Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Valtatie 3:n parantamisen ympäristövaikutusten arviointi kirvoitti paljon mielipiteitä

Pirkanmaan ympäristökeskus

Valtatie 3:n parantamisen ympäristövaikutusten arviointi kirvoitti paljon mielipiteitä

Julkaistu: 05.02.2009 klo 09:09
Julkaisija: Pirkanmaan ympäristökeskus

Pirkanmaan ympäristökeskus on antanut Tiehallinnon Hämeen tiepiirille lausunnon valtatie 3:n parantamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelmasta). Ympäristökeskus edellyttää arviointeihin täydennyksiä.

Pirkanmaan ympäristökeskus on antanut Tiehallinnon Hämeen tiepiirille lausunnon valtatie 3:n parantamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelmasta). Ympäristökeskus edellyttää arviointeihin täydennyksiä. Erityisesti ekologisiin ja virkistysyhteyksiin sekä pohjaveteen kohdistuviin ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa nyt suunnittelun alkuvaiheessa paremmin kuin myöhemmillä lieventämistoimilla, kertoo ylitarkastaja Leena Ivalo ympäristökeskuksesta.

Suunnittelualue ulottuu Ylöjärven Elovainiosta ja Hämeenkyrön Sasiin. Arvioinnissa on mukana nykyinen tielinja ja uusia maastokäytäviä valtatie 3:n pohjoispuolitse, yhteensä neljä päävaihtoehtoa ja lisäksi näiden alavaihtoehtoja.

Pirkanmaan ympäristökeskus on ottanut YVA-yhteysviranomaisena lausunnossaan huomioon muiden viranomaisten antamat lausunnot ja vaikutusalueelta saadut mielipiteet arviointiohjelmasta. Mielipiteissä alueen asukkaat toivat esille näkemyksiä hankkeen vaikutusalueen luonnosta eri näkökulmista: luonnon oma arvo ja ekologisesti toimiva kokonaisuus, luonto erämaamaisen rauhan, marjastuksen ja metsästyksen tyyssijana sekä puhtaan elintarviketuotannon edellytyksenä. Taajama-asukkaita huolestutti sekä läheisen virkistysalueen että asuinalueensa ilmanlaatu ja oleskelurauha.

Elinkeinojen osalta mielipiteissä pohdittiin maa- ja metsätalousmaan mahdollista vettymistä suo-ojitusten muuttuessa, tukkikuljetusten edellyttämää tiestöä ja siltoja sekä tonttien myynnin kehitystä.

Valtatien käyttäjät pitivät myönteisenä kansallismaiseman näkemistä. Toisaalta huolestutti avoimessa laaksossa leviävä melu sekä joukkoliikenteen puute ja asukkaiden riippuvuus henkilöautoilusta.

Valtatien ja rinnakkaistien sekä mahdollisten muiden uusien tieyhteyksien yhteisvaikutuksia tarkasteltiin useissa mielipiteissä. Tiestön pelättiin pirstovan kyläyhteisöä, jättävän asuinalueita kahden tien haittojen väliin, heikentävän maisemaa ja estävän ihmisten ja eläimistön liikkumista. Lisäksi mainittiin melun yhteisvaikutusten arviointiin lisäykseksi puolustusvoiminen räjäytysten melu.

Mielipiteissä esitettiin kolme uutta vaihtoehtoa ja keskikaiteellisen tien eri levyisiä toteuttamisvaihtoehtoja. Useassa mielipiteessä esitettiin tien levennystä nykyisen valtatien eteläpuolelle, koska tien eteläpuoli on  jo soramonttujen pilaama ja asumaton, ja lisäksi luotettiin pohjavesisuojausten toimivuuteen. Pohjoisia vaihtoehtoja kyseenalaistettiin myös niiden pituuden vuoksi, ja pohjoista mutta suorempaa linjausta esitettiin arvioitavaksi. Esitettiin myös suunnittelualueen laajentamista pohjoiseen uusia vaihtoehtoa varten.

Hankkeen ja sen tavoitteiden suhdetta ilmastonmuutokseen hillintään pohdittiin laajasti yhdessä mielipiteessä, ja toisessa lisäksi edellytettiin esitettäväksi hankkeen hiilitasetta. Mielipiteiden muut huomiot ja esitykset koskivat muun muassa pohjavedenottamoa, hulevesiä, lupia, kiinteitä muinaismuistoja sekä tien tasausta tms. suunnittelua.

Arviointiohjelman mukaan asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen ympäristövaikutuksista tehtäviin arviointeihin ovat hyvät ja monipuoliset. Ylöjärven asukkaiden osallistuminen työpajoihin ja Hämeenkyrössä pidettyyn yleisötilaisuuteen on ollut vähäisempää kuin Hämeenkyrössä asuvien. Jatkossa eri alueiden asukkaille tulee varmistaa tasapuoliset mahdollisuudet osallistua, esimerkiksi järjestämällä yleisötilaisuus myös Ylöjärven taajamassa.

Lisätiedot:

  • www.ymparisto.fi/pir > Ympäristönsuojelu > YVA ja SOVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet
  • www.tiehallinto.fi/vt3/ylojarvi-vaasa
  • ylitarkastaja Leena Ivalo, Pirkanmaan ympäristökeskus,
    p. 040 714 6297

Tiedotus: 

  • tiedottaja Auli Kilpeläinen, Pirkanmaan ympäristökeskus,
    p. 050 570 2109

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs