Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Talvivaaran ongelmat eivät ole ratkenneet

Suomen luonnonsuojeluliitto

Talvivaaran ongelmat eivät ole ratkenneet

Tiedote.
Julkaistu: 12.02.2014 klo 12:57
Julkaisija: Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliitto teetti asiantuntijaryhmällä kokonaisarvion Talvivaaran tämänhetkisestä tilanteesta. Arvion mukaan vesiongelma on edelleen hyvin vaikea. Tilanne ei ole parantunut vaikka Talvivaara sai viime toukokuussa luvan päästää paljon entistä enemmän jätevesiä luontoon. Liitto on toimittanut arvion tiedoksi myös ympäristöministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle.

Ympäristöministeriön 10.2. julkaisemissa kaivosten stressitesteissä todettiin, että kaivokset ovat vaihtelevaisesti varautuneet poikkeustilanteisiin. Talvivaaralla on raportin mukaan liian vähän allastilavuutta poikkeustilanteita varten.

Asiantuntijaryhmä pitää Talvivaaran jo tämänhetkistä vesitilannetta kriittisenä. Varotilavuus on minimissään ja yhtiö rikkoo arvion mukaan tarkoituksellisesti ympäristölupaansa selvitäkseen edes jotenkin ylijäämävesistä. Vaikka yhtiöltä poistettiin luontoon päästettävien jätevesien kiintiöraja, se ei ole kyennyt juoksuttamaan altaisiin kerääntynyttä vettä pois alueeltaan. Se on pystynyt juoksuttamaan vain suunnilleen saman verran vettä, mitä sateet ja sulamisvedet kaivokselle tuovat lisää.

Arviossa kerrataan, että vesitaseongelmien taustalla on virhearvioiden pitkä ketju. Bioliuotuksen oletettiin pilottikasan perusteella haihduttavan paljon vettä. Näin ei tapahtunutkaan luonnon olosuhteissa, jolloin veden haihdunta yliarvioitiin. Sademäärien oletettiin olevan jatkuvasti keskimääräisen vuosisadannan verran, jolloin tilapäisten sademäärien suurempaan tasoon ei oltu varauduttu.

Onnettomuudet ja allasvuodot ovat vaikeuttaneet muutoinkin kaivoksen toimintaa. Yhtiö on joutunut hätäratkaisuihin ja patojen pikarakentamiseen eikä vesienhallinnan kokonaissuunnittelua ole ehditty tehdä saati toteuttaa. Vesiongelmat ovat johtaneet ympäristön pilaantumiseen.

Yhtiö joutuu nyt nopeasti parantamaan vesienhallintaa ja aloittamaan pilaantuneiden alueiden puhdistamisen. Se saattaa joutua myös korvaamaan ympäristövahinkoja. Yhtiön taloudellinen tilanne vaikeuttaa ongelmien hoitoa.

"Emme näe valoa tunnelin päässä. Arvioimme ongelmien jatkuvan ja ympäristöriskin pysyvän korkealla tasolla", kertoo asiantuntijaryhmän puolesta Pertti Sundqvist.

 

Lisätiedot:

Pertti Sundqvist, majuri evp, SLL:n valtuuston jäsen. Puh 050 432 8281, pertti@dinikon.net (asiantuntijaryhmän yhdyshenkilö)

Talvivaaran saneerauksen piiloriskit (asiantuntijaryhmän selonteko Suomen luonnonsuojeluliitolle 11.2.2014, PDF)

Asiantuntijaryhmän aiemmat arviot:

Asiantuntijaryhmän avoin kirje valtioneuvostolle 12.11.2013 (PDF)

Asiantuntijaryhmän arvio Talvivaaran bioliuotusprosessista 19.11.2013 (PDF)

 

Liitetiedostot

 

Suomen luonnonsuojeluliitto on maan suurin ympäristönsuojelun kansalaisjärjestö.
---

Matti Nieminen, viestintäpäällikkö
Suomen luonnonsuojeluliitto
etunimi.sukunimi@sll.fi, p. 050 564 2283, www.sll.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs