Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » SOPIMUS ILMANLAADUN YHTEISTARKKAILUSTA HOLLOLASSA, LAHDESSA JA NASTOLASSA VUOSINA 2015 – 2020

Lahden kaupunki

SOPIMUS ILMANLAADUN YHTEISTARKKAILUSTA HOLLOLASSA, LAHDESSA JA NASTOLASSA VUOSINA 2015 – 2020

Tiedote.
Julkaistu: 18.12.2014 klo 14:00
Julkaisija: Lahden kaupunki

Hollolan kunta, Lahden kaupunki, Nastolan kunta ja näiden kuntien alueella toimivat ilmapäästöjensä vuoksi ympäristölupavelvolliset tai rekisteröintivelvolliset yritykset allekirjoittavat sopimuksen ”Sopimus ilmanlaadun yhteistarkkailusta Hollolassa, Lahdessa ja Nastolassa vuosina 2015 – 2020” Lahden kaupungintalolla kaupunginvaltuuston esittelyhuoneessa torstaina 18.12.2014 kello 14.

Ympäristönsuojelulain mukaan kunnan on alueellaan huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä ympäristön tilan seurannasta asianmukaisin menetelmin. (YSL § 143) Toiminnanharjoittajia velvoitetaan olemaan selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista sekä huolehtimaan ja varmistumaan siitä, että toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja vaikutuksia tarkkaillaan riittävällä asiantuntemuksella. (YSL § 6, YSL § 8). Sopimus ilmanlaadun yhteistarkkailusta solmitaan lain määrittelemien velvoitteiden täyttämiseksi, ja alueen yleisen ilmanlaadun seuraamiseksi ja ilmanlaadusta tiedottamiseksi.

Sopimukseen sisältyvän ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelman mukaisesti ulkoilmanlaatua seurataan vuosina 2015 – 2020 Lahdessa viidellä jatkuvatoimisella mittausasemalla. Hollolassa ja Nastolassa ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisesti vuorovuosin yhdellä mittausasemalla. Jatkuvatoimisesti mitattavia komponentteja ovat typen oksidit, hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset sekä otsoni. Lisäksi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuutta seurataan kaikissa kunnissa keräysmenetelmällä. Sopimuskauteen sisältyy myös yksi periodimainen bentso(a)pyreenimittausjakso. Ilmanlaadun seurannan hoitaa Lahden seudun ympäristöpalvelut, ja mittauksista aiheutuvat kustannukset jaetaan sopimusosapuolten kesken sovitulla tavalla.

Jatkuvatoimisten mittausten mittaustulokset on nähtävillä reaaliaikaisesti kansallisessa ilmanlaatuportaalissa osoitteessa www.ilmanlaatu.fi. Lisäksi Lahden seudun ympäristöpalvelut antaa erillisiä tiedotteita silloin, kun ilmanlaatu huononee terveyshaittoja aiheuttavalle tasolle.

Lahdessa on tehty ulkoilmanlaadun tarkkailua yhteistyössä Lahden kaupungin ja ilmapäästöjensä vuoksi ympäristölupavelvollisten yritysten kanssa jo 25 vuotta, ja nyt solmittava sopimus on kuudes. Hollolassa ja Nastolassa nyt allekirjoitettava sopimus on ensimmäinen ja aloittaa ilmanlaadun yhteistarkkailun tammikuussa 2015.

 

Lisätiedot:

mittausinsinööri Kaarina Kähäri p. 050 539 1695 ja

ympäristölupapäällikkö Tarja Laitinen p.050 559 4052

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs