Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Uudenmaan sorkkaeläinkannat arvioitu ja viime kauden saalismäärät selvillä

Suomen riistakeskus - Uusimaa / Nyland

Uudenmaan sorkkaeläinkannat arvioitu ja viime kauden saalismäärät selvillä

Tiedote.
Julkaistu: 10.03.2016 klo 16:27
Julkaisija: Suomen riistakeskus - Uusimaa / Nyland

Luonnonvarakeskuksen tuore hirvikanta-arvio Suomen riistakeskuksen Uudenmaan aluetoimiston hirvitalousalueilla on noin 4350 hirveä eli hirvikanta on säilynyt viimevuotisella tasolla. Aluetoimiston toimialueella järjestettiin viime viikonloppuna myös perinteinen maalaskenta. Maalaskennassa selvitettiin kaikkien Uudenmaan metsissä liikkuvien sorkkaeläinten kantojen kokoa. Maalaskennan perusteella Uudenmaan hirvikanta vaikuttaisi kasvaneen noin 600 yksilöllä. Metsästysseurojen alueillaan tekemän laskennan mukaan metsissämme liikkuu 4649 hirveä.

Uudellamaalla kaadettiin joulukuun lopussa päättyneellä hirvenmetsästyskaudella 2106 hirveä. Hirvisaalis kasvoi noin 300 yksilöllä edellisestä vuodesta, jolloin saaliiksi saatiin 1874 eläintä. Hirvisaaliista 55 prosenttia oli vasoja. Aikuista hirvistä 56 prosenttia oli uroksia. Saaliin vasaosuus nousi prosentilla ja aikuissaaliin urososuus pysyi ennallaan. Saalin rakenne ei siten vastannut asetettuja tavoitteita, joiden mukaan urososuuden olisi tullut pysyä alle 50 prosentissa. Toteutunut verotus katkaisee positiivisen kehityksen aikuiskannan sukupuolirakenteessa.

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin 78 prosenttia. Lupien käyttöaste pysyi viimevuotisella tasolla. Hirvenpyyntilupia myönnetään Uudellamaalla vuosittain arvioitua verotustarvetta enemmän. Tämä johtuu niin sanotusta hyllylupakäytännöstä. Sen tarkoituksena on estää tilanne, jossa hirvikannan koon ennakoimaton kasvu johtaisi alimitoitettuun metsästykseen.


Valkohäntäpeuran, kuusipeuran ja metsäkauriin metsästyskausi päättyi tammikuun lopussa

Uudellamaalla kaadettiin kuluneella pyyntikaudella 4497 valkohäntäpeuraa, mikä on noin 550 peuraa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaadetuista valkohäntäpeuroista 53 prosenttia oli vasoja ja aikuissaaliista 58 prosenttia oli pukkeja. Uudenmaan valkohäntäpeurakanta on runsaasta pyynnistä huolimatta jatkanut kasvuaan. Maalaskennassa arvioitiin metsissämme liikkuvan 10853 valkohäntäpeuraa, mikä on noin 1000 peuraa viime talvea enemmän.

Kuusipeuroja pyydettiin 36 yksilöä, mikä on 4 yksilöä enemmän kuin edellisenä vuotena. Saaliista 31 prosenttia oli vasoja ja pukkien osuus aikuissaaliista oli 64 prosenttia. Kuusipeurakanta pysyi kutakuinkin edellisen vuoden tasolla, metsissämme arvioidaan elävän 353 kuusipeuraa.

Metsäkaurissaalisilmoituksia on syksyn ja talven aikana tehty 411 yksilöstä. Metsäkaurissaaliista vasoja oli 45 prosenttia ja aikuissaaliin urososuus oli 69 prosenttia. Myös metsäkauriskannan arvioidaan kasvaneen tuntuvasti. Tuore kanta-arvio on 5279 yksilöä. Kasvua viime vuodesta oli runsaat 900 yksilöä.


Villisikakanta kasvoi hienokseltaan

Maalaskennassa arvioitiin Uudenmaan villisikakannaksi 310 yksilöä eli kanta-arvio kasvoi 12 yksilöllä. Villisikasaalis on kasvanut viimevuodesta. Maalaskennan yhteydessä kerätyn saalistiedon perusteella helmikuun loppuun mennessä oli kaadettu 107 villisikaa. Todellinen saalismäärä on jonkin verran suurempi, koska yhden itä-uusimaalaisen riistanhoitoyhdistyksen tiedot puuttuvat vielä. Viime vuonna saalista ilmoitettiin saadun vastaavalla aikavälillä 110 yksilöä. Villisian metsästys on nykyään mahdollista ympäri vuoden. 1.3.2016 alkaen vain naaras, jolla on porsaat on aina rauhoitettu.

Riistanhoitoyhdistyskohtaiset saaliit ja maalaskentatulokset RiistaWebistä:

https://riistaweb.riista.fi/riistatiedot/riistatietohaku.mhtml?lang=fi

Riistanhoitoyhdistysten yhteystiedot:

http://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/

 

Lisätietoja:

Eronen, Visa
Riistapäällikkö, Uusimaa
029 431 2331
visa.eronen@riista.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs