Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Tiedon saatavuus ympäristön tilasta paranee

Tiedon saatavuus ympäristön tilasta paranee

Julkaistu: 11.02.2009 klo 11:52
Julkaisija:

Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset julkaisevat tänään ensimmäiset koko Suomea ja alueellista ympäristön tilaa koskevat katsaukset. Katsaukset toteuttavat omalta osaltaan EU:n ympäristötietodirektiivin (2003/4/EY,ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta) velvoitteita, joilla pyritään turvaamaan kansalaisten mahdollisuudet saada ajan tasalla ja vertailtavissa olevaa tietoa ympäristön tilasta.


 

Höytiäisen ulappaa. Kuva: Matti Pihlatie

 

Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset julkaisevat tänään ensimmäiset koko Suomea ja alueellista ympäristön tilaa koskevat katsaukset. Katsaukset toteuttavat omalta osaltaan EU:n ympäristötietodirektiivin (2003/4/EY,ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta) velvoitteita, joilla  pyritään turvaamaan kansalaisten mahdollisuudet saada ajan tasalla ja vertailtavissa olevaa tietoa ympäristön tilasta. Internetissä olevia ympäristön tilakatsauksia päivitetään vuosittain ja niissä on myös linkkejä, joiden kautta voi saada tarkempia tietoja katsausten aihealueista.

Pohjois-Karjala on luonnonympäristöltään ja –varoiltaan rikas maakunta, jossa ympäristön tila on muuhun maahan verrattuna suhteellisen hyvä. Ympäristön tila on monilta osin myös parantunut viime vuosina. Ilman laatu on parantunut ja pistemäinen kuormitus vesistöihin vähentynyt ja mm. saastuneita maa-alueita kunnostettu ja rakennettua kulttuuriympäristöä hoidettu. Suurin osa Pohjois-Karjalan pintavesistä on hyvässä tai jopa erinomaisessa ekologisessa tilassa. Myös pohjavesien tila on hyvä.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja hajakuormituksen (pääosin maa- ja metsätalous) vesistövaikutusten vähentäminen puolestaan edellyttävät lisää toimenpiteitä mm. luonnonvarojen käytön suunnittelussa. Luonnon monimuotoisuutta ovat vähentäneet mm. intensiivinen metsätalous: Hakkuut, ojitus, maanpinnan käsittely ja virtavesien perkaukset uittoa ja kuivatusta varten yhdessä tiheän metsäautotieverkoston kanssa.

Muuttuva ilmasto (pidentynyt sulan maan kausi, lisääntynyt sadanta ja valuman kasvu) voi omalta osaltaan tuoda ympäristön tilan kannalta uusia uhkia mm. vesiensuojelun, luonnon monimuotoisuuden suojelun ja rakennetun ympäristön osalta ja vähentää jo mm. vesiensuojelussa tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta. 

Pohjois-Karjalan ympäristön tila – katsaus löytyy ympäristökeskuksen internet -sivuilta (www.ymparisto.fi/pka/ymparistontila2008, ks. linkki oikealla palstalla). Katsauksessa on käsitelty ilman laatua ja kuormitusta, pintavesien ekologista tilaa ja kuormitusta, pohjavesien tilaa ja saastuneita maa-alueita, kulttuuriympäristöä ja sen hoitoa, Pohjois-Karjalan biosfäärialuetta ja sen toimintaa osana kansainvälistä biosfäärialueiden verkostoa sekä Pohjois-Karjalan maakunnallisen ympäristöohjelman toteutumista jatkossa.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Hannu Luotonen, puh. 040 720 6255
Suunnittelija Juha Kokkonen, puh. 040 716 8730
S-posti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs