Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Valtakunnalliset METSO-hankkeet kohentavat myös talousmetsien luontoarvoja

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtakunnalliset METSO-hankkeet kohentavat myös talousmetsien luontoarvoja

Tiedote.
Julkaistu: 14.03.2014 klo 10:03
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Yksityiset metsänomistajat voivat turvata metsien monimuotoisuutta METSO-ohjelman avulla. Myös talousmetsissä voidaan toteuttaa luonnonhoitoa eli täyssuojelu ei ole ainut vaihtoehto.

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi rahoitusta kolmelle uudelle valtakunnalliselle luonnonhoidon kehittämishankkeelle ja yhdelle jatkohankkeelle. Hankkeet kestävät kahdesta kolmeen vuotta ja niissä keskitytään muun muassa riistaan, talousmetsien luonnonhoitoon ja luontomatkailuun.   

Kanalintuja ja hyvinvointipolkuja
Askel riistametsään -hankkeessa kohennetaan riistaeläinten elinympäristöjä. Keinona on muun muassa ojitettujen, vähäpuustoisten soiden kunnostaminen. Hanketta koordinoi Suomen Riistakeskus ja pääyhteistyökumppanina on Suomen metsäkeskus.

”Meillä on tiedossa useita maanomistajia, joita tällainen vapaaehtoinen toiminta kiinnostaa. Etenkin riekko ja muut soiden reunamilla viihtyvät metsäkanalinnut motivoivat metsästäviä maanomistajia mukaan luonnonhoitoon”, hanketta suunnitellut Marko Svensberg Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Toinen uusista hankkeista edistää luontomatkailua. Tavoitteena on laatia METSOn periaatteiden mukainen konsepti hyvinvointipolulle sekä metsäluonnonhoidon suositus matkailuyrittäjille ja kyläyhteisöille. Idean takana on Airi Matila Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta.

”Hankkeessa yritetään saada METSOsta yksi laatukriteeri talousmetsissä toteutettavalle luontomatkailulle”, Matila summaa.

Lisää neuvontaa metsänomistajille
Kolmas uusi hanke pyrkii luomaan kasvua ja vaikuttavuutta METSO-ohjelman luonnonhoitoon alueellisten toteutusohjelmien avulla. Hankkeessa  lisätään myös luonnonhoidon parissa työskentelevien osaamista sekä jaetaan metsänomistajille tietoa luonnonhoidosta.

”Tavoitteena on järjestää jokaiseen maakuntaan luonnonhoidon tutustumiskohteita, joilla metsänomistajat voivat saada neuvontaa ja tietoa luonnonhoidon keinoista ja rahoitusmahdollisuuksista”, kuvailevat hanketta koordinoivat Lauri Saaristo Tapiosta ja Matti Seppälä Suomen metsäkeskuksesta.

Lisäksi rahoitusta sai jatkohanke, jossa kehitetään paikkatietotyökaluja tukemaan Suomen metsäkeskuksen toteuttamaa luonnonhoidon suunnittelua. Tavoitteena on muun muassa toteuttaa väline luonnonhoidon maastosuunnitteluun. Hanketta koordinoi Jouni Rantala Suomen metsäkeskuksesta.

Kuluvana vuonna valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita rahoitetaan yhteensä noin 450 000 eurolla. Lisäksi metsäkeskuksen paikkatietotyökaluja kehitetään noin 250 000 eurolla.

Lisätietoja:

hankekoordinaattori Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 6722 751

neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi, puh. 040 7210 687

Marko Svensberg, Suomen riistakeskus, etunimi.sukunimi@riista.fi, puh. 029 4312 108

Airi Matila, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, etunimi.sukunimi@tapio.fi, puh. 040 7792 258

Lauri Saaristo, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, etunimi.sukunimi@tapio.fi, puh. 040 5739 168

Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi, puh. 050 3140 378

Jouni Rantala, Suomen metsäkeskus, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi, puh. 040 7004 115

www.metsonpolku.fi


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs