Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Suomen Luonnonsuojelun Säätiö myönsi apurahoja

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö myönsi apurahoja

Tiedote.
Julkaistu: 10.05.2011 klo 14:55
Julkaisija: Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö on myöntänyt apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistäviin tieteellisiin ja muihin hankkeisiin yhteensä 32 000 euroa. Tänä vuonna tukea saivat muun muassa saaristolintuja, kuukkelia, liito-oravaa, kuhaa ja vesikasveja koskevat tutkimukset, metsien suojelun edistäminen Varsinais-Suomessa sekä muutama taidehanke.

Rafael Kuusakosken muistorahaston 10 000 euron kymmenvuotisjuhla-apurahan saivat MMM Tatu Hokkanen, opettaja Urpo Koponen ja lintuharrastaja Ari Vuorio tutkimukseen, jolla selvitetään itäisen Suomenlahden saaristolinnuston pitkäaikaismuutoksia. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa itäisen Suomenlahden saaristolinnuston tilasta ja kehityksestä.


”Pitkäaikaisten aikasarjojen tuottamaa tietoa eri lintulajien kannanvaihteluista voidaan käyttää hyväksi uhanalaisten lajien suojelussa, suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelussa sekä Itämeren muutosten ja erilaisten ympäristöonnettomuuksien seurausvaikutusten arvioinnissa”, sanoo tutkija Tatu Hokkanen.
”Vuosina 1992, 2000, 2006 ja 2010 itäisellä Suomenlahdella tapahtui ruokkien joukkokuolemia. Esimerkiksi niiden vaikutus alueen ruokki- ja muihin lintukantoihin pystytään seurantatutkimusten avulla  osoittamaan yksityiskohtaisesti.”

Vuonna 1962 perustettu Suomen Luonnonsuojelun Säätiö tukee luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa ja edistää alan tutkimustyötä. Se jakaa apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työhön, julkaisutoimintaan, luonnonharrastustoimintaan ja luonnonkuvaukseen.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille Nordea 103150-1630532.

Apurahoja luonnonsuojeluun:

Irina Kylmänen, Oulu, kierrätysmateriaaleista tuotettuun esikoisnäyttelyyn "Muovinen kuurankukka", 200 euroa

FT Jarmo Laitinen, Oulu, kasviyhteisöjen koostumuksen ja lajimäärän suhdetta suoekologisiin tekijöihin ja ympäristön heterogeenisuuteen selvittävään tutkimukseen Oulangan lettokosteikoilla, 1500 euroa

LuK Kristiina Nyholm, Äänekoski,  pro gradu -tutkimukseen "Kuukkelin esiintymisen ennustaminen metsien kuviotietojen perusteella", 800 euroa

FM Hanna Tuovila, Lohja, kotelosieniin kuuluvan Mycocaliciales subtile -lajikompleksin ekologiaa Suomessa ja Pohjoismaissa selvittävään tutkimukseen ja tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen, 1000 euroa

FM Ralf Wistbacka, Larsmo,  liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajauspäätösten toimivuuden selvittämiseen Pohjanmaalla, 2000 euroa

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri, Turku, metsien suojelun edistämiseen Varsinais-Suomessa,  1500 euroa


* Rafael Kuusakosken muistorahastosta:

Anne Hyvärinen ja Teatteri MOORIA, Tampere, "TYRSKYT" -vesiaiheisen varjoteatteriesityksen tuottamiseen päiväkoti- ja ala-asteikäisille, 1000 euroa

FM Noora Mustamäki, Turku, Saaristomeren ekosysteemiä ja erityisesti kuhan asemaa ravintoverkossa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen, 3000 euroa

FM Tiina Salo, Turku, väitöskirjatutkimukseen "Muuttuvan elinympäristön vaikutukset syrjäisten vesikasvipopulaatioiden tuotanto- ja stressinsietokykyyn", 3000 euroa

FM Sari Suhonen, Helsinki, sorsakantojen (ennen kaikkea tavin) vaihteluun vaikuttavia tekijöitä sekä koko Eurooppaa koskevalla muuttoväylätasolla että pesimäalueella Etelä-Suomessa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen, 2000 euroa

FM Anneli Syrjänen, Turku, pro gradu -tutkimukseen "Sisäsiitoksen vaikutus harmosuomuyökkösen elinkelpoisuuteen", 1000 euroa

Kemiönsaaren Luonto, Kemiö, Vanhan metsän aarteet -kirjan tuottamiseen, 3000 euroa


* Itämeri-rahastosta:

FM Camilla Gustafsson, Turku, väitöskirjatutkimukseen, jolla selvitetään biodiversiteetin vaikutuksia vedenalasten kasviekosysteemien toimintaan, 2000 euroa.

LISÄTIEDOT

- http://www.luonnonsuojelunsaatio.fi

- hallituksen puheenjohtaja, erikoistutkija Timo Helle, timo.helle@metla.fi, puh. 010 211 4526, 050 391 4526

- asiamies Tarja Ketola, tarja.ketola@sll.fi, puh. 040 527 5212

- tutkija Tatu Hokkanen, tatu.hokkanen@metla.fi, puh. 040 590 7455

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs