Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Suurhiekan merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Suurhiekan merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Julkaistu: 29.04.2009 klo 09:40
Julkaisija:

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on asettanut nähtäville Suurhiekan merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Hanke sijoittuu Perämerelle Suurhiekan matalikolle Iin ja Haukiputaan yleisille vesialueille. Hankkeessa on kaksi osakokonaisuutta: Suurhiekan merituulipuisto ja sähkönsiirtoyhteydet.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on asettanut nähtäville Suurhiekan merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Hanke sijoittuu Perämerelle Suurhiekan matalikolle Iin ja Haukiputaan yleisille vesialueille. Hankkeessa on kaksi osakokonaisuutta: Suurhiekan merituulipuisto ja sähkönsiirtoyhteydet.

Arviointiselostus on nähtävillä 27.4.–26.6.2009 Iin, Yli-Iin, Haukiputaan, Oulun, Hailuodon, Oulunsalon, Kiimingin, Simon, Kemin ja Keminmaan kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) ja internetsivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/ppo > ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet

Ympäristövaikutusten arviointia esitellään yleisötilaisuuksissa

Ympäristövaikutusten arviointia koskevat yleisötilaisuudet järjestetään

  • maanantaina 4.5.2009 Kemin Kulttuurikeskuksessa (Marina Takalon katu 3) klo 18–20
  • tiistaina 5.5.2009 Iin Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1) klo 18–20.

Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Merituulipuistovaihtoehdot

Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta ja tuulipuiston tuotantomäärää vastaava sähkömäärä tuotettaisiin Pohjoismaiden keskimääräisellä tuotantorakenteella.

Vaihtoehto 1A. Rakennettaisiin 80 kpl 5 megawatin (MW) tuulivoimalaitoksia. Tuotantokapasiteetti olisi enintään 400 MW ja arvioitu sähkön tuotanto olisi noin 1500 GWh/v.

Vaihtoehto 1B. Rakennettaisiin 98 kpl 3,6 MW:n tuulivoimalaitoksia. Tuotantokapasiteetti olisi enintään 353 MW ja arvioitu sähkön tuotanto olisi noin 1320 GWh/v.

Vaihtoehto 3. Rakennettaisiin 120 kpl 5 MW:n tuulivoimalaitoksia. Tuotantokapasiteetti olisi enintään 600 MW ja arvioitu sähkön tuotanto olisi noin 2250 GWh/v.

Kaikissa vaihtoehdoissa tuulipuisto kytkettäisiin 400 kV:n jännitetasolla valtakunnan verkkoon vaihtovirtakaapeliyhteydellä. Tuulipuiston ensimmäinen osa olisi käytössä vuonna 2014 ja koko tuulipuisto 2015.

Sähkönsiirron reittivaihtoehdot

Reittivaihtoehto 1C. Merituulipuistosta sähkö siirrettäisiin 42 km pituisella merikaapelilla Simon Karsikon länsipuolella Kivilahdessa sijaitsevaan rantautumispaikkaan. Reittivaihtoehto kulkisi ilmajohtona uudessa johtokadussa suunnitellun Fennovoima Oy:n johtolinjauksen yhteyteen, mistä se jatkaisi ilmajohtona yhteisessä uudessa johtokadussa olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle. Reitti kulkisi molemmin puolin Kemin ja Simon kuntien rajaa, kuitenkin suurelta osin Simon puolella mm. Musta-aavan eteläkaakkoispuolelta kiertäen. Tästä eteenpäin reitti kulkisi Keminmaan sähköasemalle.

Reittivaihtoehto 2. Sähkö siirrettäisiin 33 km pituisella merikaapelilla Iin Laitakarille. Rantautumispaikaksi on kolme alavaihtoehtoa: alavaihtoehto 2A Loukeenhaminan ja Hevosenharjan välimaastossa, alavaihtoehto 2B Hevosenharjan eteläpuolella ja alavaihtoehto 2C Partalahden perukassa. Johtoreitti kulkisi ilmajohtona uudessa johtokadussa olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle Iso Palojärven pohjoispuolella Närhinkankaalla ja tästä eteenpäin olemassa olevaa voimajohtoa Keminmaan sähköasemalle.

Reittivaihtoehto 3. Sähkö siirrettäisiin merikaapelilla 31 – 33 km pituinen matka Iin Praavanlahden (alavaihtoehto 3A) tai Iin ja Haukiputaan kuntien rajalla sijaitsevan Räinänlahden (alavaihtoehto 3C) rantautumiskohtaan. Johtoreitti kulkisi ilmajohtona uudessa johtokadussa olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle Karjalankylän pohjoispuolella Pitkäjärvensuolla ja tästä eteenpäin olemassa olevaa voimajohtoa Keminmaan sähköasemalle.

Kaikissa reittivaihtoehdoissa merikaapeli kaivetaan maahan noin 500 metrin päähän kustakin rantautumispaikasta rakennettavalle uudelle sähköasemalle, jossa sähkö muunnetaan 400 kV:n jännitteelle.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arviointiselostuksesta

Arviointiselostuksesta voi esittää kannanottoja toimittamalla ne kirjallisena 26.6.2009 mennessä mieluiten sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.ppo@ymparisto.fi tai postin välityksellä osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, PL 124, 90101 Oulu.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 26.8.2009 mennessä, jonka jälkeen lausunto on nähtävillä arviointimenettelyn ajan em. kuntien kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Lausunto sisältää yhteenvedon arviointiselostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Lisätietoja

Yympäristövaikutusten arviointimenettelystä

  • Ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 040 724 4385,
  • Luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus,puh. 0400 181 175
  • Diplomi-insinööri Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 040 821 6223

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa

  • wpd Finland Oy, Heli Rissanen, puh. 040 578 7584

Konsulttina hankkeessa toimii

  • Pöyry Energy Oy, Thomas Bonn, puh. 010 33 24227

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs