on mahdollista lieventää siedettävälle tasolle. Sääolosuhteista riippuen rakennusvaiheen melu saattaa kuitenkin ajoittain häiritä lähimpiä asukkaista sekä Kuusijärven ulkoilualueella kävijöitä.

YVA-päätös: Nelf Haxlog Oy, YTV, Vantaan kaupunki, Logistiikka-alueen louhinta ja kiven murskaus, Ita-Vantaan linja-autovarikko ja Koivukylän lumenkaatopaikka (Pdf 502 kb)

Lisätietoja :

  • Ylitarkastaja Sirpa Torkkeli, uudenmaan ympäristökeskus, p. 0400 363 160

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs