Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Talkoarbetare rustar upp Själö hospitalkyrka i Skärgårdshavet

Metsähallitus

Talkoarbetare rustar upp Själö hospitalkyrka i Skärgårdshavet

Pressmeddelande.
Publicerad: 31.07.2015 kl. 08:00
Utgivare: Metsähallitus

På sägenomspunna Själö samlas nästan 20 talkoarbetare den 30 juli – 1 augusti. På Suomen Rangerits talko slutförs renoveringen av Själö hospitalkyrka i och med att brädfodringen rödmyllas och kyrkans spåntak provtjäras. Dessutom upprustas byggnader och konstruktioner runt kyrkan. Talkolägret ordnas i samband med World Ranger Day, det vill säga världsrangerdagen, som firas i Finland för femte gången.

En lokal byggare kommer också att byta de nedersta stockarna i kyrkans stockstomme och göra de största reparationerna i brädfodringen innan lägret börjar.

”Kyrkan är i princip en mycket typisk korskyrka från 1700-talet. När man kommer in i kyrkan ser man ändå byggnadens verkliga natur: besökaren möts av kala, odekorerade stockväggar och staket som särskiljde sjuka och friska församlingsmedlemmar. På Själö vårdades spetälskesjuka och senare också sinnessjuka personer från 1619 till 1962. Själö kyrka är ett exempel på ett samhälle som vi inte längre känner igen, men som trots allt existerade för inte så länge sedan”, berättar planeraren Hilja Palviainen från Forststyrelsens naturtjänster.

Själö, som ligger invid Skärgårdshavets nationalpark, har en lång och fascinerande historia. Man har bott på ön, arbetat där och hamnat där för vård resten av livet. Under de senaste årtiondena har ön använts för forskning, studier eller stugsemester. Själös historia framträder i de många fornminnena och i den bebyggda miljön. Särskilt väl syns öns historia i hospitalkyrkan, som nu renoveras på talko.

”Att få fira världsrangerdagen på talkoläger på en historisk plats som Själö är verkligen fint. Syftet med dagen är ju att göra rangerarbetet bekant också för allmänheten. Ett sådant här läger ökar också samhörigheten bland deltagarna”, säger Pekka Veteläinen, ordförande för Suomen Rangerit.

Till lägret inbjuds traditionellt också rangers som har gått i pension. Via talkoarbetet lär sig deltagarna mer om arbetet för skyddade områden och kulturarv. Vid lägerelden får de också höra berättelser om hur detta arbete traditionellt har sett ut.

Mer information
•    Om talkoarbetet och platserna: Planerare Hilja Palviainen, telefon 040 754 5131, e-post hilja.palviainen@metsa.fi.
•    Om frivilligarbete till förmån för skyddade områden och kulturarv: www.utinaturen.fi/sv/frivilligverksamhet

Om Suomen Rangerit – Finnish Rangers
•    Ordförande Pekka Veteläinen, telefon 0400 321 453.
•    Suomen Rangerit – Finnish Rangers, det vill säga Personalen vid Finlands naturskyddsområden rf, är en personalförening för personer som arbetar i eller för skyddade områden. Föreningen förmedlar information om arbetet inom naturvård och naturrekreation, ordnar evenemang och erbjuder utbildning. Föreningen har nästan hundra medlemmar.
•    www.facebook.com/suomenrangerit

Bilagor

Forststyrelsen sköter och använder statens land- och vattenområden på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vår verksamhet bygger på sakkunnigt nyttjande av förnybara naturresurser, främjande av naturens mångfald och samarbete med regionala aktörer. Vår affärsverksamhet ger staten inkomster på över hundra miljoner euro per år. Nationalparkerna och strövområdena, som naturtjänsterna sköter med offentliga medel, är av stor betydelse för den regionala ekonomin.

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs