Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Väitös: Luonnontilainen rantametsä suojelee myös puroluontoa

Oulun yliopisto

Väitös: Luonnontilainen rantametsä suojelee myös puroluontoa

Tiedote.
Julkaistu: 08.12.2014 klo 13:39
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa havaittiin purojen monimuotoisuuden vähenevän rantametsään kohdistuvien metsätaloustoimenpiteiden seurauksena. Metsätalousvaikutteisissa puroissa esiintyy vähemmän sammal- ja selkärangatonlajeja kuin luonnontilaisten metsien puroissa. Erityisesti uhanalaisia lajeja tavattiin vähemmän metsätalousvaikutteisissa puroissa.

Haitallisin metsätalouden vaikutus purojen eliöstölle oli valuma-alueen ojituksista uomiin huuhtoutuva hiekka ja muu hienojakoinen maa-aines. Hiekkaa voi kertyä uoman pohjalle jopa metrin paksuiseksi patjaksi. Sammaleet eivät kykene kiinnittymään hiekoittuneille pohjille, joten niiden peittävyys vähenee ja samalla myös kalojen tärkein ravintokohde, purojen selkärangattomat, vähenevät merkittävästi. Sammaleisten suojapaikkojen sekä selkärangattomien väheneminen heikentävät myös kalojen elinolosuhteita.

Väitöstutkimuksessa testattiin myös nopeita ja edullisia menetelmiä luonnontilaisten purojen tunnistamiseen. Tutkimuksessa selvisi, että ympäristöviranomaisten kehittämällä luonnontilaisuuden luokittelumenetelmällä pystytään erottelemaan metsätalouden voimakkaimmin muuttamat purot luonnontilaisista puroista. Rantametsän rakennepiirteisiin perustuvaa luokittelua käyttämällä saadaan kerättyä kattavaa tietoa purojen luonnontilaisuudesta aiempaa kustannustehokkaammin. Tämä on merkittävä parannus tämänhetkiseen luonnontilaisten purojen suojelutyöhön.

Luonnontilaisen rantametsän merkitystä purojen eliöstölle selvitettiin Suomessa ensimmäistä kertaa kokonaisuutena. Rantametsiä on suojeltu metsälain erityisen tärkeinä elinympäristöinä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi, mutta rantametsien suojelun hyödyistä eri vesieliöille ei ole aiemmin ollut kattavaa tietoa. Väitöskirjan tutkimusaineisto kerättiin Iijoen vesistöalueen pieniltä latvapuroilta.

- - -

Filosofian maisteri Heli Suurkuukka väittelee Oulun yliopistossa 12.12.2014. Eläintieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Spatial and temporal variability of freshwater biodiversity in natural and modified forested landscapes (Pienvesien biodiversiteetin ajallinen ja paikallinen vaihtelu luonnontilaisessa ja ihmisvaikutteisessa metsämaisemassa). Vastaväittäjänä toimii professori Jari Kouki Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena dosentti Risto Virtanen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA 105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Heli Suurkuukka

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, biologian laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
heli.suurkuukka@oulu.fi
050 571 6933

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0708-7

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs