Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä viime vuoden suurpetovahinkojen maksamiseen täysimääräisenä

Maa- ja metsätalousministeriö

Talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä viime vuoden suurpetovahinkojen maksamiseen täysimääräisenä

Tiedote.
Julkaistu: 23.04.2013 klo 11:43
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Suurpetojen vuonna 2012 aiheuttamat vahingot olivat yli 7,3 miljoonaa euroa. Valtion talousarviossa suurpetovahinkoihin ja vahinkojen estämiseen varattu 4,3 miljoonan euron määräraha ei riitä vuoden 2012 vahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen. Ilman lisärahoitusta suurpetojen viime vuonna aiheuttamien vahinkojen korvauksia joudutaan leikkaamaan 45 prosenttia. Vahinkokorvausten maksatus käynnistyy välittömästi. Suurpetojen aiheuttamista vahingoista yli 93 prosenttia oli porovahinkoja.

Riistavahinkolain mukaan riistaeläimen aiheuttaman vahingon korvaaminen on mahdollista vain valtion talousarvion asettamissa rajoissa. Jos korvausta ei voida suorittaa talousarvion puitteissa, täysimääräisesti joudutaan jokaiselta vahingonkärsijältä leikkaamaan korvauksia saman verran, henkilövahinkoja lukuun ottamatta. Vuoden 2011 petovahinkoja leikattiin 23 prosenttia, mutta eduskunnan myöntämän lisätalousarvion kautta korvaukset maksettiin lopulta täysimääräisenä.

Suurpetojen porotaloudelle aiheuttamat vahingot nousivat yli 6,8 miljoonaan euroon. Tästä voidaan korvata noin 3,75 miljoonaa. Vuotta aiemmin porovahingot olivat 4,96 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 korvaussummaa nostivat edellisvuodesta kaksinkertaistuneet ahmavahingot.

Porovahinkojen korvauksista 2,44 miljoonaa euroa maksetaan poronomistajille löydettyjen suurpetojen tappamien porojen perusteella. Paliskunnille maksettavaa vasahävikkikorvausta maksetaan noin 0,74 miljoonaa euroa. Lisäksi poikkeuksellisen suurten porovahinkojen 0,57 miljoonan euron korvaukseen on oikeutettu Hallan, Hossa-Irnin, Kallioluoman, Näljängän, Alakitkan, Pohjois-Sallan paliskuntien lisäksi myös Oivangin paliskunta.

Ahmojen aiheuttamat porovahingot lisääntyivät eniten. Ahman tappamia poroja löydettiin 2800, joka oli merkittävästi suurempi kuin edellisenä vuonna (1256). Vuonna 2012 susien jäljiltä löydettiin 993 tapettua poroa, edellisenä vuonna vastaava luku oli 919 poroa. Karhujen tappamia poroja löytyi 591 eli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna (594). Ilveksen tappamia poroja löytyi 705, joka on enemmän kuin edellisenä vuonna löydetyt 554 tapettua poroa.

Susien aiheuttamassa vahinkokertymässä näkyy 20 suden kiintiön täyttyminen jo alkutalvesta 2012. Vaikka 15 suden lisäkiintiö annettiin 7.3.2012, ehtivät sudet tappaa siihen mennessä 220 poroa. Vastaavan tilanteen välttämiseksi metsästysvuodelle 2012–2013 ei asetettu ollenkaan kiintiötä susille poronhoitoalueelle. Myös ilvesten ja karhujen aiheuttamia porovahinkoja on pyritty vähentämään parin viimeisen vuoden aikana lisäämällä huomattavasti niiden metsästystä poronhoitoalueella. Kiintiöt näyttäisivät riittävän, sillä karhujen poronhoitoalueen kiintiö on täyttynyt viime vuosina vain 55–75 prosenttia. Myös ilvesten poikkeuslupia on jäänyt runsaasti käyttämättä.

Suurpetojen aiheuttamat viljelys-, kotieläin- ja irtaimistovahingot nousivat 504 000 euroon hieman edellisvuodesta euroa. Korvauksia voidaan maksaa noin 278 000 euroa. Vuotta aiemmin näitä vahinkoja korvattiin noin 473 000 eurolla. Nyt korvattaviin vahinkoihin sisältyy 48 susien, 8 ilveksen ja 2 karhun tappamaa tai vahingoittamaa koiraa. Koiravahingot olivat 32 prosenttia suurpetojen aiheuttamista viljelys-, kotieläin- ja irtaimistovahingoista. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 27 suden, 7 ilveksen ja 3 karhun aiheuttamaa koiravahinkoa. Karhujen mehiläispesille aiheuttamien vahinkojen määrä väheni edellisvuoden 141 tapauksesta 80 tapaukseen. Mehiläisvahingot olivat 20 prosenttia ja viljelysvahingot 18 prosenttia edellä mainitusta vahinkoryhmästä. Suden, karhun ja ilveksen aiheuttamien lammasvahinkojen osuus (57 tapausta) oli 18 prosenttia kaikista viljelys-, kotieläin- ja irtaimistovahingoista.

Ministeriö tulee panostamaan vahinkojen ennalta ehkäisemiseen entistä enemmän. Ministeriö on myöntänyt Suomen riistakeskukselle mehiläistarhojen ja kotieläintilojen suojaamiseen suurpetoaidoilla sekä vahinkojen estämisen kokeilutoimintaan 300 000 euron määrärahan vuoden 2013 petovahinkomäärärahoista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Janne Pitkänen, ylitarkastaja, p. 0295 16 2338


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs