Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Talko på Örö kustfort – området är viktigt för fjärilsskyddet

WWF Suomi

Talko på Örö kustfort – området är viktigt för fjärilsskyddet

Pressmeddelande.
Publicerad: 06.08.2015 kl. 11:15
Utgivare: WWF Suomi

Det tsartida Örö kustfort öppnades i år för allmänheten. Öns livsmiljöer, till exempel hedarna, de sandiga fälten och de glesa savannaktiga och solexponerade tallskogarna, har redan länge livnärt den värdefullaste insektsfaunan i vårt land. På det talkoläger som WWF och Fortstyrelsens naturtjänster ordnar skyddar man arterna genom att vårda deras livsmiljöer.

Örö är Finlands viktigaste plats för fjärilsskydd. Man har observerat över 100 utrotningshotade fjärilsarter och 140 fjärilsarter som bör hållas under uppsikt på Örö.

”Under århundraden var Örö betesmark och därefter under hundra års tid användes ön av försvarsmakten. Boskapen och senare försvarsmaktens övningsverksamhet höll miljön öppen, vilket gynnade fjärilarna. Under de senaste årtiondena har dock arternas livsmiljö börjat växa igen med träd och enar. Nu måste man öppna miljön och skydda den sällsynta och värdefulla artrikedomen på Örö”, säger Esko Tainio, planerare vid Forstyrelsens naturtjänster.

Under talkolägret på Örö röjer man främst ensnår och tallar.

”Upp emot en tredjedel av de utrotningshotade arterna i Finland lever i traditionella landskap som har uppkommit till följd av traditionella näringar. På WWF:s talkoläger utförs konkret naturskyddsarbete och man eftersträvar att hjälpa dessa arter”, säger Petteri Tolvanen, programchef vid WWF.

WWF har ordnat talkoläger sedan 1977. Det är det första talkot som ordnas på Örö.

”På talkolägret betonas gemenskap. Man kan tydligen fastna på kroken också av hårt arbete, bra stämning och vackra landskap eftersom många av våra frivilligarbetare deltar i lägren år efter år”, säger Tolvanen.

Talkolägret på Örö slutar den 8 augusti. Lägret är en del av projektet Ljus & Eld LIFE som finansieras av Europeiska unionen.

Ytterligare information:
Esko Tainio, planerare, Forststyrelsens naturtjänster, 040 538 1637

Petter Tolvanen, programchef, WWF, 0400 168 939

Projektet Ljus & Eld LIFE
Talkolägret på Örö är en del av projektet Ljus & Eld LIFE som finansieras av Europeiska unionen och leds av Fortstyrelsens naturtjänster. Inom ramen för projektet arbetar man i 69 Natura 2000-områden runtom i Finland för att främja livsmiljöer som är utsatta för sol och som någon gång bränts samt de arter som kräver dessa livsmiljöer. Mer information om projektet: www.metsa.fi/web/sv/ljusocheldlife

WWF
WWF är en världsomspännande och aktiv naturskyddsorganisation som inspirerar människor och samfund att verka för att skydda naturen. WWF har ordnat talkoläger runt om i Finland sedan 1977. Lägren erbjuder varje sommar cirka hundra frivilliga möjligheten till konkret naturskyddsarbete.

Forststyrelsens naturtjänster
Forststyrelsens naturtjänster ansvarar för vården av Finlands vackraste natur och fungerar som värd för lägret. Den största delen av WWF:s talkoläger ordnas på områden som förvaltas av Forststyrelsen, såsom i nationalparker.

 

Bilagor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs