Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Väitös: Kestävien katalyyttimateriaalien tutkimus ja hyödyntäminen pakokaasupäästöjen puhdistuksessa

Oulun yliopisto

Väitös: Kestävien katalyyttimateriaalien tutkimus ja hyödyntäminen pakokaasupäästöjen puhdistuksessa

Tiedote.
Julkaistu: 01.09.2016 klo 12:12
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa havaittiin eräiden pakokaasujen puhdistuksessa käytettävien katalyyttimateriaalien olevan kestäviä pakokaasujen sisältämiä epäpuhtauksia vastaan. Biopolttoainelähtöisten pakokaasujen sisältämät epäpuhtaudet, kuten kalium, natrium ja fosfori, heikensivät katalyyttimateriaalien toimintaa vain vähän. Vastaavasti eräiden fossiilisten polttoaineiden sisältämällä rikillä oli jopa positiivisia vaikutuksia katalyyttimateriaalien toimintaan.

Työssä tutkitut epäpuhtaudet valittiin analysoimalla biopolttoaineiden ja fossiilisten polttoaineiden palamisessa muodostuvien pakokaasupartikkelien kemialliset koostumukset. Tutkimuksessa käytetyt katalyyttimateriaalit käsiteltiin valituilla epäpuhtauksilla kaasu- ja nestefaasissa. Työssä selvitettiin epäpuhtauksien vaikutukset katalyyttimateriaalien ominaisuuksiin sekä niiden aktiivisuuteen pakokaasujen sisältämien päästökomponenttien, kuten typen oksidien, hiilivetyjen ja hiilimonoksidin, poistossa.

Katalyysin avulla pystytään tehokkaasti vähentämään liikenteessä ja voimalaitoskohteissa muodostuvia haitallisia kaasumaisia päästöjä. Biopohjaisten polttoaineiden käyttö tuo uusia haasteita pakokaasujen puhdistamisessa käytettävien katalyyttimateriaalien toiminnalle. Polttoaineiden sisältämät epäpuhtaudet voivat kulkeutua palamisen jälkeen pakokaasuvirran mukana pakokaasujen puhdistusyksikköön. Eräillä nykyisin käytössä olevista katalyyttimateriaaleista on alhainen kemiallinen kestävyys biopolttoaineiden sisältämiä epäpuhtauksia ja rikkiä vastaan. Lisäksi osa nykyisin käytettävistä katalyyteista sisältää ainesosia, joiden on todettu olevan ihmisille myrkyllisiä. Siispä hyvän kemiallisen kestävyyden omaavia katalyyttimateriaaleja on tarve kehittää.

Väitöskirjan tavoitteena oli saada uutta tietoa kemiallisten epäpuhtauksien vaikutuksesta pakokaasujen puhdistuksessa käytettävien katalyyttien toimintaan ja edistää pakokaasukatalyyttejä toimimaan tehokkaasti uusia polttoaineita käytettäessä. Kehittämällä tehokkaita ja kestäviä katalyytteja pakokaasujen puhdistukseen voidaan vähentää ihmisiin kohdistuvia terveyshaittoja sekä parantaa ympäristön hyvinvointia.

- - -

Diplomi-insinööri Ari Väliheikki väittelee Oulun yliopistossa 9.9.2016. Ympäristö- ja kemiantekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Resistance of catalytic materials towards chemical impurities. The effect of sulphur and biomaterial-based compounds on the performance of DOC and SCR catalysts (Katalyyttisten materiaalien vastustuskyky kemiallisia epäpuhtauksia vastaan. Rikin ja biomassapohjaisten polttoaineiden epäpuhtauksien vaikutus DOC- ja SCR-katalyyttien toimintaan). Vastaväittäjänä toimii professori Magnus Skoglundh (Chalmers University of Technology, Ruotsi) ja kustoksena professori Riitta Keiski Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA 105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Ari Väliheikki

Syntymäaika ja -paikka: 1983 Oulu

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö

Väittelijän yhteystiedot:
arivalih@gmail.com
040 7430 767

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1284-5

* * * * * * * * * *

Oulun yliopisto
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
viestinta@oulu.fi
0294 484 092

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs