Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Sulkavan Partalansaaren yleiskaava sai hyvän kaavatyön kunniamaininnan

Sulkavan Partalansaaren yleiskaava sai hyvän kaavatyön kunniamaininnan

Julkaistu: 04.12.2008 klo 10:21
Julkaisija:

Etelä-Savon ympäristökeskus palkitsi Sulkavan Partalansaaren yleiskaavan kunniamaininnalla hyvästä kaavan valmistelutyöstä. Palkittu kaavatyö on kiitettävällä tavalla edistänyt Etelä-Savon hyvää ympäristön laatua. Kunniamaininta luovutettiin Sulkavan kunnalle ja kaavan laatineelle FCG Infra ja ympäristölle (entinen Suunnittelukeskus Oy) Etelä-Savon kaavoittajien neuvottelupäivillä Heinävedellä 3.12.2008.

Etelä-Savon ympäristökeskus palkitsi Sulkavan Partalansaaren yleiskaavan kunniamaininnalla hyvästä kaavan valmistelutyöstä. Palkittu kaavatyö on kiitettävällä tavalla edistänyt Etelä-Savon hyvää ympäristön laatua. Kunniamaininta luovutettiin Sulkavan kunnalle ja kaavan laatineelle FCG Infra ja ympäristölle (entinen Suunnittelukeskus Oy) Etelä-Savon kaavoittajien neuvottelupäivillä Heinävedellä 3.12.2008.

Kaavassa huomioitiin alueen erityisarvot

Kunniamaininnan perusteena on mm. Sulkavan Partalansaaren rantayleiskaavaan laaditut laadukkaat perusselvitykset, joista nousi erityisesti esille hyvä rakennetun ympäristön ja arvokkaan rakennusperinnön kartoitus. Valintaan vaikutti myös se, että Partalansaaren yleiskaavan tavoitteenasettelussa otettiin alueen erityisarvot hyvin huomioon, eniten huomiota sai syystäkin norpan elinolojen turvaaminen. Kaavaratkaisussa pystyttiin myös ottamaan luonnonsuojelun ja yleisen virkistyskäytön tarpeet riittävän hyvin huomioon, vaikka lomarakentamisen osoittaminen vaatikin kompromisseja.

Sulkavan ensimmäinen rantayleiskaava herätti paljon keskustelua, mikä viivytti aikataulua, mutta varmasti selvensi kaavoituksen perusteita kuntalaisille. Sulkavan kunta pystyi päätöksenteossaan ottamaan hyvin huomioon kaavan yhteydessä tehdyt vaikutusarvioinnit ja asiantuntija-arviot. Etelä-Savon ympäristökeskuksen mukaan Partalansaaren rantayleiskaava antaa tukevan pohjan ja mallin rantojen jatkosuunnittelulle koko kunnan alueella.
Hyvän kaavatyön kriteerit

Hyvässä kaavatyössä on erityisen kiitettävällä tavalla:

  • suoritettu perusteltu tavoiteasettelu
  • tehty laadukkaat perusselvitykset
  • edistetty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten sisältövaatimusten toteutumista
  • tehty laadukkaat vaikutusarvioinnit
  • kokonaisprosessi on ollut luonteva ja osallistava
  • etsitty uudenlaisia lähestymistapoja ja luotu uutta hyvää suunnittelukulttuuria
  • tehty pitkäjännitteistä työtä ympäristön laadun parantamiseksi

Huomio kaavoituksen vaikutuksiin

Maankäytön suunnittelu on yhteen sovittavaa suunnittelua ja siinä harvoin, tuskin koskaan pystytään saavuttamaan kaikki tavoitteet täydellisesti. Hyvän kaavatyön ei tarvitse täyttää kaikkia mainittuja kriteerejä. Palkittava kaavatyö on kuitenkin kokonaisuutena katsottuna kiitettävällä tavalla edistänyt Etelä-Savon hyvää ympäristönlaatua.

Kunniamaininnan luovutuksella halutaan yleisesti kiinnittää huomiota kaavanlaatijoiden ja kuntapäättäjien vaativaan tehtävään. Kaavoituksella on erittäin pitkäaikainen ja olennainen vaikutus ympäristöömme.

Lisätietoja:

Diplomi-insinööri Eero Korhonen, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 0400 964 612

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs