Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Valtatien 12 parantamisessa melusuojauksen perusteet epäselvät

Hämeen ympäristökeskus

Valtatien 12 parantamisessa melusuojauksen perusteet epäselvät

Julkaistu: 24.03.2009 klo 12:03
Julkaisija: Hämeen ympäristökeskus

Valtatien 12 parantamishankkeen yhteydessä ei ole kerrottu kunnolla hankkeen meluntorjunnan ja pohjavesien suojauksen perusteita. Hankkeen YVA-selostuksesta ei saa varmuutta siitä, mikä on meluntorjunnan ja pohjavesien suojauksen todellinen rooli ja osuus, esimerkiksi meluesteiden minimi- ja maksimimäärä, hankkeen tulevassa toteutuksessa, ja kuka asiasta käytännössä päättää.

Valtatien 12 parantamishankkeen yhteydessä ei ole kerrottu kunnolla hankkeen meluntorjunnan ja pohjavesien suojauksen perusteita. Hankkeen YVA-selostuksesta ei saa varmuutta siitä, mikä on meluntorjunnan ja pohjavesien suojauksen todellinen rooli ja osuus, esimerkiksi meluesteiden minimi- ja maksimimäärä, hankkeen tulevassa toteutuksessa, ja kuka asiasta käytännössä päättää. Jos meluesteet voidaan huonossa rahoitustilanteessa jopa jättää pois, ympäristövaikutusten arviointi antaa hankkeen meluvaikutuksista Lahden ja Nastolan välillä harhaanjohtavan kuvan, Hämeen ympäristökeskus kritisoi valtatien 12 parantamisen YVA-selostusta Hämeen tiepiirille antamassaan lausunnossa.

Arviointiselostuksesta ei käy ilmi, onko suunniteltujen meluesteiden vaikutus rautatien aiheuttamaan meluun arvioitu. Junien melu voi esimerkiksi heijastua meluesteestä ja kasvattaa melutasoa radan ja meluesteen välisillä kiinteistöillä. Selostuksesta puuttui myös maantieliikenteen ja raideliikenteen melun yhteisvaikutusten arviointi.

Liito-oravilla kulkuyhteys tien yli

Parannettavalla tieosuudella on tehty lukuisia liito-oravahavaintoja molemmin puolin tietä tulevan Kolavan eritasoliittymän ja Villähteen taajaman välillä. Nykyisin liito-oravat pystyvät ilmeisesti ylittämään valtatien, mutta tiealueen leventäminen saattaa katkaista niiden kulkuyhteyden tien yli. Se on luonnonsuojelulain mukaan kiellettyä, ja tällöin tien rakentamiseen tarvitaan luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa. YVA-selostuksessa esitetty alikulku ei sovellu liito-oravan kulkuyhteydeksi.

Lahden Joutjärven ja Nastolan Uudenkylän välisen valtatien osan parantamista koskenut ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy ympäristökeskuksen lausuntoon, ja koko valtatien 12 yhteysväli Lahti – Kouvola on nyt YVAttu. Arviointiselostuksesta annettiin neljä lausuntoa ja viisi mielipidettä. Mielipiteissä tuotiin esille pääasiassa meluasioita. Suomen luonnonsuojeluliitto on kiinnittänyt huomiota myös mm. selostuksessa esitettyyn liikenteen kasvuarvioon ja pitää sitä ylimitoitettuna. YVA-menettelyn päätyttyä tiehanke jatkuu yleissuunnittelulla.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Riitta Turunen, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 680

Lausunto arviointiselostuksesta (pdf-tiedosto, 79 kB

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs