Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Väistämättömään ilmastonmuutokseen sopeutuminen välttämätöntä

Maa- ja metsätalousministeriö

Väistämättömään ilmastonmuutokseen sopeutuminen välttämätöntä

Tiedote.
Julkaistu: 10.04.2013 klo 15:00
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia päivitetään

Ihmiskunnan toiminnasta aiheutuvaa ilmastonmuutosta ei voi enää kokonaan estää. Ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia voidaan kuitenkin vähentää ja myönteisiä vaikutuksia vahvistaa oikein ajoitettujen sopeutumistoimien avulla. Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia päivitetään vuoden 2013 aikana. Päivitystyötä ohjaa Ilmastonmuutokseen sopeutumisen koordinointiryhmä, jossa on edustajat ministeriöistä, tutkimuslaitoksista sekä kuntasektorilta. Päivitetty sopeutumisstrategia on tarkoitus käsitellä energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmässä syksyllä 2013.

Sopeutumisstrategian päivittämisen tavoitteena on konkreettisempi strategian toimeenpano sekä ilmastonmuutoksen globaalien, alueellisten sekä paikallisten välittömien ja välillisten vaikutuksien ja riskien merkittävyyden määrittäminen. Lisäksi riskien arviointimenetelmiä ja haavoittuvuustarkasteluja kehitetään, jotta yhteiskunnan sopeutumisvalmiudet paranisivat myös alue- ja paikallistasolla. Päämääränä on myös ottaa huomioon ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja hillintätavoitteiden ja -toimien mahdolliset synergiat ja ristiriitaisuudet, selvittää mahdollisuuksia sopeutua ennakoitua rajumpaan ilmastonmuutokseen sekä tukea eri toimialojen varautumista sään ääri-ilmiöiden runsastumiseen. Päivityksessä hyödynnetään Ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelmassa (ISTO) ja muissa tutkimushankkeissa saatuja tuloksia sekä otetaan huomioon muun muassa EU:n vuonna 2013 valmistuva sopeutumisstrategia.

Osana päivitystyötä toimijoille ja sidosryhmille on kevään 2013 aikana lähetetty kysely, jossa pyydetään heidän näkemyksiään strategista päämääristä, tarvittavista toimenpiteistä sekä kustannuksista ja hyödyistä. Tavoitteena on saada nämä lausunnot mukaan strategian valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa.

Hallituksenvälisen ilmastopaneelin neljännessä arviointiraportissa todetaan ilmaston jo lämmenneen ja ilmastonmuutoksen jatkuvan. Kansainvälisten kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin tähtäävien sopimusneuvotteluiden onnistumisesta riippuu, miten suureen ilmastonmuutokseen tulevaisuudessa on sopeuduttava. Uusimpien ennusteiden mukaan lämpötila nousee maailmanlaajuisesti ennusteesta riippuen 2-6 astetta vuoteen 2085 mennessä. Arvion mukaan Suomessa lämpötilan nousu on 1,5-2 kertaa suurempi kuin lämpötilan nousu globaalisti. Keskilämpötilan ohella muuttuvat myös vuorokauden ylimmät ja alimmat lämpötilat, sateisuus, lumipeite, terminen kasvukausi ja muut ilmastoa luonnehtivat suureet.

Suomen kansallinen sopeutumisstrategia valmistui yhtenä maailman ensimmäistä vuonna 2005. Strategian tavoitteeksi asetettiin vahvistaa ja lisätä sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen ja vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia kustannuksia yhteiskunnalle. Sopeutuminen on ollut osa kansallisia energia- ja ilmastopolitiikan linjauksia, kuten pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategioita.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ympäristöjohtaja Veikko Marttila, puh 040 5132119
erikoissuunnittelija Jaana Kaipainen, puh 050 5256273

 

MMM:n sopeutumisen www-sivut: www.mmm.fi/sopeutumisstrategia

 

 


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs