Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Tutkimus: Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta tiivistämällä mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Ympäristöministeriö

Tutkimus: Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta tiivistämällä mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Julkaistu: 18.08.2010 klo 09:53
Julkaisija: Ympäristöministeriö

Jos yhdyskuntarakennetta tiivistetään voimakkaasti, tuotetaan vuonna 2050 seitsemän miljoonaa tonnia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä vuodessa verrattuna siihen, että yhdyskuntarakenne hajautuisi entisestään. Tämä käy ilmi tänään julkaistusta ympäristöministeriön tutkimusraportista.

Jos yhdyskuntarakennetta tiivistetään voimakkaasti, tuotetaan vuonna 2050 seitsemän miljoonaa tonnia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä vuodessa verrattuna siihen, että yhdyskuntarakenne hajautuisi entisestään. Tämä käy ilmi tänään julkaistusta ympäristöministeriön tutkimusraportista.

Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen VTT:n ja Strafica Oy:n tekemässä tutkimuksessa arvioitiin yhdyskuntarakenteesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen nykyinen määrä sekä ennakoitiin yhdyskuntarakenteen erilaisten kehityskulkujen vaikutukset päästöihin vuoteen 2050 mennessä.  Yhdyskuntarakenteesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen nykyiseksi suuruusluokaksi arvioitiin noin 34 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Laskelmat vuoteen 2050 tehtiin yhdyskuntarakenteen nykykehitykseen pohjautuvasta perusurasta sekä kahdesta eheytyvästä ja kahdesta hajautuvasta kehitysurasta.

Vaihtoehtoisten kehityskulkujen vaikutus päästöihin vaihtelee kaupunkiseuduittain siten, että tiiviit ja keskittyvät taajamat tuottavat kasvihuonekaasupäästöjä noin prosentin vähemmän kuin perusura, kun taas harvenevat ja hajautuvat taajamat tuottavat noin kaksi prosenttia enemmän päästöjä. Uutta vähäpäästöistä yhdyskuntarakennetta voidaan parhaiten saada aikaan niillä seuduilla, missä rakennetaan paljon taloja, liikenneväyliä ja kunnallistekniikkaa.

Tutkimuksen mukaan tiivistyvä yhdyskuntarakenne myös voimistaa muiden kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien toimien vaikutusta, kun taas laajeneva ja hajautuva yhdyskuntarakenne voi vähentää muiden toimien vaikutusta jopa 30 prosenttia. Esimerkiksi silloin, kun alue on riittävän tiheään asuttu joukkoliikenteen järjestämisen kannalta, liikenteestä aiheutuvat asukaskohtaiset päästöt vähenevät merkittävästi.

"Pikavoittoja yhdyskuntarakennetta tiivistämällä ei saavuteta, koska historian painolasti on suuri ja rakennuskanta ja rakenteet uusiutuvat hitaasti. Valtion tulevaisuusselonteossa on asetettu tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 56 miljoonan tonnin vähennystä. Mahdollisuus seitsemän miljoonan tonnin vähennyksiin yhdyskuntarakennetta tiivistämällä on merkittävä ja asiaan on kiinnitettävä huomiota nyt, kun päätöksiä kaupunkiseutujen tulevaisuuden maankäytöstä ja rakentamisesta tehdään", ympäristöneuvos Harry Berg ympäristöministeriöstä sanoo.

Tutkimuksen kohteena 34 suurinta kaupunkiseutua

Tutkimus kohdistui Suomen 34 suurimpaan kaupunkiseutuun, jotka ovat keskeisessä asemassa päästöjen vähentämisessä. Kaupunkiseuduilla ulkopuolella haja-asutuksen kehitys ei ole päästöjen vähentämisen kannalta merkittävää. Yhdyskuntarakenteen nykytilannetta ja tulevia kehitysnäkymiä arvioitiin tyypittelemällä kaupunkiseutujen maankäyttö eli asukkaiden, työpaikkojen ja rakennusten sijainti. Päästöt arvioitiin rakennusten ja perusrakenteen materiaalien ja energian kulutuksen sekä liikenteen ominaispäästöjen avulla.

Tutkimuksen tilasivat ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Työhön osallistui myös Suomen ympäristökeskus, joka laati tutkimuksen lähtökohdaksi kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen tulevan kehityksen perusuran.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Harry Berg, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400 143 972

Johtava tutkija, tekn.lis. (arkkit) Pekka Lahti, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT,  etunimi.sukunimi@vtt.fi, puh. 040 500 4817

Dipl.ins Paavo Moilanen,  Strafica Oy, puh, 040 527 3277

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs